Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
October 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

http://edu.gov.md

PARLAMENTUL

guvern

ctice.md

 logocons

   

Mostre proiecte de lungă durată la disciplini:

IET deschide

Baza de date 2017-2018 deschide

Limba rusă (alolingvi) deschide

Limbi străine, limba română deschide

Biologia, geografia  deschide

Chimia deschide

 

     În conformitate cu agenda   DGE, la 17 august 2017, în incinta LT ,,M.Eminescu” Fălești, și-au continuat activitatea reuniunile metodice ale managerilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general și ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi la disciplinele: limba şi literatura rusă, informatică, geografie, chimie, limbi străine, educaţia muzicală

      În sălile de ședință a predominat buna dispoziție , informarea, studierea priorităților și a documentelor de politici din domeniu, precum și a reperelor metodologice privind organizarea eficientă și calitativă a procesului educațional în noul an de studii. Galerie foto.

DGE Fălești le urează tuturor actorilor educaționali UN AN ȘCOLAR DE SUCCES!!!

  IMG 5347 Specialiștii responsabili de disciplinele școlare din cadrul Direcției Generale Educație Fălești au dat startul la 16 august 2017 tradiționalelor reuniuni metodice. Au avut loc întruniri la disciplinele școlare: biologie, fizică și astronomie, educație tehnologică, educație fizică, învățământ primar, coordonatori ANET, CDS și directori ai instituțiilor de educație timpurie.

Reuniunile metodice reprezintă activități cu caracter informațional, în cadrul cărora specialiștii la disciplinele școlare și cadrele didactice din instituțiile de învățământ general discută asupra obiectivelor realizate în anul școlar 2016-2017, soluții la problemele cu care se confruntă, precum și prevederile și reglementările noi din domeniul educațional, direcțiile prioritare în activitate pentru anul școlar 2017-2018.Galerie foto.

Proiect didactic biologia, geografia 2017-2018 (Mostra) deschide

Proiect didactic Chimia 2017-2018 (Mostra) deschide

Reuniunea Metodică la FIZICĂ, 2017. deschide

Reuniunea Metodică la MATEMATICĂ, 2017. deschide

Reuniunea Metodică la INFORMATICĂ, 2017. deschide

Reuniunea Metodică la EDUCAȚIA PLASTICĂ, EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ, EDUCAȚIA MUZICALĂ, 2017. deschide

Reuniunea Metodică a directorilor adjuncți responsabili de procesul educativ, 2017. deschide

Stimaţi manageri,

Anexat găsiţi materialele necesare pentru elaborarea raportului final de activitate la disciplinele şcolare Educaţia muzicală, Educaţia tehnologică şi Educaţia plastică pentru anul de studii 2016-2017, pe care vă rugăm să le transmiteţi responsabililor la disciplini pentru completare în termen de până la 14.06.2017. Rugăm insistent să respectaţi termenii.
 
index

O.Seraciov, specialist principal DGE

Stimaţi manageri,

Anexat găsiţi materialele necesare pentru elaborarea raportului final de activitate la limba şi literatura română (şc.naţională şi şc.ruse), pe care vă rugăm să le transmiteţi şefilor comisiilor metodice la disciplină pentru completare în termen de până la 05.06.2017. Rugăm insistent să respectaţi termenii.

A. Saviuc, șef DMCFPC
  La data de 29 martie 2017, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv-practic cu profesorii de limbă franceză în Liceul Teoretic „I. Creangă”, Făleşti cu tema: ”Evaluarea competenţei de comunicare orală în cadrul orelor de limbă franceză: criterii şi fişe de evaluare.”
Participanţii au elaborat grile de evaluare/ de autoevaluare pentru toate nivelurile.
 
Moderatori: Lilia Harţanu, specialist principal, DMCFPC, DGE;
                    Cervaniuc Diana, profesor de limbă franceză, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Făleşti;
                    Stoian Verginia, profesor de limbă franceză, LT „M. Eminescu ”, Făleşti.

La seminar au participat 24 de cadre didactice.Galerie foto.

Responsabil: Lilia Harţanu, specialist principal DMCFPC, DGE.

Tehnologia este un instrument puternic care, oportun, facilitează munca în majoritatea domeniilor profesionale. Este inutil să ne opunem a le studia și utiliza în strategiile de management, în deosebi, cănd e cazua de calcul sau operații logice. La data de 22 martie în cadrul seminarului instructiv-practic care s-a desfîșurat la Gimnaziul „Eugen Coșeriu” din satul Catranîc, directorii adjuncți pentru instruire, au însușit o nouă modalitate de elaborare, ușor și rapid, a orarului lecțiilor. AscTimetables este o aplicație ușor de utilizat, care permite împărțirea claselor în grupe, includerea zilelor metodice, timpului de lucru, orelor opționale etc. Softul permite concomitent generarea orarului lecțiilor pentru elevi, orarul pentru cadre didactice, orarul cabinetelor. Beneficiarii seminarului au aflat modalitățile de personalizare ale orarului lecțiilor, de unele constrângeri, cum ar fi: indicarea orelor libere, numărului de lecții pe zi, numărului de lecții/zi la aceeași disciplină, precum și alte reconfigurări după nevoile personale.

            Și dacă orice poate fi recuperat în afară de timp, să nu pierdem timp pentru cele ce pot fi realizate productiv cu implementarea de schimbări care ne eficientizează și simplifică efortul, ne sporește calitatea, iar odată cu asta mulțumirea de sine.Galerie foto.

Chiruța Parascovia, specialist principal SPEM, DGE


  În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii 2016-2017 și în scopul asigurării calității managementului educațional,  la data de 28 februarie 2017, în incinta IET,,Izvoraș”din s.Musteața s-a desfăşurat seminarul instructiv cu managerii instituțiilor preșcolare, cu tema: ,,Funcționarea managementului educațional în contextul cadrului legal”. În cadrul seminarului,moderatorii Silvia Matasî - șef DGE Fălești, Adela Țuțuianu-specialist principal DMCFPC, DGE Fălești și Larisa Bodrug-directorul IET s.Musteața au abordat următoarele subiecte:                                                                           
1.Nomenclatorul-tip al dosarelor IET.                                                                    
2.Documente-structuri organizatorice în IET.                                                                                      
3. Elaborarea documentelor scrise .                                                                                                          

   În atelierele de lucru, managerii prezenți la seminar s-au implicat activ la elaborarea documentelor scrise.Galerie foto.

   La data de 27 decembrie în Gimnaziul ,,Diomid Gherman”,s.Risipeni s-a desfășurat seminarul metodologic cu tematica ,,Lecție modernă prin predarea integrată”. Moderatorii   Malachi Lilia (prof.de limba și literatura română), Carp Evghenia (prof.de limba și literatura română), Brașoveanu Evdochia (prof.de istorie) și Stibelschi   Leonora (prof.de   educație plastică și educație muzicală) au demonstrat abilități de moderare a unui nou tip de lecție  prin  integrarea conținuturilor la patru discipline școlare. Tematica comună ,,Problema deportărilor abordată prin prisma  istorică și literar-artistică”   a încadrat participanții în diferite activități creative, fiind supuși unor amintiri despre   trecutul neamului și exprimări de opinie pe marginea operei literare ,,Toiagul păstoriei”de I.Druță, pe documentul istoric ce confirmă adevărul   tragic   și pe opera artistio-plastică care conturează  emoțional prin culoare și melodie.

Ca temă de casă pentru profesori s-a propus lectura operelor:,,Tema pentru acasă” de N.Dabija, ,,Toiagul păstoriei„ de I.Druță,,,Copii în cătușile Siberiei” de Sp.Vangheli,etc.

Doar o colaborare constructivistă a   cadrelor didactice pentru o predare integrată și un orizont larg al cunoașterii pot face procesul educațional mai atractiv și elevi mai motivați de a învăța. Galerie Foto.        

   
Copyright © 2017 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI