CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

FELICITĂRI  

   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

 sime

COVID

CNPDC

 

   

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va realiza cursurile de formare profesională continuă on-line, platforme educaționale Google Meet, ZOOM, Google Classroom.

   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Departamentul Formare Continuă anunță înscrierea cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ preuniversitar la cursurile de formare profesională continuă pentru sesiunea de primăvară 2021.

mapa

 

AVIZ

În atenția  managerilor și cadrelor didactice!

Centrul de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” vă invită la cursurile de formare profesională continuă pentru anul calendaristic 2021

 În acest context Centrul de Formare Continuă al UPS „Ion Creangă”, în perioada 18.01- 13.02.2021 va realiza cursuri de formare continuă pentru 20 credite (150 ore), 10 credite (75 ore), conform Planului/ Ofertă de formare profesională continuă a UPS „Ion Creangă” anul 2021 (Planul se anexează (Anexa 1)), pentru următoarele programe:

   La data de 17 noiembrie 2020 , Paladi Liliana, logoped în cadrul serviciului de asistență psihopedagogică , a organizat și desfășurat seminarul metodic pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie din raion cu tema: ,,Prevenirea tulburărilor de citit-scris la vârsta preșcolară 6-7 ani’’.
Scopul activității a fost implementarea cu succes a metodelor și mijloacelor de activitate folosite în dezvoltarea vorbirii la copii de vârstă preșcolară. Galerie foto.
   Universitatea de Stat din Moldova invita cadrele didactice si manageriale la cursurile de formare continuă 10 credite  „Didatica disciplinei” (acoperite financiar de MECC) pentru perioada 10 octombrie - 10 noiembrie 2020.
   Cursurile vor avea loc in format on-line.

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Circulara nr.07-09/4861 din 08.09.2020 cu privire la  cursuri de formare.

AVIZ

În contextul situației condiționate de COVID-19 și al facilitării oportunităților de parcurgere a stagiilor de formare profesională continuă  a cadrelor didactice din învățământul general, Institutul de Științe ale Educației, în conformitate cu Ordinul nr. 92 din 03.02.2020 al MECC, organizează în perioada septembrie - octombrie 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță (online) în baza platformei Moodle elearning.ise.md   (10/20 credite) la următoarele specialități:

AVIZ

În conformitate cu Regulamentul „Cu privire la formarea continuă a adulților”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193 din 24.03.2017 (cu modificările respective, nr. 104 din 27 februarie 2019), Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021 demararea studiilor de calificare profesională suplimentară și de recalificare profesională pentru cadrele didactice și pentru alte categorii de persoane care optează angajarea în sistemul educațional la următoarele specialități, după cum urmează :

     Fundația pentru Educația Non-Formală invită cadre didactice/bibliotecari/lucrători de tineret ai Centrelor de tineret/ Consiliilor locale de tineret/ din organizații neguvernamentale din raionul Fălești, să aplice în calitate de participant multiplicator la cursul de instruire: „Valorificarea dimensiunii de gen în relația de cuplu şi familie”.

    Universitatea Tehnica a Moldovei a demarat procesul de formare continuă a cadrelor didactice la programul "Fizica si Didactica Fizicii si Astronomiei", care se realizeaza la Departamentul de Fizica, atașăm invitația la cursurile online ce dorim să le realizam în perioada 10.08-24.08.2020, precum și forma cererii de inscriere la cursuri.

mapa

   
Copyright © 2021 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.