icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

    Într-o atmosferă plină de elocvență și pasiune pentru vorbirea în public, IPLT ,,M. Eminescu” a găzduit la data de 25.11.2023 un eveniment remarcabil – Public Speaking Contest, ediția a IV-a, inițiat de dna Tatiana Gâdei, profesoară de limbă engleză.

   Juriul, format din profesori experimentați și invitați speciali, au avut sarcina dificilă de a evalua prestațiile elevilor în funcție de conținut, exprimare și abilități de captare a atenției publicului.

   Elevii au abordat teme variate, de la probleme sociale contemporane la lecții învățate din cărți clasice. Fiecare vorbitor a adus un element distinctiv în concurs, făcându-l o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. A fost impresionant să vedem cum tinerii noștri au călcat cu încredere pe scenă și au împărtășit idei ce au puterea de a schimba perspectiva asupra lumii.

    În acest an, provocarea de a participa la acest concurs a fost acceptată și de alte instituții, atât din raion (IPLT ,,I. Creangă”, IPLT ,,A. Pușkin”, IPG ,,I. Dumeniuk”, s. Călugăr, IPG ,,Gr. Vieru”, s. Sărata Veche), cât și din exteriorul lui (IPLT ,,M. Eminescu”, or. Cimișlia, IPLT ,,B.P. Hasdeu”, or. Drochia, IPG nr.2, or. Drochia).

   În concluzie, acest concurs a demonstrat că  vorbirea în public nu este doar o competență, ci și o formă de artă ce poate influența și inspira. Galerie foto.

      La data de 22 noiembrie, 2023, conform planului de ativitate al DGEC, Fălești  a fost organizat seminarul de informare și aplicare a  Planului-cadru pentru învățământul preşcolar.
Formatori: Adela Țuțuianu, specialistă principală DMCFPC, DGEC;
                    Larisa Bodrug, manageră IET Grădinița Musteață;
                    Manaeața Ina, educatoare- metodistă IET Grădinița nr.12 or. Fălești;
                    Rurac Victoria, educatoare  IET Grădinița nr.5,or. Fălești.
 Planul-cadru pentru învățământul preşcolar este un document normativ, fiind o componentă esențială a Curriculumului național. Sarcinile de bază ale Planului de învățământ sunt:
  1. Reglementarea sarcinii educaționale pentru toate grupele de vârstă din instituția de educație timpurie;
  2. Realizarea Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani și a Curriculum-ului pentru educația timpurie, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Planul-cadru pentru învățământul preșcolar este un document normativ, care stabilește tipurile de activități educaționale, volumul timpului alocat nemijlocit pentru activitățile educaționale desfășurate în anul de studii în curs. Galerie foto.

  La data de 21.11.2023, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, a avut loc campania de informare despre măsurile de prevenire și combatere a corupției din învățământ, desfășurată sub îndrumarea dlui Ion Prutean, șef al Direcției educație anticorupție a CNA, unde au fost evidențiate strategiile cruciale pentru asigurarea integrității.

  Participanții, directorii de școli și instituții de educație timpurie, au fost informați despre importanța transparenței, aplicării corecte a regulamentelor și promovarea unei culturi a eticii în instituțiile de învățământ.

  De asemenea, a fost subliniat și rolul liderilor educaționali în modelarea unui mediu în care corupția este inacceptabilă.

 În concluzie, ședința a reprezentat un pas semnificativ către consolidarea integrității din sfera învățământului. Participanții au plecat cu o înțelegere clară a măsurilor de prevenire și combatere a corupției și cu angajamentul de a contribui la un mediu educațional corect și etic. Galerie foto.

 În perioada 16 – 17 noiembrie 2023 Direcția Generală Educație și Cultură Fălești a organizat un șir de activități culturale pentru promovarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Călător pe meridiane culturale”, implementat de Consiliul Județean Iași în parteneriat cu Consiliul raional Fălești și Primăria orașului Fălești în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

În prima zi, reprezentanții județului Iași, România, reprezentând Consiliul Județean Iași și Muzeul Literaturii Române au vizitat expoziția eroilor din poveștile lui Ion Creangă, expusă în holul Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” și Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” din orașul Fălești.

  Rezultatele etapei raionale a Concursului de creație a copiilor cu tematica „ Prevenirea situațiilor de risc în viziunea copiilor”, organizat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI în comun cu organele de specialitate în domeniul învățământului ale Ministerului Educației și Cercetării.

  Unul din obiectivele majore ar fi, educarea și formarea cunoștințelor copiilor privind măsuri de prevenire dar și de intervenție în caz de o situație de urgență.

  Comisia raională de concurs, instituită prin ordinul nr. 342 din 02 octombrie 2023 a DGEC Fălești, a selectat pentru etapa finală,  care va fi organizată și desfășurată de către Direcția generală prevenție a IGSU în perioada 20 noiembrie – 20 februarie din 12 produse,  lucrările următorilor elevi, care au respectat capitolul IV al REGULAMENTULUI privind organizarea și desfășurarea Concursului de creație a copiilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, în baza demersului nr. 453 din 27.09.2023, conform ordinului IGSU nr. 199 din 15.09.2023. Galerie foto.

     ,,PROMOVAREA MODULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ” acesta  a fost genericul mesei rotunde desfășurate  la data de  09 noiembrie, 2023, în Instituția de Educație Timpurie  antepreșcolară grădinița nr.8   ,,Prichindel”,  or. Fălești.

  În cadrul activității ca moderatori au fost Adela Țuțuianu, specialistă principală DMCFC,DGEC și  Alina Rarancean, directoarea  Instituției de Educație Timpurie  antepreșcolară grădinița  ,,Prichindel”nr.8 or. Fălești.

Prezenți la masa rotundă au fost, șefa direcției, Mariana OSADȚA,  reprezentanții, Centrului Medicilor de Familie Fălești, Centrului de Sănătate Publică, Fălești, părinți, cadre didactice și manageriale din IET Grădinițele: Glinjeni, Nr.10 or. Fălesti, Mărăndeni, Pruteni, Reuțel, Scumpia.

,,Fiecare descoperă ceea ce este pregătit să descopere’’
M. Eliade
  În conformitate cu Planul anual de activitate al SAP Fălești, logopedul, Liliana Paladi, a desfășurat la data de 23.10.2023 atelier de lucru cu tema: Jocul în dezvoltarea comunicării la vârsta preșcolară 4-5 ani.
  Cadrele didactice prezente au demonstrat abilități de comunicare, manifestând interes pentru subiectul abordat.
  Aducem mulțumiri participanților pentru implicare și colaborare. Galerie foto.

  Copilul mic vine în această lume cu un potenţial nativ care trebuie dezvoltat şi învăţat. Fiecare este unic prin modul în care creşte, se dezvoltă şi achiziţionează cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi.    

  Pentru a-i permite fiecărui copil să se bucure de succes, este necesar de a porni de la ceea ce el cunoaște, face și înţelege pentru a-i extinde spectrul de abilităţi şi atitudini necesare în atingerea standardelor de dezvoltare şi învăţare la diferite etape de vârstă.

   Din cuvânt se naște înțelepciunea și din graiul limbii –învățătura. La data de 14 octombrie 2023, învățătoarea Musteațî Oxana din IPLT ,,Mihai Eminescu”, orașul Fălești a desfășurat PROIECTUL  EDUCAȚIONAL LA NIVEL REGIONAL, ,,Festivalul porumbului”, ediția I, 2023. Proiectul a fost susținut și desfășurat în  colaborare cu părinții, meșterii populari, învățătoarele din ciclul primar și alți actori educaționali din IET ,,Lăstărel”, IET  din Făleștii Noi, IPLT ,,A. Pușkin”, IPLT ,,Ion Creangă”, IP Gimnaziul din s. Musteața, IP Gimnaziu din s. Gherman, raionul Ungheni, Centrul de Educație non-formală ,,Prietenia”.

,,În fiecare copil pe care îl instruim
este un om pe care îl câștigăm.”
(Victor Hugo)

   În conformitate cu Planul anual de activitate a SAP Fălești, logopedul serviciului, dna Liliana Paladi, a desfășurat în perioada 11.09  - 12.10.2023 un șir de activități logopedice cu genericul: ,,Formarea deprinderilor de comunicare la vârsta preșcolară de 6-7 ani”.

   Părinții care au fost prezinți la activități, au manifestat deschidere și interes față de nevoia de a înlătura tulburările de limbaj (pronunție) a copiilor și s-au prezentat conform programului anunțat preventiv.

   Aducem mulțumiri managerilor de IET din localitățile Glinjeni, Făleștii Noi, Izvoare și Pîrlița pentru buna desfășurare a activităților.

   Copiilor le dorim succese atunci când vor păși în treapta primară. Galerie foto.

,,La connaissance est le seul trésor
qu'on puisse partager sans l'épuiser."
(Sagesse populaire)

  În mijloc de toamnă, o punte de solidaritate și francofonie s-a întins peste distanțele geografice, unind inimi și minți într-o colaborare remarcabilă.

  În aceste zile, domnul Gérard Broussaud, un reprezentant pasionat al Republicii Franceze din pitorescul oraș Bourges, a adus cu el bogăția limbii și culturii franceze pentru a îmbrățișa eforturile noastre comune. Împreună, am creat un tărâm al schimburilor culturale, învățării reciproce și solidarității care a luminat lumea noastră în mod inspirat.

  Astfel, în perioada 10 – 12 octombrie 2023, au fost desfășurate o serie de activități: L'univers culturel de la France (Universul cultural din Franța), Les techniques et méthodes pour capter l'attention des élèves pendant les cours de français (Tehnici și metode pentru a capta atenția elevilor în timpul orelor de limbă franceză), La vie des ados en France (Viața adolescenților din Franța), găzduite de DGEC Fălești, IP LT ,,M. Eminescu”, or. Fălești și IPG ,,Gr. Vieru”, s. Sărata Veche.

  Aducem sincere mulțumiri cadrelor didactice responsabile (Țurcan Zinaida, Harțanu Lilia, Iordachi Elena, Bîrliba Svetlana, Doboș Tatiana și Stoian Verjinia) pentru pasiunea și dedicarea în promovarea limbii și culturii franceze.

  Această colaborare a oferit oportunitatea de a învăța, de a crește și de a împărtăși. Galerie foto.

   
Copyright © 2024 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI