În atenţia managerilor!

În perioada 09 – 10 martie pe pagina Agenţiei: aee.edu.md/Evaluări naţionale vor fi postate teste pentru exersare (două teste şi bareme de corectare în limbile română şi rusă).

În perioada 05 – 14 aprilie va avea loc testarea candidaţilor de la ciclul gimnazial.

În perioada 04 – 15 aprilie va avea loc testarea candidaţilor de la ciclul liceal.

În adresa instituţiilor de învăţămînt vor fi expediate instrucţiunile cu privire la organizarea testării respective.

La data de 19 ianuarie 2016, în incinta Liceului Teoretic “M.Eminescu” din oraşul Făleşti, s-a desfăşurat seminarul instructiv-metodic  cu profesorii de matematică cu tema: „Evaluarea rezultatelor şcolare. Tipuri de itemi şi criterii de notare a acestora”

         Un obiectiv-cheie al seminarului a fost şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de autoanaliză/analiză a unei lecţii moderne de matematică (coraportori Elena Dobîndă, Liceul Teoretic „I.Creangă”, Elena Paladi, gimnaziul „Gr.Vieru”, Sarata Veche).

       În cadrul seminarului, profesorul de matematică Ion Jitari, gimnaziul Făleştii Noi, a prezentat o comunicare ce reflectă secvenţe din activitatea proprie cu privire la elementele din care se compune   un instrument de evaluare şi clasificarea lor.

         Se menţionează activitatea desfăşurată de către profesorii:

Ion Jitari, gimnaziul Făleştii Noi, Elena Paladi, gimnaziul „Gr.Vieru”, Sarata Veche, Elena Dobîndă, Liceul Teoretic „I.Creangă”, pentru comunicările prezentate la seminar şi se considera ca o activitate în baza Hărţii creditare pentru atestare la grad didactic, cu un volum de muncă de 30 ore. Galerie Foto

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI