icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
November 2022
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994.

2. Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003.

3. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

4. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

5. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese.

6. Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare.

7. Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie.

8. DECRETUL nr. 178 din 08.08.1992 Cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmânare a acestor distincţii.

9. Legea nr. 1123 din 30.07.1992 Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova.

10. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional.

12. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.

13. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014.

14. LEGE Nr. 82 din  25.05.2017 integrităţii.

15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

16. Hotărârea Guvernului nr.351 din 29.05.212 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale.

17. Hotărârea Guvernului nr. 903 din 30.10.2014 pentru aprobarea regulamentului cu privire la transportarea elevilor.

18. Hotărârea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea.

19. Hotărârea Guvernului nr. 270 din 13.04.2007 cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional educațional.

20. Hotărârea Guvernului nr. 899 din 27.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor.

21. Hotărârea Guvernului nr.72 din 10.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, structurii și efectivului limită ale acesteia.

22. Hotărârea Guvernului nr. 898 din 27. 10.2014 cu privire la Inspectoratul Școlar Național.

23. HOTĂRÂRE de Guvern Nr. 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţământului şi a structurii-tip a acestuia.

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI