CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

FELICITĂRI  

   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

CNPDC

 

   

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Vă aduce la cunoștință Oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale, anul 2021.

Ținem să menționăm că toate programele au acreditare / autorizare de funcționare provizorie (a se vedea, în acest sens, Ordinul nr. 1469 din 31.12.2021 MECC).

ANUNȚ

cu privire la inițierea unui nou

 Program de formare profesională inițială a mediatorilor

Centrul  pentru Dezvoltare Personală şi Profesională ,,AKMES”, acreditat de Consiliul de Mediere de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova  în calitate de furnizor de formare iniţială şi continuă a mediatorilor, anunţă înscrierea  la Programul de formare  profesională  iniţială a mediatorilor, care este preconizat pentru luna  iunie 2021,  în regim on-line.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va realiza cursurile de formare profesională continuă on-line, platforme educaționale Google Meet, ZOOM, Google Classroom.

   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Departamentul Formare Continuă anunță înscrierea cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ preuniversitar la cursurile de formare profesională continuă pentru sesiunea de primăvară 2021.

mapa

 

AVIZ

În atenția  managerilor și cadrelor didactice!

Centrul de Formare Continuă a UPS „Ion Creangă” vă invită la cursurile de formare profesională continuă pentru anul calendaristic 2021

 În acest context Centrul de Formare Continuă al UPS „Ion Creangă”, în perioada 18.01- 13.02.2021 va realiza cursuri de formare continuă pentru 20 credite (150 ore), 10 credite (75 ore), conform Planului/ Ofertă de formare profesională continuă a UPS „Ion Creangă” anul 2021 (Planul se anexează (Anexa 1)), pentru următoarele programe:

   La data de 17 noiembrie 2020 , Paladi Liliana, logoped în cadrul serviciului de asistență psihopedagogică , a organizat și desfășurat seminarul metodic pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie din raion cu tema: ,,Prevenirea tulburărilor de citit-scris la vârsta preșcolară 6-7 ani’’.
Scopul activității a fost implementarea cu succes a metodelor și mijloacelor de activitate folosite în dezvoltarea vorbirii la copii de vârstă preșcolară. Galerie foto.
   Universitatea de Stat din Moldova invita cadrele didactice si manageriale la cursurile de formare continuă 10 credite  „Didatica disciplinei” (acoperite financiar de MECC) pentru perioada 10 octombrie - 10 noiembrie 2020.
   Cursurile vor avea loc in format on-line.

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Circulara nr.07-09/4861 din 08.09.2020 cu privire la  cursuri de formare.

AVIZ

În contextul situației condiționate de COVID-19 și al facilitării oportunităților de parcurgere a stagiilor de formare profesională continuă  a cadrelor didactice din învățământul general, Institutul de Științe ale Educației, în conformitate cu Ordinul nr. 92 din 03.02.2020 al MECC, organizează în perioada septembrie - octombrie 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță (online) în baza platformei Moodle elearning.ise.md   (10/20 credite) la următoarele specialități:

   
Copyright © 2021 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.