Maxima zilei  

Trăim cu toții sub același cer, dar avem diferite orizonturi. Konrad Adenauer

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   
   

   Implementarea  Curriula 2018  și 2019 la disciplinele școlare, conform Planului –cadru,  și a documentelor de politici educaționale în vigoare, inclusiv  a actelor normative ce țin de organizarea procesului educațional în anul de studii 2019-2020, solicită din partea cadrelor manageriale și didactice  studiere aprofundată, muncă asiduă și responsabilitate maximă.

      Cadrele didactice din raion  au încheiat două luni de activitate asupra implementării Curricula 2019 la disciplinele școlare, conform Planului –cadru pentru anul de studii 2019-2020.

    La  data  de  30-31 octombrie  2019, în  incinta  IPLT ,,Mihai  Eminescu”, Făleşti au  fost  organizate  ateliere  de  lucru  cu   profesorii  de  biologie  şi  chimie.

    La data de 24.10-2019 și 31.10.2019, au  fost desfășurate ateliere de lucru cu educatoriii din IET din raion cu tema:,, Proiectarea şi învăţarea zilnică în baza noului curriculum preșcolar”.

     La data de 28.10.2019, în incinta IPLT ,,Mihai Eminescu”, orașul Făleşti s-a desfăşurat atelierul de lucru cu  profesorii de educaţie plastică şi educație tehnologică din raion cu genericul:,, Ceramica şi grafica în cadrul orelor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică".

         La data de 29 octombrie 2019, DGE Fălești a desfășurat o ședință de lucru cu managerii școlari, în cadrul căreia  s-au discutat mai multe chestiuni de organizare eficientă a activității manageriale  și de colaborare și comunicare eficientă între  Direcție  și  conducătorii  de școli  din raion.

      Tradițional, în fiecare  an, în republică, cele 12 licee care poartă  numele renumitului poet rus Aleksandr Pușkin  se întrunesc în cadrul forumului acestor instituții.

      La 23 octombrie 2019, forumul al XIV –lea  al liceelor teoretice cu numele lui Pușkin s-a desfășurat în or. Fălești, gazda evenimentului fiind LT ,,A.Pușkin”.

    La data de 19.10.2019, în incinta Centrului de Creaţie şi Agrement pentru Copii şi Tineri  “Lora Găină ”, din or. Făleşti,  membrii Consiliului Raional al Elevilor s-au întrunit într-o şedinţă de lucru.

ORDINUL nr.603 din 01 octombrie 2019 Cu privire la modificarea componenței Comisiei metodice raionale.

     La data de 27 septembrie 2019, managerii  și metodiștii  IET din raion  au participat la un  atelier de discuții  desfășurat de consultantul MECC,  Maria Vranceanu,  privind implementarea documentelor de politică educațională în educația timpurie.

Scopul acestui atelier a fost de a discuta cu managerii și metodiștii  pentru a  furniza îndrumare curriculară cadrelor didactice care lucrează cu copiii în instituțiile de educație timpurie (IET).Totodată s-a pus accentul pe  promovarea buneleor practici, în scopul ca managerii și metodiștii să   ajute personalul să dezvolte și să extindă experiențele de învățare bazate  pe metodele utilizate la etapa preșcolară.  Galerie foto.

 La data de 28 septembrie 2019, în orașul Ungheni, s-a desfășurat seminarul didactic regional cu profesorii de istorie ,,Predarea Holocaustului-oportunitate, metode și resurse”, organizat de Fundația Friedrich Elbert Moldova, Institutul Național de Studiere a Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” și Institutul de Istorie Orală din Moldova.

 La seminar au participat profesori din raioanele Ungheni, Fălești, Nisporeni și Călărași. Din raionul Fălești au fost invitate 25 cadre didactice, care au fost instruite în vederea implementării eficiente a disciplinei opționale din aria curriculară Educație socioumanistică  ,,Holocaust: istorie și lecții de viață”. Galerie foto.

   
Copyright © 2019 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.