Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
October 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

http://edu.gov.md

PARLAMENTUL

guvern

ctice.md

 logocons

   

1.Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 

2. Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003

3. Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

4. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

5. Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

6Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare

7. Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie

  8. DECRETUL nr. 178 din 08.08.1992 Cu privire la aprobarea Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincţii de stat ale Republicii Moldova şi de înmînare a acestor distincţii

9. Legea nr. 1123 din 30.07.1992 Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova

10Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional

12.Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală

13.Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției

18. Hotărîrea Guvernului nr.94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanței colective

 19. Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014

 20. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

21 .Hotărîrea Guvernului nr.351 din 29.05.212 pentru aprobarea Regulamentului privind redirecționarea resurselor financiare în cadrul reformării instituțiilor rezidențiale

22.Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 30.10.2014 pentru aprobarea regulamentului cu privire la transportarea elevilor

23.Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea

 24.Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 13.04.2007 cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional educațional

 25Hotărîrea Guvernului nr. 899 din 27.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor

 26.Hotărîrea Guvernului nr.72 din 10.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, structurii și efectivului limită ale acesteia

 27.Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 27. 10.2014 cu privire la Inspectoratul Școlar Național

28. HOTĂRÎRE de Guvern Nr. 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului şi a structurii-tip a acestuia

   
Copyright © 2017 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI