,,Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș.”

   În perioada 28 aprilie-11 mai 2022, DGEC Fălești  a întrunit în ședințe de lucru, comisiile raionale de atestare pe disciplini școlare și de profil.

  Cadrele didactice care au optat pentru conferirea gradului didactic doi și confirmarea gradului didactic unu și superior și-au demonstrat competențele dezvoltate în domeniul pedagogiei și didacticii disciplinelor de studii, au prezentat produsele, au soluționat personalizat și original studiile de caz și au susținut interviul de performanță, dând dovadă de motivare, dedicație, entuziasm, profesionalism și măiestrie.

  Cadrele manageriale au prezentat cu succes Rapoartele de autoevaluare și Planurile manageriale, care au demonstrat un potențial bun al echipei manageriale din raion.

  În rezultatul evaluării au fost conferite/ confirmate grade didactice și manageriale pentru 53 de cadre didactice și de conducere.

  Aceste probe au dus la stabilirea nivelului de competență în conformitate cu standardele profesionale, la promovarea prestigiului profesiei de pedagog, la valorificarea practicilor de succes și  diseminarea acestora, dar și la stimularea creativității profesionale.

 Adresăm felicitări  tuturor cadrelor didactice supuse atestării, care au depus eforturi maxime în fața tuturor provocărilor și au contribuit printr-un efort comun la prosperarea comunității profesionale din raion. Galerie foto.

  La pace   și viitor  viseză copiii și gândesc maturii …

     Ieri, 9 mai, de Ziua  Victoriei  și  a Europei, UPSC a găzduit rezonanțele literar-artistice ale pacii. În regatul pedagogic al lui Ion Creangă, PACEA a fost conștientizată și elogiată profund.

     Olimpicii la limba și literatura română și-au dat mâna cu laureații concursului universitar „Fii  Ambasador UPSC!”. În asentiment, aceștia au dat onor semnificativ Europei și limbii și literaturii române.

   La 15 aprilie 2022,  în incinta Instituţiei Publice Gimnaziul "Eugen Coșeriu", Catranîc, s-a desfășurat ședința de master klass cu cadrele didactice ce predau disciplina Informatică cu genericul „Laboratorul digital – mijloc de îmbunătățire a calității educației școlare”. 

   Profesorii prezenţi au avut posibilitatea să studieze compilatorul onlinegdb.com și  platforma scratch.mit.edu. Au fost informați cu laboratorul digital și cursul opțional Programarea algoritmilor C/C++ din cadrul proiectului Tekwill în Fiecare Școală, totodată au fost provocați să implice elevii din treapta gimnazială în Concursul raional de programare în mediul Scratch „JuniorScratchCoder”.

  Aducem mulțumiri dnei Dumbravă Natalia, care s-a implicat în desfăşurarea ședinței diseminând bunele practici. Galerie foto.

,,Lucrurile mari se fac nu prin putere, ci prin străduință.”

(Samuel Johnson)

Ziua de miercuri, 27 aprilie 2022, a fost una de sărbătoare în orașul Fălești, așa cum principalul eveniment al zilei a fost inaugurarea stadionului renovat ,,Spicul”.

În cadrul unei gale, care a început la ora 12.00, au avut loc mai multe activități: Festivitatea de deschidere, care a fost susținută de prestația fanfarei de pe lângă Palatul de Cultură ,,M. Volontir”, or. Fălești, ansamblul de dansuri ,,Favorit” și clubul de dans ,,Paradice dance”, mesajele de salut, venite din partea oficialilor din raionul Fălești, iar momentul cel mai așteptat, care i-a răsfățat pe fani și microbiști, l-a constituit meciul amical între FC Flacăra Fălești și echipa de fotbal a Școlii Sportve pentru Copii și Juniori din orașul Fălești.

  16 aprilie 2022, a fost desfăşurată etapa raională a concursului literar ,,La izvoarele înţelepciunii", ediţia XXXII-a, consacrată scriitorului Nicolae Dabija, în incinta Bibliotecii Raionale ,,M. Eminescu", or. Făleşti.

Ședința cu managerii instituțiilor de învățământ secundar general.
   După o lungă perioadă de timp, la data de 08 aprilie 2022, Direcția generală educație și cultură Fălești a întrunit în ședință de lucru, cu prezența fizică, managerii școlari. Ordinea de zi a fost una complexă. Specialiștii direcției s-au referit la încheierea anului de studii 2021-2022, asigurarea desfășurării calitative a probelor de evaluare la finele treptelor de școlaritate, monitorizarea implementării curricula disciplinare, admiterea elevilor în clasa 1, completarea catalogului școlar ș.a.
   Ședința a fost prezidată de șefa direcției, Dna Mariana Osadța, iar în calitate de oaspeți au fost reprezentanții proiectului Educație juridică în școli , care au prezentat oferta educațională pentru anul de studii 2022-2023, Dna Silvia Voloșciuc, cu informații diverse pe dimensiunea sindicală și dnul Alexei Lungu, care a vorbit despre importanța predării șahului în școli. Impactul ședinței cu prezența fizică s-a făcut simțit imediat prin starea de bine a participanților, schimbul de păreri, intervenții și propunerile discutate deschis.

 Galerie foto.

  Ședința de formare și instruire a cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar care solicită conferirea gradului didactic doi în anul curent de studii.

  Inițiatori: președintele comisiei raionale de atestare și responsabilul la nivel raional 
  Scopul: sprijinirea și consilierea cadrelor didactice care vor susține proba Studiu de caz la etapa raională a procesului de atestare. 
  Puncte de referință: Identificarea problemei și propunerea soluțiilor în Studiile de caz propuse, abordarea pedagogică a problemelor identificate, menționarea documentelor de politici educaționale și contextualizarea lor, structurarea discursului în public și gestionarea emoțiilor.
  Așteptări: valorificarea deplină a potențialului pedagogic al cadrelor didactice, abordare profesionistă a problemelor descrise în Stiudiul de caz, candidați bine pregătiți și încrezuți în forțele proprii .
  Succese mari tuturor! Galerie foto.

Concursul raional „Elevul Anului”, ediția 2022

  La data de 06.04.2022, Direcţia Generală Educaţie și Cultură Făleşti a desfășurat etapa finală a concursul raional „Elevul Anului”.

  Concursul a urmărit scopul de a identifica, motiva și promova cei mai buni elevi  din instituțiile de învățământ din raion. VIDEO

  În conformitate cu Planul anual de activitate al DGEC Fălești, la data de 06 aprilie 2022, psihopedagogul SAP, Veronica Cecalenco a desfășurat cu absolvenții clasei a IX-a atelier de lucru cu tema: "Orientarea și ghidarea în lumea profesiilor" . Elevii au fost activ implicați , dornici de cunoștințe noi și deciși în alegeri. Le urăm succes la examenele de absolvire și în alegerea profesiei pe care o vor îmbrățișa. Galerie foto.

,,Citind, învăț să fiu”- sărbătoarea de încheiere a concursului.

   01 aprilie 2022 a fost o zi deosebită pentru mulți copii din raionul Fălești, deoarece la Palatul raional de cultură ,,Mihai Volontir” a avut loc sărbătoarea de încheiere a concursului raional ,,Citind, învăț să fiu”. Cântecele, glumele și buna dispoziție au creat o atmosferă deosebită, iar toți participanții au avut parte de sărbătoare specială. Invitatul de onoare al activității a fost scriitorul, prozatorul și eseistul Nicolae Rusu, originar din s. Risipeni, r.Fălești, căruia i-a fost dedicat concursul în anul 2022. La toate etapele concursului elevii au depus efort,  au apelat la creativitate și originalitate,  au implicat colegii și  părinții. După o muncă îndelungată, cu mare responsabilitate au fost desemnați câștigătorii concursului. Lista acestora și punctajul acumulat le puteți vedea în atașament.

   Direcția Generală Educație și Cultură Fălești aduce mulțumiri tuturor celor implicați. Vă dorim succese mari în viitor, pace și activități rodnice. Galerie foto.

Lista elevilor admiși în etapa a 3-a (finală).

  La data de 18 martie 2022, în incinta CCACT ,, Lora Găină ,, din or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodic pentru cadrele didactice care predau limba și literatura română în instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale din raion.

  Genericul seminarului a fost unul din cele recomandate de reperele metodologice    la disciplină: ,,Evaluarea școlară – tendințe de modernizare    pentru asigurarea succesului elevului în cadrul orelor de  Limbă și literatură  română  pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale.

  Pe lângă utilitatea atelierului desfășurat și a schimbului de experiență prezentat de unii colegi la subiectul activității, cei 14 profesori  din Comisia metodică Limbă și literatură română , ȘPLMN, prezenți la seminar au menționat   bucuriat  revederii și a comunicării pe viu,  fapt foarte mult așteptat de toți. Galerie foto.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI