icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
March 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

FB IMG 1668696028542   Starea de bine a elevilor din raionul Fălești este o prioritate a Serviciului de asistență psihopedagogică. 

   În acest context, la data de 16.11.2022, SAP, în coordonare cu IP Gimnaziul Chetriș, a desfășurat prima activitate din cadrul Programului ,,Spațiu sigur” cu elevii clasei a VIII-a.  
    Implementarea acestui program oferă elevilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile la nivel de gestionare a reacțiilor, soluționare a problemelor, gândire pozitivă, etc.
    La final de activitate, elevii au apreciat și încurajat astfel de formări, iar noi le spunem un mare MULȚUMESC pentru participare și deschidere. 
PS: ,,Oamenii vor uita ce au spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.”
Maia Angelou

  Conform planului anual de activitate al Serviciului de asistență psihopedagogică Fălești, azi, 17.11.2022, logopedul SAP, Liliana Paladi, a organizat și desfășurat în incinta CCACT ,,Lora Găina", seminarul metodic cu genericul: ,,Importanța analizatorului auditiv si vizual în dezvoltarea limbajului la vârsta preșcolară. Cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie au manifestat interes sporit pe parcursul activității, în cadrul căreia s-au aplicat metode și bune practici de lucru în activitatea cu viitorii școlari. Galerie foto.

   Miercuri 16 noiembrie 2022, în incinta Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești s-a desfăşurat seminarul metodico-practic raional cu profesorii de istorie cu tema ,,Utilizarea tipurilor de itemi propuşi în programa pentru examenul de absolvire a treptei gimnaziale la disciplina Istoria românilor şi universală în proiectarea evaluărilor sumative la clasa a IX-a.

        

"Secretul bucuriei în muncă  constă într-un singur cuvânt - excelență. A ști cum să faci ceva bine înseamnă  a te bucura de aceasta."

                                                                                                    Pearl Buck.


          Posibilitatea profesorilor de a se bucura de succes  în munca  pe care o realizează zi de zi se datorează și faptului că sunt mereu în căutarea de cunoștințe noi, aptitudini noi și experiențe noi.
        Astfel, în cadrul seminarelor  metodice, realizate cu profesorii de limbă și literatură română din cadrul Comisiei metodice raionale,  din  09.11. 22  și 11.11.2022, cu genericul : "Aspecte conceptuale cu privire la implementarea Curriculumului Național la disciplina școlară limba și literatura română în instituțiile raionului" au fost propuse metode de implementare  a  Curricula 2019  prin prisma DOOM 3 și prin realizarea textelor\ produselor multimodale.

   În cadrul seminarului practic cu subiectul ,,Managementul raţional al timpului şi a regimului zilei”, desfășurat la data de 10.11.2022 în Instituţia de Educaţie Timpurie nr.6 ,,Lăstărel”, cadrele manageriale şi didactice din douăsprezece instituții din raion au constatat că folosirea eficace a timpului oferă  posibilitătea de a-și desfășura activitățile zilnice eficient în propriul ritm. Moderatorii seminarului, Adela Ţuţuianu, specialist principal DMCFPC, DGEC şi Lilia Navroţchi, manager IET nr.6 ,,Lăstărel”, au relatat despre interpretarea corectă a unui Management  raţional al timpului, au specificat factorii care influenţează utilizarea şi percepţia asupra Regimului zilei în IET, au lucrat practic cu participanţii la examinarea rutinelor de bază, etape ale Regimului zilei în IET.

  Cadrele didactice din IET nr.6 ,,Lăstărel” au împărtășit din propria experiență de lucru, privind organizarea unui Regim al zilei raţional de activitate, prin diferite metode interactive, fotografii, videouri, activități practice. Galerie foto.

,,Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș.”

  Măsura în care oamenii sunt capabili să se dezvolte depinde de nevoile pe care aceștia le au și pe care caută să și le satisfacă, astfel, dezvoltarea noastră profesională reprezintă un proces de învățare care derulează pe toată durata vieții.

 În încercarea de a acumula un bagaj cât mai vast de cunoștințe și experiențe, la data de 02 și 09 noiembrie 2022, au fost desfășurate două ateliere de lucru cu genericul: ,,Aplicarea eficientă a instrumentelor de evaluare. Elaborarea matricei de specificație și a schemei de notare pentru testul sumativ la limba străină.”

    La 26 octombrie 2022, a fost organizat și desfășurat  Seminarul  practic cu profesorii de chimie  cu  tema: „Excursia școlară- metodă didactică importantă în formarea la elevi a competențelor specifice disciplinei chimia”.  

   Acest seminar a fost unul altfel,  fiind  desfășurat în incinta celui mai mare producător de produse cosmetic  naturale  şi parfumerie  din Republica Moldova „Viorica – Cosmetic”.

   A fost o zi plină de impresi și  emoții pozitive, având o comunicare deschisă și o conlucrare productivă împreună cu membrii echipei" Viorica- Cosmetic", care ne-au favorizat  cu informații interesante și utile despre activitatea companiei din anii 50 - în calitate de producător a uleiurilor esențiale. Despre succesele și realizările  de astăzi, despre extinderea portofoliului de produse, cooperarea cu laboratoarele de cercetare din Germania, Elveția și Spania.

„Mediul intervine în dezvoltarea copilului, în formarea personalităţii lui şi a calităţilor  sale  specifice  umane, ca sursă a dezvoltării, nu în rol de ambianţă”

                                                                                                       ,,Lev Vâgotschi”

     ,,Managementul mediului de învățare a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Strategii de adaptare a ariilor de stimulare și a centrelor de activitate”, acesta a fost subiectul atelierului de lucru desfășurat cu cadrele didactice și  managerii instituțiilor de educație timpurie, la data de  25.10.2022, în  IET –grădinița  Năvirneț.

    Scopul atelierului de lucru a fost:  Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice  în  crearea mediului de învăţare stimulativ şi dotarea Centrelor de  activitate pentru copii cu cerințe educaționale speciale.

     În conformitate cu Planul complex  de activitate al DGEC Făleşti,  pentru anul de studii 2022-2023, în scopul implementării politicilor educaționale  și promovării schimbului de experiență, la data de 21 octombrie 2022, în IET Pîrlița, a fost   organizat schimbul de  experiență cu cadrele didactice și manageriale din instituțiile de educație timpurie: nr.5 Fălești, nr.12 Fălești, Musteață, Pîrlița, Albinețul Vechi, Reuțel, cu tema: ,, Domeniile de dezvoltare ca repere pedagogice esențiale pentru a realiza dezvoltarea integrată a copilului, individualizarea educației și a învățării.

,,Crearea mediilor de învățare cu eficiență înaltă și favorabilă învățării, centrate pe elev în clasele primare” – acesta a fost subiectul seminarului raional desfășurat la data de 20.10.2022 și organizat de învățătoarele din LT ,,M. Eminescu”, or. Fălești.

   Datorită agendei interesante și activităților originale, încăperile liceului s-au transformat azi în adevărate laboratoare de învățare, consolidare și realizare a schimbului de experiență.

  Fiecare obstacol din drumul nostru în viața profesională reprezintă o provocare și un prilej de a evolua.

  Fiecare reușită prin fiecare depășire a unei probleme curriculare  oferă formabililor  ocazia dezvoltării competențelor  didactice și a celor filologice.

  Pentru a ajuta cadrele didactice de  la disciplină să  depășească  mai ușor provocarea  dezvoltării competențelor specifice LLR  și a formării / dezvoltării unităților de competențe ale elevilor  în corelare cu normele DOOM-3 și textul / produsul multimodal, MEC a organizat și desfășurat la nivel republican, în format online,  la data de 14.10.2022, un atelier de lucru  cu genericul: Aspecte conceptuale cu privire la implementarea Curriculumului Național la disciplina  școlară  limba şi literatura română în instituțiile de învățămțnt din republică, în anul de studii 2022-2023.

  Atelierul a fost moderat de  consultantul principal al  MEC, dna Tîrsîna Daniela, grad didactic superior și  i-a avut ca formatori pe dna Nastas Svetlana, dr. lector universitar și dna Verdeș Tatiana, dr. conferențiar,  ambele de la Departamentul  Educația Adulților  și Dezvoltare  Personală, Centrul de Formare Continuă  și Leader ship, UPSC ,,Ion Creangă” mun. Chișinău și o echipă  de pedagogi din raionul Fălești: Aliona Saviuc, șef DMCFPC, Ina Deaciuc și Olga Chifiac, profesoare în LT ,,A.Pușkin” și Miu Liliana și Dilion Cristina, LT ,,M.Eminescu” or. Fălești.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI