Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
March 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

IȘN

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

Serviciul de Asistență Psihopedagogică Fălești lansează campania ”De Paști dăruiește bucuria”

    La data de 15 martie 2018, în incinta Gimnaziului Mărăndeni, specialiştii SAP au organizat şi desfăşurat o activitate de grup cu elevii la tema ,,Ghidarea în carieră a tinerilor”.

În CREI a IP Gimnaziului Musteața a fost petrecută activitatea de 8 Martie-Ziua Mamei, cu sceneta  intitulată "Flori pentru mama".

În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Fălești și SAP Fălești pentru anul de studii 2017 – 2018, în incinta Consiliului Raional Fălești, s-a desfășurat seminarul raional cu psihologii școlari, cu tematica „Metode și tehnici de lucru cu copiii care manifestă comportament antisocial”. În cadrul ședinței au fost selectate și prezentate metode și tehnici de lucru cu copiii vizați, în scopul prevenirii și soluționării cazurilor cu caracter antisocial în instituțiile de învățământ din raion. Psihologii școlari au menționat că tematica întrunirii a fost una destul de actuală, menționând utilitatea seminarului.Galerie foto.

Activitate de grup cu tema ,,Ghidarea în carieră a tinerilor”.

   În conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești, pentru anul de studii 2017-2018 și a Planului de activitate a SAP Fălești, în scopul de a aduce la cunoștință elevilor strategii de prevenire și soluționare a  conflictelor școlare la data de 14.12.17, în incinta Gimnaziului ”Gr. Vieru”, Sarata Veche, s-a desfășurat masa rotundă cu elevii clasei a VIII-a cu tema: ”Strategii optime de soluționare a conflictelor școlare”.

  Participanții la masa rotundă au prezentat un interes deosebit pentru subiectul propus și au discutat  despre noțiunea de conflict ca fenomen social de factorii declanșatori ai conflictului școlar precum și de prevenire a conflictelor.

  Emoțiile pozitive și impresiile plăcute rămase în urma activității realizate, i-au motivat pe elevi să prevină apariția oricărui tip de conflicte. Galerie foto.

 Rodica Dreglea, șef adj.SAP coordonator VNET

 

 

    Conform planului de activitate al SAP Făleşti şi în scopul acordării asistenţei metodologice cadrelor didactice, la 23 noiembrie 2017, în incinta Centrului de Creaţie şi Agrement pentru Copii şi Tineri "Lora Gaină", or.Făleşti, s-a desfăşurat seminarul metodic pentru educatorii din grupele pregătitoare din Instituţiile de educaţie timpurie cu tema: "Terapia logopedică în disartrie spre dezvoltarea pronunţiei". Cadrele didactice au participat activ în discuţii abordând diferite probleme în scopul corectării tulburărilor de limbaj depistate la vârsta preşcolară. Galerie foto.

L.Paladi, logoped, SAP

  În scopul eficientizării activității cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie din raion, SAP Fălești, a desfășurat, la 16 noiembrie 2017, în incinta grădiniței ,,Mugurel” s.Bocani, masa rotundă cu tema: ,,Tehnici și metode de lucru cu copiii cu dificultăți de învățare”. Cadrele didactice au participat la discuții, astfel identificând unele repere pentru asigurarea unui proces educațional de calitate pentru copiii cu dificultăți de învățare.Galerie foto.

  Conform planului complex de activitate al DGE Fălești, și în scopul acordării asistenței metodologice cadrelor didactice, la 16 noiembrie 2017, în incinta gimnaziului Bocani, SAP Fălești a desfășurat seminarul metodico-practic pentru cadrele didactice din instituție, cu tema ,,Asigurarea unei abordări personalizate în procesul de învățare și educare a elevilor cu necesități speciale”. Cadrele didactice au avut posibilitatea să pună în dezbatere diverse aspecte cu privire la încadrarea elevilor cu CES în timpul orelor, stabilirea formei de incluziune pentru copiii cu dizabilități severe, precum și metode de organizare a activităților bazate pe incluziunea elevilor cu necesități speciale. Galerie foto.


  Autismul nu trebuie să fie o sentință...În acest context, SAP Făleşti a organizat şi desfaşurat la data de 15 noiembrie 2017, masa rotundă cu CDS si părinții copiilor cu tulburări din spectrul autist. Activitatea a avut ca scop instruirea părinților şi cadrelor didactice cu privire la metodele de lucru cu copiii autişti. Implicarea activă a participanților la activitate, încă o dată a demonstrat căci numai cu forțe comune putem reuşi, şi, anume integrarea copiilor cu nevoi speciale în mediul social. Galerie foto.

  În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Fălești și SAP Fălești pentru anul de studii 2017-2018, la 03 noiembrie 2017, în incinta LT ,,A Pușkin" din or.Fălești, specialiștii din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică au desfășurat seminarul metodic cu profesorii de Limba și literatura Română și cu profesorii de Limba rusă din școlile alolingve cu tema: ,,Metode de lucru cu copiii cu Cerințe educaționale speciale".
La seminar au fost prezenți șeful Direcției Generale Educație Fălești, Dn-a Silvia Matasî și șeful Direcției Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă, Aliona Saviuc. 
Subiectele abordate în cadul seminarului au fost:
1.Organizarea procesului educațional din perspectivă incluzivă.
2.Tehnici și metode de lucru cu copiii cu tulburări din spectrul autist.
3.Metode de corectare a tulburărilor de limbaj la elevii din clasele a V- a IX-a.
4.Strategii de intervenție la copiii cu comportament dificil.
5.Metode și tehnici de lucru cu copiii cu disabilități severe.
  La rubrica ,,Diverse" au fost discutate subiecte relevante privind soluționarea unor cazuri concrete, întâlnite în procesul de instruire a elevilor cu CES.Cadrele didactice prezente au menționat utilitatea subiectelor abordate și faptul că au primit răspuns la multe din întrebările cu care au venit la acest seminar.
Specialiștii SAP le-au dorit succes în activitatea ulterioară! Galerie foto.

   
Copyright © 2018 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
Hi.; I would like to talk to you about a site where you can watch free porn, which I have just discovered. This is a very interesting article. I found a random site on Google when I watch a freeporn site that promises to come after large sites, I can say that the new site is quite successful and pleasant to be popular. When I wanted to watch hd porn immediately as a quality site that I could reach it, so I think everyone should know and/or use it I saw that the first time I entered the site has a very simple look and other free porn tracking sites, such as immediately because I understood that the site was completely user-oriented. Whether you need hd sex videos viewing menus or whether you want to reach or search for content, it's a free porn site that I've reached without hesitation and found everything easily. There are a lot of people that do not know how to do this. If you want to watch this site, I hope that you enjoy and enjoy this site for the likes of you should stop at hd porn without too much extension.

Avengers: Infinity War Watch