,,Pedagogul anului,2019”.  

video

   

Maxima zilei  

“Timpul este moneda vieții tale. Este singura monedă pe care o ai, doar tu poți hotărî cum o cheltuiești. Fii atent ca nu cumva să lași alte persoane să o cheltuiască în locul tău... Carl Sandburg

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
February 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

   IMG 1617Șirul sărbătorilor naționale a continuat la Fălești cu  ”Ziua limbii” care a fost organizată de DGE și Gimnaziile ”I.Creangă”, Fălești și ”E.Coșeriu”, Catranîc. La sărbătoare au fost prezenți funcționari publici, conducători și angajați ai  instituțiilor de stat și private, cadre didactice, elevi...

   Șeful DGE Fălești, Silvia Matasî, în luarea sa de cuvânt a menționat succesele obținute de basarabeni din 1989 până în 2017 ( scrierea în grafia latină, corectitudinea exprimării, recunoașterea istoriei, promovarea datinilor și tradițiilor...) și a invitat publicul la lectură și la muncă intelectuală asiduă, subliniind faptul că un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții.

    Președintele raionului, Iraida Bînzari, a făcut apel către toți cetățenii ca, prin tot ce fac zi de zi la locurile de muncă, să sporească valorile naționale și general-umane, să contribuie direct la creșterea conștiinței naționale și,  mai ales,  să se străduiască să vorbească corect și cursiv limba maternă. În cadrul ceremoniei doamna președintă a înmânat directorilor a 8 instituții de învățământ din raion cheile de la microbuzele școlare donate de Guvernul României pentru transportarea elevilor la școală. Galerie foto.

IMG 1910

Astăzi, 31 august 2017, Consiliul Raional Fălești, Direcția Generală Educație Fălești au repartizat cele 8 microbuze școlare, donate de Guvernul României, în instituțiile de învățământ: Gimnaziul ” V. Alecsandri”, Scumpia, Gimnaziul Făleștii Noi, Gimnaziul Ciolacu Nou, Gimnaziul Bocani (2), Gimnaziul Egorovca, Gimnaziul Pompa, Gimnaziul ” Sergiu Moraru”, Obreja Veche. Cheile au fost înmânate directorilor de către președintele raionului, Iraida Bînzari, în cadrul sărbătorii ”Limba Noastră”.Galerie foto.

Poate pentru prima dată în viață membrii ansamblului de dansatori „Lăstăraș” din satul Catranîc au simțit sentimentul mândriei naționale. La data de 27august, 2017, aceștia au participat la Coloana Națională organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu prilejul Zilei Independenței. Cu o deosebită onoare s-au văzut printre cele 20 de echipe invitate din diverse regiuni ale țării să-și demonstreze portul național, în timp ce de la tribuna centrală moderatorii exclamau meritele tinerei echipe, care, de mai puțin de un an, a adunat rezultate deosebite la nivel național și internațional. Hora mare jucată împreună cu toți invitații la sărbătoare i-a îndemnat să se considere cetățeni adevărați ai acestei țări. (foto)

La întoarcere, dintr-o inițiativă fermă a conducătoarei de dans Valentina Poiană, grupul de dansatori i-au invitat la o horă mare pe vecinii lor, ansamblul „Speranța” din satul Glinjeni și împreună au mers într-o paradă a portului popular în satele Catranîc și Ișcălău, unde au fost întâlniți cu multă căldură de locuitori. Dans, unul după altul, voie bună și cuvinte de respect reciproc au încununat sărbătoarea care a finisat printr-o horă a satului acolo de unde a început această zi bună, satul Catranîc. (foto)

           La 21 iulie curent, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, a avut loc ceremonia de transmitere a celor 96 de microbuze şcolare din cadrul celei de-a doua tranșă a donaţiei Guvernului României pentru transportarea elevilor din republică la școală.

         În cadrul evenimentului și șeful DGE Fălești a primit din partea Prim-ministrului României, domnul Mihai TUDOSE, cheile a 8 microbuze destinate transportării elevilor din raion.

La 28 august 2017,  în baza unui act de transmitere, emis conform Hotărârii Guvernului nr. 671 din 23 august 2017, microbuzele oferite de MECC au ajuns la Fălești.

Elevii din 8 instituții școlare vor veni la 01 septembrie la școlile de circumscripție în microbuze noi, comode și în siguranță.

În numele tuturor beneficiarilor , DGE Fălești, menționează, repetat, importanţa majoră a contribuţiei şi susţinerii Guvernului României pentru promovarea reformelor în învăţământul general din Republica Moldova și aduce mulțumiri Guvernului României, Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru deosebita ocazie de a soluționa problema transportării copiilor în siguranță și a le asigura accesul la educație în școli mai bune.Galerie foto.

    La 25 august 2017, în incinta Palatului raional de cultură ” Mihai Volontir” din orașul Fălești, s-a desfășurat Conferința pedagogică, devenită deja tradiție.

   La eveniment au fost prezenți: Președinta raionului, Iraida Bînzari, reprezentatul Guvernului, consultantul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Onică Vasile, șefa DGE Ungheni, Iulia Pancu, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Lilia Osoianu, vicepreşedintele raionului, Roman Radu și cadre manageriale/didactice din instituţiile de învăţământ general, reprezentanți ai părinților, elevilor, APL, mass-media precum și alți parteneri educaționali

   Sărbătoarea a început cu primirea în rândurile pedagogilor a 9 tineri specialiști, care au fost întâmpinați cu aplauze și mesaje de felicitare și prime oferite de șef DGE, Silvia Matasî, cu un cuvânt de bun venit și povețe din partea colegilor cu experiență avansată, la care tineriii specialiști au răspuns cu promisiunea că vor depune tot efortul pentru a se încadra cu succes în domeniu și a demonstra ulterior performanțe.

    Dar partea esențială a Conferinței a constituit-o raportul DGE despre activitatea desfășurată în anul de studii 2016-2017. Raportorii, șefii secțiilor și direcțiilor din cadrul DGE, șeful Direcției Educație și Președinta raionului au evidențiat succesele obținute pe domeniu în anul precedent, au subliniat problemele depistate și au propus soluții pentru redresarea lor. Participanții la Conferință au aprobat proiectul de rezoluție a Conferinței și l-au primit ca document normativ ce va orienta activitatea DGE și a instituțiilor de învățământ din raion pentru asigurarea unui proces educațional de calitate, desfășurat cu genericul ,,Acces, relevanță, caliatate – competențe pentru prezent și viitor” în noul an de studii.

   Iar oaspeții și invitații Conferinței au menționat originalitatea modalității de desfășurare a lucrărilor forumului pedagogic de la Fălești și au apreciat înalta calitate a organizării evenimentului.

În final au răsunat urări   de sănătate și succese pentru toți în noul an școlar. Galerie foto.

        La data de 22 august 2017 s-au desfășurat Atelierele raionale de dezbateri privind problemele actuale și de perspectivă ale educației și învățământului general din raionul Fălești.

     În patru ateliere au fost susținute dispute cu următoarele subiecte:

Atelierul nr. 1: 1. Asigurarea dreptului elevilor la opinie și participare în procesul decizional al

                               instituției de învățământ.

                         2. Valorificarea orelor opționale în parcursul educaţional.

Atelierul nr. 2: 1. Eficientizarea parcursului educațional pe dimensiunea implementării

                             curriculumului școlar.

                         2. Eficientizarea demersului didactic în formarea competențelor la elevi și

                              importanța dozării temelor pentru acasă.

Atelierul nr. 3: 1. Tendințe actuale în protecția și asigurarea realizării drepturilor copiilor, cu

                             accent pe prevenirea formelor de abuz, neglijare, exploatare, violență și trafic.

                         2. Individualizarea – factor esențial în asigurarea incluziunii educaționale a

                             copilului/elevului cu cerințe educaționale speciale și ale educației de calitate.

Atelierul nr. 4: 1. Parteneriate comunitare, naționale și internaționale în scop educativ și cultural

                               pentru promovarea imaginii și succesul instituțiilor de învățământ general.

     Manageri, cadre didactice, părinţi, elevi, reprezentanți ai comunității, 112 la număr, și moderatorii, angajați ai DGE Fălești, au abordat problematica dimensiunilor concrete derivate din politica ţării în domeniul educaţiei exprimată în genericul „Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie - Competenţe pentru Prezent şi Viitor”.    

   Rezultatele acestor ateliere vor fi prezentate la Conferinţa pedagogică raională, iar participanţii la dezbateri vor disemina, ulterior, informaţia în instituţiile de învățământ și în comunitate.Galerie foto.

E pe sfârșite frumoasa vară;
Dorinţi copilăreşti, renăscătoare
Fac inimile noastre să tresară ....
La data de 19 august 2017 și-a finisat activitatea Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „Romantica” ,satul Călinești.
În perioada Estivală 2017 în Tabăra ” Romantica” s-au odihnit peste 600 de copii în șase tururi,începând cu data de 10 iunie și până la 19 august 2017. Angajații s-au stăruit să organizeze și să monitorizeze astfel activitatea,ca copiii să fie încadrați în diverse activități ce țin de cultura,educația și sănătatea lor,fiind asigurați cu condiții foarte bune de trai și de o alimentație sănătoasă.
Activitățile de program realizate în tabără (sportive și recreative, proiecții de filme, jocuri distractive și educative, seratele cu muzică și dansuri, spectacole) în perioada estivală au drept scop: dezvoltarea personalității copiilor, promovarea valorilor și tradițiilor, a respectului pentru diversitate.
Totodată, tabăra ”Romantica” este în parteneriat cu colaboratorii Inspectoratului de Poliție Fălești care au organizat pentru copii ședințe instructive, familiarizându-i cu regulile de siguranță și acțiuni în situații de criză, și pericol ce pot surveni în timpul aflării copiilor în zona de agrement, zona de circulație intensă pe drumurile publice.
La fel suntem în parteneriat și cu colaboratorii Secției Situații Excepționale Fălești care au realizat vizite la tabără cu scopul de a informa copii despre reguli de comportare în preajma bazinelor acvatice în sezonul estival și reguli de apărare împotriva incendiilor. 
Deasemeni am creat un parteneriat cu ”Centrul Prietenos Tinerilor” din or. Fălești, Casa de Creație „Lora Găină”.
Aducem sincere mulțumiri tuturor colaboratorilor menționați pentru contribuția majoră la crearea condițiilor de odihnă a copiilor din Tabăra ”Romantica”. 
Aducem mulțumiri copiilor care au hotărât să aleagă ca destinație de odihnă acest loc pitoresc. Doar aici veți rămâne cu concluzia:Vacanța nu este pentru a ne plictisi ci pentru a ne petrece timpul într-un mod cât mai constructiv și în acelaș timp,creativ, interacționând cu mulți copii necunoscuți, dintre care unii se vor transforma în prieteni pentru o viață, astfel ca experiența taberei să fie de neuitat. 
Cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Raionl și al DGE Fălești activează Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți ”Romantica”.
Administrația raionului din totdeauna a știut să facă lucruri frumoase pentru copii,fapt pentru care le mulțumim și sperăm că și în continuare ne vor susține.Galerie foto.

     La tabăra de odihnă a copiilor și a adolescenților ”Olimp ” , s.Pînzăreni în schimbul VI s-au odihnit 82 de copii și au fost îngrijiți de 21 de lucrători didactici și auxiliari.

   Personalul didactic și auxiliar s-a străduit să creeze condiții pentru odihnă și agrement, pentru dezvoltarea capacităților intelectuale la nivelul potențialului fiecărui copil, să îmbine utilul cu plăcutul în funcție de opțiunile copiilor.

   În cadrul schimbului VI s-au organizat și desfășurat diverse activități cu caracter cultural-artistic, divertisment, sportive, cum ar fi:

  • Miss și Mister tabăra ” Olimp ”
  • CE? UNDE? CÂND?
  • 1+1, Cea mai trăsnită coafură
  • Familia ideală
  • Ghici melodia, Karaoke
  • Starturi vesele, drumeție, vânătoarea de comori
  • Fotbal, Volei, Șah și Dame

     Copiii au dat dovadă de mult gust și rafinament, s-au manifestat activ în cadrul activităților propuse astfel având ocazia să ocupe locuri premiante, fiind recompensați cu diploma și fructe.

   La careul de închidere a sezonului estival 2017 au participat șefi, specialiști și reprezentanți ai Direcției de Învățămțnt, ai organelor de drept, angajații taberei și copiii. A urmat un șir de numere artistice, cu cântece, recital de poezii și dans cum au putut mai bine. Programul artistic a finalizat cu interpretarea Imnului de Stat, iar drapelul fiind coborât de însăși Miss și Mister tabăra

     La sfârșitul turului copiii au fost anchetați , unde ne-au mărturisit că și-au făcut mulți prieteni și mai doresc să vină la tabără și la anul următor. Din aceste anchete noi am concluzionat că copiii s-au simțit foarte bine și mulțumiți din partea personalului.

     Ultima seară petrecută la tabăra ” Olimp ” a fost una încărcată cu emoţii, veselie, muzică, dans, glume, competiţii şi concursuri. A culminat cu Rugul Olimpic - al prieteniei şi solidarităţii.Galerie foto.

   La data de 18 august 2017 şi-a încheiat activitatea taberele de odihnă ,,Romantica şi ,,Olimp. La închiderea festivă au fost prezenţi: Preşedintele raionului - Iraida Bînzari, şeful DGE – Silvia Matasî, Şeful Inspectoratului de Poliţie – Gherman Oleg, şeful Inspectoratului de Stat pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - Jîmbea Veceslav, Martîniuc Svetlana – specialist superior al biroului siguranţă copii, Antoci Lilia – inspector Inspectoratul de Stat pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, Liliana Nanii – şeful Serviciului de asistenţă psihopedagogică. Angajaţii din tabere împreună cu copiii şi oaspeţii veniţi la acest eveniment au spus adio sezonului estival 2017. În acest an în taberele din raion s-au odihnit 1082 de copii. Sursele financiare pentru procurarea biletelor de odihnă au fost alocate de Consiliul raional – 900000 lei (492 bilete gratis şi 400 bilete cu 50%) , APL I (Călineşti – 23400 lei, Făleşti – 23400 lei, Mărăndeni – 13000 lei, Călugăr – 13000 lei, Scumpia – 13000 lei, Pompa – 9100 lei, Obreja Veche – 9100 lei, Taxobeni – 9100 lei, Pînzăreni – 9100 lei, Pîrliţa -7800 lei, Izvoare – 6500 lei, Işcălău -6500 lei, Ciolacu Nou – 6500 lei, Chetriş -6500 lei, Catranîc -5200 lei, Pruteni – 5200 lei) – 166.400 lei, părinţii – 145600 lei, CNAS – 65000lei .

Direcţia Generală Educaţie aduce sincere mulţumiri Conducerii raionului şi Consilierilor raionali, Primarilor şi Consilierilor locali, părinţilor pentru grija care au avut-o faţă de odihna de vară a copiilor, deoarece copiii sunt viitorul nostru.

IMG_5385
IMG_5390
IMG_5407
1/3 
start stop bwd fwd

La data de 18 august 2017, și-au încheiat activitatea reuniunile metodice   ale directorilor adjuncți pentru activitatea didactică și activitatea educativă, a organizatorilor culturali, bibliotecarilor școlari și ale cadrelor didactice din raion la disciplinele: limba și literatura română ( școala națională și școala alolingvă), matematică, istoria romănilor și universală, educație civică, educația plastică .

                 În sălile de ședință a continuat, informarea, studierea priorităților și a documentelor de politici din domeniu, precum și a reperelor metodologice privind organizarea eficientă și calitativă a procesului educațional  în noul an de studii.

DGE Fălești aduce mulțumiri tuturor participanților, moderatorilor și formatorilor   pentru activitățile desfășurate și colaborare constructivă , urează tuturora  UN AN ȘCOLAR DE SUCCES!!!

IMG_5459
IMG_5460
IMG_5459
IMG_5460
1/2 
start stop bwd fwd

     În conformitate cu agenda   DGE, la 17 august 2017, în incinta LT ,,M.Eminescu” Fălești, și-au continuat activitatea reuniunile metodice ale managerilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general și ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi la disciplinele: limba şi literatura rusă, informatică, geografie, chimie, limbi străine, educaţia muzicală

      În sălile de ședință a predominat buna dispoziție , informarea, studierea priorităților și a documentelor de politici din domeniu, precum și a reperelor metodologice privind organizarea eficientă și calitativă a procesului educațional în noul an de studii.

DGE Fălești le urează tuturor actorilor educaționali UN AN ȘCOLAR DE SUCCES!!!

IMG_5416
IMG_5433
IMG_5416
IMG_5433
1/2 
start stop bwd fwd

   
Copyright © 2019 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.