STIMATE CADRE DIDACTICE ŞI DE CONDUCERE!

Vă invităm la stagiile de formare profesională continuă (on-line), organizate de Institutul de Ştiințe ale Educației, la programe acreditate de ANACEC în perioada: 23.05.2022  –10.06.2022

   În perioada 9 aprilie, 10 aprilie și 17 aprilie 2022, Departamentul Formare Profesională Continuă din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, va desfășura cursuri de formare profesională continuă pentru profesorii de educație fizică în baza Programei Turism sportiv și agrement  (90 ore/3 credite), pilotată de COMPASS Project full title: TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA Project No: 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Funding Scheme: Erasmus+

Catedra Didactica Disciplinelor Şcolare anunță că se organizează stagiile de formare profesională continuă la distanţă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în  perioada  04.04.2022  –22.04. 2022, specialităţile :
  • Limba şi Literatura Rusă (şc. naţ.);
  • Matematica (şc. naţ.), în baza platformei Moodle e-learning.ise.md
Stagiile de formare profesională continuă la distanță sunt de:
Catedra Psihopedagogie și Management Educațional anunță că se organizează stagiile de formare profesională continuă la distanţă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în  perioada  14.03.2022  –01.04. 2022, specialităţile:

Catedra Psihopedagogie și Management Educațional anunță că se organizează cursuri de formare profesională continuă la distanţă (on-line) în cadrul Institutului de Științe ale Educației, în  perioada:  21.02.2022  –11.03. 2022, specialităţile Management educaţional (directori din instituţiile de învăţământ general/profesional tehnic) şi Dezvoltare personală,  în baza platformei Moodle e-learning.ise.md

  Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Vă aduce la cunoștință Planul/Oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale preuniversitare, anul 2022.

 Ținem să menționăm că toate programele au acreditare ANACEC (în Ofertă este indicat acest lucru).

Înscrierea la cursurile de formare profesională se poate face pe pagina CFPC: https://formare.usarb.md/ la rubrica Înregistrare online.

În atenția managerilor din învățământul general!

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță înscrierea la programul de formare continuă MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare.

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI