CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

În atenția managerilor din învățământul general!

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
cu sediul la Chișinău

organizează

CONFERINŢA REPUBLICANĂ A CADRELOR DIDACTICE

    Catedra Psihopedagogie și Management Educațional anunță că se organizează cursuri de formare profesională continuă la distanţă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în perioada 29.11 – 17.12.2021, specialitatea Management educaţional (directori adjuncţi instruire din instituţiile de învăţământ general /profesional tehnic), în baza platformei Moodle e-learning.ise.md

Stagiile de formare profesională continuă la distanță sunt de:
  • 20 credite (Modulul: A;B;C;D)  cu achitarea taxei pentru studii: 1000 lei;
  • 10 credite (Modulul: A) cu achitarea taxei pentru studii: 500 lei.
Solicitanții pot accesa formularul de înregistrare pe site-ul www.ise.md. la compartimentul Management educaţional (directori) şi Psihopedagogie (cadre didactice fără studii pedagogice) programe acreditate de ANACEC.
Vă așteptăm la Institutul de Științe ale Educației
Yellow Blue and Pink Geometric Congratulations Wedding Facebook Post
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va invită la Cursul de formare continuă MANAGEMENT EDUCATIONAL.
Formular inscriere:
 
Catedra Psihopedagogie și Management Educațional anunță că se organizează cursuri de formare profesională continuă la distanţă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în perioada 18 octombrie – 05 noiembrie 2021, specialitatea Management educaţional (directori adjuncţi instruire din instituţiile de învăţământ general /profesional tehnic), în baza platformei Moodle e-learning.ise.md

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Vă aduce la cunoștință Oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale, anul 2021.

Ținem să menționăm că toate programele au acreditare / autorizare de funcționare provizorie (a se vedea, în acest sens, Ordinul nr. 1469 din 31.12.2021 MECC).

ANUNȚ

cu privire la inițierea unui nou

 Program de formare profesională inițială a mediatorilor

Centrul  pentru Dezvoltare Personală şi Profesională ,,AKMES”, acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova  în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor, anunţă înscrierea  la Programul de formare  profesională  iniţială a mediatorilor, care este preconizat pentru luna  iunie 2021,  în regim on-line.

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI