icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
November 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

  Anul de studii 2021-2022  a fost unul destul de productiv  în  aspectul activității metodice desfășurate în instituțiile de învățământ secundar general din raion.

S-au organizat 4 monitorizări  la diverse subiecte, cum ar fi:

- elaborarea/ realizarea Planurilor individuale de recuperare, consolidare, aprofundare, unde au fost vizitate  4 instituții /60 de cadre;

- individualizarea procesului educațional, vizită  în care au fost monitorizate 32 de cadre din 6 instituții;

- implementarea calitativă a Curricula disciplinare – ce a vizat 10 instituții și 68 de cadre didactice;

- evaluarea calității activității comisiilor metodice din 15 instituții, care în evaluarea precedentă  au demonstrat rezultate mai slabe;

- calitatea Rapoartelor despre activitatea Comisiilor metodice din instituții, unde au fost evaluate toate rapoartele comisiilor metodice din cele 33 de instituții de învățământ școlar din raion.

          Orice profesie presupune formare inițială și continuă, pe parcursul întregii activități. Profesorii de limba și literatura română, în acest sens, nu sunt o excepție.

         Astfel, la  20.05.2022,  profesorii de  limbă și literatură română au participat,  la seminarul metodologic:  ,,Evaluarea  -  instrument de asigurare a succesului elevului la Limba și literatura română,,   care a avut loc în incinta  LT ,, A. Pușkin,, Fălești.

  La data de  06 aprilie  2022, în incinta CCACT ,,Lora Găină ” din or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodico-practic pentru cadrele didactice din raion care predau educația plastică.

  Subiectul seminarului a fost unul din cele recomandate de reperele metodologice    la disciplină: ,,Evaluarea formativă, instrument de asigurare a succesului elevului la Educație plastică" .

  La  data  de  30 martie  2022, conform  Planului  de  activitate  a  DGEC  Fălești  a fost  organizat  și  desfășurat  seminarul  metodic, online, pentru  cadrele  didactice  care  predau disciplina  Chimie  în  instituțiile  de învățământ  din raion, cu subiectul: „Învățare în bază de proiecte la lecțiile de chimie”.Activitatea  s-a  axat  pe    schimbul  de  experiență  privind aplicarea  la  lecțiile de chimie  a  metodei „Învățare în bază de proiecte”.

   La data de 30 martie 2022, în incinta CCACT ,,Lora Găină” din or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodic pentru cadrele didactice care predau educație tehnologică. Genericul seminarului a fost unul din cele recomandate de reperele metodologice la disciplină: ,,Metodologia formării și dezvoltării  competențelor transdisciplinare ale elevului în cadrul disciplinei Educație tehnologică”. 

   Aducem mulțumiri cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea seminarului metodic. Galerie foto.

   Formarea cadrelor didactice din raion la nivel local a continuat la data de 24.03.2022 cu seminarul metodic   pentru   profesorii de limbă rusă   din  școlile naționale ale raionului, cu genericul Metode tradiționale și moderne  de evaluare a  rezultatelor învățării la Limba  rusă.

    Participanții la seminar au beneficiat de o formare la nivel teoretic , urmat de exemple din activitatea practică a unor colegi.

   Activitatea s-a axat pe aprofundarea cunoștințelor despre metode de evaluare tradiționale și cele moderne ,  foarte actuale,  s- au menționat aspectele de autoevaluare și cele de evaluare reciprocă  și importanța lor în evaluarea modernă,  colegii și-au împărtășit  cele  mai  reușite  exemple de evaluare din experieența proprie, apoi au lucrat în atelier pentru a alcătui  grile de evaluare a produsului școlar oral la disciplină.

La data de 02.12.2021, Direcția  Generală  Educație  și  Cultură  Fălești  a organizat  seminarul  metodic  cu  cadrele  didactice  de  chimie  din  instituțiile  de  învățământ  din  raion, cu  subiectul: Instrumentar  digital  utilizat  pentru  evaluarea  rezultatelor  școlare  la  lecțiile de chimie”.

Dinamica socială  a ultimelor decenii aduce în fața lumii contemporane o serie de provocări față  de care domeniul educației nu poate rămâne indiferent. Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii noștri pentru reușita personală si socială nu pot fi formate în intregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice. Noua educație are obligația de a apropia procesul educațional de viață cotidiană a elevilor și de nevoile comunității în care aceștia trăiesc, de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care le vor juca elevii de azi în societatea viitoare, de la acela de ființă  autonoma, de membru al familiei și al unei colectivități, de cetățean și producător, până la acela de subiect și obiect al multiplelor și diverselor experiențe de viață succesive, care îl vor ajuta să se cunoască pe sine și să abordeze o concepție democratică, manifestându-se ca ființă  liberă, creatoare. Problema care se pune este aceea a depășirii frontierelor rigide, a deplasării accentului spre conștientizare, cooperare, gândire critică și creativă, spre adaptabilitate și interpretarea lumii mereu în schimbare. Oare poate învățământul tradițional să răspundă unor asemenea deziderate? Rezolvarea problemei nu rezidă numai în schimbări de curriculum, ci mai ales în schimbări referitoare la implementarea lui. Cheia succesului se află la practicieni – educatoare, învățători, profesori și constă în proiectarea, organizarea și realizarea unui demers didactic în, între și dincolo de orice disciplină - abordare transdiciplinară a învățării.

                                                      Revista Didactica Nr. 2, nov.2008

Secvență de la atelierul Predarea subiectelor controversate   La data de 24 noiembrie 2021,  profesorii de Educație pentru societate s-au întrunit într-un atelier de lucru cu genericul ,,Predarea subiectelor controversate la lecțiile de Educație pentru societate”.

  Principalele subiecte discutate în cadrul atelerului au fost Metodologie de evaluare prin descriptori la Educație pentru societate (2021) și Predarea subiectelor controversate la lecțiile de Educație pentru societate.

  Profesorii au fost formați cum trebuie predate în siguranță temele legate de probleme controversate, care necesită o serie de abilități din partea profesorului: bagajul de cunoștințe și valori pe care le posedă, abilitatea de a dirija o discuție controversată, utilizând diverse metode și instrumente care formează la elevi empatie și flexibilitate. O abordare corectă a controverselor este o cale sigură de creare a unei atitudini tolerante elevilor față de diversitate. Formatori în cadrul atelierului au fost Rotari Margarita, profesoară de Educație pentru societate, IP Gimnaziul ,,Eugen Coșeriu”, Catranîc și Graur Dorina, specialist principal DMCFPC.

,,Învingătorii nu renunță, iar cei care renunță

nu ajung învingători.” (Aristotel)

            În perioada 01.11.2021 – 18.11.2021 s-a desfășurat etapa raională a concursului republican  ,,A chance, Une chance, Eine chance”, ediția I, inițiat de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret și organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

            În acestă competiție s-au încadrat elevi din 11 instituții de învățământ din raion: IP LT ,,M. Eminescu”, IP LT ,,I. Creangă”, IP LT ,,A. Pușkin”, IP Gimnaziul Albinețul Vechi, IP Gimnaziul Bocani, IP Gimnaziul Făleștii Noi, IP Gimnaziul Taxobeni, IP Gimnaziul ,,I. Dumeniuk”, Călugăr, IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare și Sfînt”, Năvîrneț, IP Gimnaziul ,,A. Mateevici”, Răuțel, IP Gimnaziul ,,V. Alecsandri”, Scumpia.

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI