Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

IȘN

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În atenția managerilor instituțiilor de învățământ general din raion !
Responsabilii de procesul de atestare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general vor prezenta Extrasele din Portofoliile de atestare ale cadrelor didactice pentru conferirea / confirmarea gradelor didactice și manageriale întâi / superior, completate conform Anexei, până la data de 06 martie 2018, la Direcția Generală Educație, în biroul 107, responsabilului de procesul de atestare a cadrelor didactice și de conducere – Osoianu Aliona.    
Anexă
EXTRAS DIN PORTOFOLIUL DE ATESTARE care se prezintă Comisiei raionale / republicane de atestare
Stimați manageri, 
atașat găsiți Regulamentul de atestare a cadrelor didactice aprobat prin Ordinul nr. 62 din 23.01.2018, și înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1301 din 21 februarie 2018.
 
 mapa

În atenția responsabililor de procesul de atestare a cadrelor didactice  din instituțiile de învățământ!

Stimati manageri,

va trimitem atașat avizul și informație cu privire la cursurile de formare a cadrelor didactice, organizate în cadrul Academiei de Muzica, Teatru și Arte Plastice din R.Moldova.

mapa

circulara OLSDI page 001

 Proiectul “Evaluarea implementării educației centrate pe elev în Republica Moldova”
finanțat de  UNICEF.

 Proiectul își propune să determine în ce măsură eforturile UNICEF de a promova educația centrată pe elev prin instruiri, elaborarea curricula pentru instituțiile de formare continuă și inițială etc. s-au soldat cu succes. Concluziile evaluării vor fi prezentate reprezentanței UNICEF în Republica Moldova și MECC. Totodată, aceste concluzii vor servi drept reper în luarea deciziilor cu privire la eficientizarea promovării educației centrate pe elev, educației incluzive și a școlii prietenoase copilului în sistemul de învățământ din Republica Moldova.

 Procesul de evaluare implică inclusiv chestionarea cadrelor didactice. În acest context,  vă rugăm să ne ajutați cu diseminarea chestionarului online către cadrele didactice din raion. Chestionarul online poate fi accesat pe adresa: https://goo.gl/z7uNe1.

 Chestionarul este destinat cadrelor didactice tinere sau cadrelor didactice care au participat la instruiri în domeniul educației centrate pe elev.

Chestionarul urmează a fi completat până la data de 23 ianuarie 2018.

Pentru a stimula completarea chestionarului,  se va oferi respondenților, selectați în mod aleatoriu, 10 vouchere la o rețea de librării, în valoare de 500 de MDL per voucher.

Vă mulțumim anticipat!

Înscrierea preventivă a cadrelor didactice la cursul de formare pentru perioada 15.01- 02.02.2018 a luat sfârşit.
Rugăm, respectuos, să repartizaţi doritorii de formare continuă pentru următoarele perioade din Planul-cadru.
Totodată, specificăm, actele necesare pentru înregistrarea cursanţilor:

Atenţionăm:

La înregistrare cursantul va prezenta obligatoriu:

1. Copia buletinului de identitate;
2. Ordinul de delegare (în original) a cadrului didactic la cursuri de la instituţia de învăţămînt în care activează, semnat de managerul instituţiei şi având ştampila umedă.
3. Nu se acceptă ordinul de delegare din partea Direcţiei de învăţământ.
4.  Se acceptă la cursuri cadrele didactice care n-au beneficiat de formare în ultimii 3 ani.

Rugăm să transmiteţi informaţia primită cadrelor didactice vizate în listă.

Informaţii suplimentare: (0259) 2 27 63.

 

Stimaţi manageri, am ataşat

ORDINUL nr.632 din 20 noiembrie 2017 Cu privire la constituirea Comisiei raionale de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2017-2018.

ORDINUL nr.633 din 20 noiembrie 2017 Cu privire la constituirea Comisiei raionale de atestare a cadrelor didactice în anul de studii 2017-2018.

Lista nominala a cadrelor didactice şi manageriale care solicită conferirea/confirmarea gradelor didactice/manageriale anul de studiu 2017-2018

A.Osoianu, șef adjunct DGE

Stimaţi manageri, am ataşat

ORDINUL nr.571 din 30 octombrie 2017 Cu privire la perfecţionarea cadrelor didactice.

A.Apostol, specialist principal, DMCFPC

Stimaţi colegi,

Vă informăm că la IŞE derulează stagiile de formare continuă conform Planului stabilit.
De asemenea, Vă informăm că aşteptăm cadrele didactice să se înscrie la studiile de recalificare/de calificare profesională suplimentară.
În ataşament accesaţi informaţia privind modulul tematic la Evaluarea criterială prin descriptori (ECD). Acest modul se realizează pentru cadrele didactice care nu au parcurs formarea şi pentru managerii şcolar şi managerii responsabilii de învăţământul primar.

index1

   
Copyright © 2018 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Avengers: Infinity War Watch