CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

FELICITĂRI  

   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

siguranta pe internet

   
   

    Odată cu începerea anului școlar a demarat și procesul de atestare a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ secundar general și complementar din raion. În scopul asigurării unui proces de atestare corect, bazat pe principiul debirocratizării dar și al meritocrației, la data de 14 și 15 septembrie 2020, dna Liliana Lungu, șef adjunct DGEC a desfășurat ședințe informative cu managerii instituțiilor de învățămât preșcolar și secundar general. Subiectele principale puse în discuție au fost legate de proiecul noului Regulament de atestare al cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică. În cadrul ședințelor au fost stabiliți termenii de prezentare a documentației necesare și planificare următoarelor etape ale atestării. Galerie foto.

                          Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele (autor necunoscut)

    Lupta împotriva COVID-19 este un obiectiv valoros împărtășit de întreaga republică, inclusiv de MECC și DGEC Fălești.

    Prin urmare, la inițiativa Ministerului, prin  Reperele Metodologice privind organizarea etapei republicane/ raionale/ municipale/ instituționale de atestare a cadrelor didactice și de conducere, sesiunea 2020, aprobate prin ordinul nr. 431 din 06.05.2020, s-au creat condiții favorabile pentru ca acest acest obiectiv să fie  susținut în cel mai bun mod posibil, în scopul de  a diminua și lichida răspândirea acestui virus.

„Azi, 1 iunie, despre copilărie să povestim, căci ea este veselă și nevinovată,
la drept vorbind aceasta-i adevărul”.
Ion Creangă
VIDEO
 

   Sărbătoarea  dedicată  încheierii anului de studii 2019-2020 a fost organizată anul acesta în mod inedit, mai exact online. Este apreciabilă solidaritatea și reziliența echipelor manageriale și didactice din  instituțiile de învățământ din raion, care au identificat diverse posibilități pentru a fi alături de elevi, părinți și, în mod special, de absolvenți.  Monitoarele ecranelor nu au fost un obstacol pentru transmiterea emoțiilor și trăirilor de la sfârșit de an școlar. Originali, creativi, ingenioși, așa pot fi numiți profesorii din raionul Fălești. Direcția Generală Educație și Cultură apreciază enorm modul în care s-au organizat școlile și grădinițele din raion, astfel am demonstrat unanim, că, pentru sistemul educațional, orice provocare poate fi depășită. Galerie foto.

  La data de 19 mai, în cadrul Concursului raional al elevilor școlilor de Muzică/Arte „Tinere Talente”, ediţia a XVI-a, 2020, organizat online de Secţia Cultură şi Turism din subordinea Direcției Generale Educație și Cultură, în colaborare cu instituţiile de învăţământ artistic complementar din raionul Făleşti și-a desfășurat activitatea juriul format din două grupuri de specialiști care au evaluat 78 de participanți.  În timpul apropiat vă vom aduce la cunoștință rezultatele finale. Galerie foto.

     E veritabil îndemnul lui Constantin Noica „În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis şi reînnoit“, îndeosebi atunci când vorbim despre tradiţiile populare – tezaurul nostru cel mai de preţ, şi trebuie să facem tot ce se poate pentru ca tradiţiile să se păstreze vii în mintea copiilor şi a generaţiilor de azi şi de mâine.    

        „Clopotul toamnei limpede bate,

         Pieptul aroma dorului sună,

         Plânge și râde cu lacrimi curate

         Stăpâna noastră – Limba Română.”

                                                                           /Mihai Duţescu/

   Ca semn al venerării Limbii Noastre, a poeţilor şi scriitorilor care au avut Limba Română ca testament şi capatâi, astăzi 30 august 2019, s-au depus florile recunoştinţei la bustul marelui poet Mihai Eminescu.

   Evenimentul a fost onorat de prezenţa conducerii raionului, a şefilor de secţii şi direcţii şi locuitori ai oraşului Făleşti.

  Cu un program artistic dedicat sărbătorii au evoluat elevii Liceului Teoretic „Alexandr Puşkin”, oraşul Făleşti ghidaţi de profesorii de limba şi literatura română din instituţie. Galerie foto.

    La 29 august 2019, DGE Fălești a organizat Reuniunea metodică a directorilor adjuncți  responsabili  de  procesul  instructiv  din instituțiile  de  învățământ primar  și secundar general. Agenda ședinței a inclus un singur subiect: Organizarea și desfășurarea procesului educațional în anul de studii 2019-2020.

    La 17 august 2019, DGE Fălești a organizat Reuniunea metodică a managerilor instituțiilor de învățământ general. Agenda ședinței a inclus două subiecte principale:

     DGE Fălești  a organizat  în perioada   05. 08.2019 – 17.08.2019,  în cadrul formărilor locale, instruirea cadrelor didactice din raion, în vederea implementării  documentelor de politici pe domeniul educație timpurie și a curriculumului în învățământul gimnazial și liceal, ediția 2019.

    În perioada  aceasta,  în  timpul sesiunilor de formare, participanții, ghidați de către formatorii locali  - specialiști din cadrul DGE Fălești și cadre didactice performante, la educația timpurie, limbă și literatură română și rusă, literatura  universală, matematică, chimie , biologie , geografie , educație plastică și muzicală , educație fizică , au avut  posibilitatea să desfășoare activități în grup și individuale, să inițieze discuții asupra procesului de implementare a Curriculumului, Ghidului de implementare, stilurilor de învățare și selectare a tehnologiilor didactice oportune în vederea eficientizării procesului de predare – învățare – evaluare etc.

  În perioada 19-21 iulie, 2019, ansamblul de dansuri populare „Lăstărașii”, conducător artistic Poiană Valentina, și ansamblul folcloric „Sânzâiencile”, conducător artistic Hanganu Nadejda din IP Gimnaziul „Eugen Coșeriu”, s. Catranîc, la invitația Asociației Culturale „Moștenitorii Hodacului” au participat la Fesivalul Internațional de Folclor „Pe Gurghiu în jos si-n sus”, din localitatea Hodac, județul Târgul Mureș, România.

   În cadrul acestui festival elevii au trăit momente de neuitat: au cunoscut oameni noi, au savurat din coloritul folcloric tipic diferitor regiuni și țări (România, Grecia, Bulgaria, Turcia, Moldova). Elevii din Republica Moldova, la rândul lor, au reușit să cucerească și să fascineze publicul prin dansul și cântecul care ne reprezintă ca neam.

   
Copyright © 2020 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.