Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
December 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

http://edu.gov.md

PARLAMENTUL

guvern

IȘN

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

     Triada educațională școală- elev-părinte- dialog permanent dintre factorii implicați în procesul educațional, acesta a fost genericul ședinței cu părinții din IPG Izvoare, care s-a desfășurat la data de 13 decembrie 2017.

   În cadrul ședinței a fost conturată ideea că rolul conducător în procesul de educație îl are, fără îndoială, școala, dar, în calitatea sa de cel mai apropiat partener al școlii, familia trebuie să o secondeze de aproape și sincer.

   Dialogul cu familia este unul din elementele indispensabile ale reușitei școlare. Dintotdeauna școala a colaborat cu părinții în diverse forme, dar astăzi, din punct de vedere al cerințelor sociale, apare, mai mult ca niciodată, necesitatea întăririi legăturii dintre școală și familie.    

   Ședința a fost organizată în format de ateliere de lucru în cadrul cărora au fost identificate așteptările părinților legate de colaborarea cu școala și așteptările cadrelor didactice de la părinti .

   Imaginea școlii și familiei, din unghiul de vedere al elevului, a fost conturată pe întreg parcursul discuțiilor din cadrul ședinței Clubului de Dezbateri din gimnaziu .

   La finele ședinței s-a constatat că fiecare dintre cei vizați (cadre didactice, elevi, părinți) sunt interesați să furnizeze și să obțină educație de calitate, să identifice atât aspectele reușite, cât și cele care necesită îmbunătățiri, iar asigurarea și evaluarea calității trebuie privită ca un demers natural, care se realizează prin contribuția importantă a fiecărui actor și subiect educațional, dar mai ales prin muncă de echipă! Galerie foto.

 

Concursul organizat de Parlamentul Republicii Moldova „aLEGE o viață fără violență!”

        La data de 12 decembrie 2017, un grup de elevi din IPG Izvoare a participat la  evenimentul de totalizare a concursului „aLEGE o viață fără violență!”. Ca urmare a evaluării mesajelor video, expediate în cadrul concursului, organizat de Parlamentul Republicii Moldova în contextul campaniei ONU „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, echipa din Gimnaziul Izvoare ghidată de profesoara de limbă și literatură română, Ursachi Svetlana, a fost decernată cu certificat, s-au bucurat de cadouri şi au beneficiat de o vizită în incinta Parlamentului.Galerie foto.

 

Campionatul Republican de jocuri intelectuale „Sub cușma lui Guguță ”

    La data de 06 decembrie 2017, un grup de elevi din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, orașul Fălești  au participat la inaugurarea  Campionatului  Republican de jocuri intelectuale „Sub cușma lui Guguță ”, organizat de Centrul Republican pentru Copii și Tineret în parteneriat cu Asociația de Jocuri Intelectuale din Republica Moldova.

     În rezultatul competiției, echipa „Alpha” de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Fălești în componența căreia sunt elevii: Guțu Nicolae, Ptașnic Valeria, Nica Loredana, Papuc Elena, Leahu Mihaela, Vrabii Alexandru, s-a plasat pe locul III, manifestând  ingeniozitate, curiozitate și intelectualitate.     
   
În cadrul acestui  concurs, destinat claselor a X-XII-a, s-au adunat peste 100 de tineri din 17 instituții de învățământ din întreaga țară. Participanții și-au testat cunoștințele, intuiția, logica, precum și capacitatea de a coopera cu alți tineri.Inaugurarea  Campionatului a avut loc în incinta Centrului ” ARCTICO”. Invitații speciali au fost:scriitorul Spiridon Vangheli și reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, precum și reprezentanți ai altor instituții și organizații.

   Câștigătorilor au fost înmânate diplome de merit, iar scriitorul Spiridon Vangheli le-a oferit câte o carte cu autograful său.

   Se adresează felicitări elevilor de la Fălești pentru succesul obținut, pentru promovarea imaginii liceului și a raionului, urându-le succese în continuare! Galerie foto.

         Ziua Persoanelor cu Dizabilități e marcată la trei decembrie la nivel internațional. Această zi ste un prilej de a vorbi mai mult despre cum putem crea o societate mai puternică, unde fiecare din noi este respectat și poate să contribuie la fortificarea societății. Astfel, la data de 04 decembrie 2017, elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Fălești au mers în ospeție la Complexul de Servicii Sociale  „ Pentru – Voi ”cu un program artistic, în scopul de a crea buna dispoziție beneficiarilor centrului   și  le oferi speranțe penrtu viitor.  Marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea unei mai bune înțelegeri în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine față de aceste persoane , o șansă de a ne învăța să le fim alături și să-i susținem în integrarea în societate.Galerie foto.

,,O societate civilă înfloritoare depinde de obiceiurile, tradiţiile şi etica unui popor –atribute ce nu se pot forma decât indirect, prin acţiune politică lucidă şi trebuie cultivate printr-o conştiinţă crescută a culturii şi respect faţă de aceasta. Această semnificaţie superioară a culturii trece dincolo de graniţele naţiunilor pentru a se extinde în câmpul economiei globale şi al ordinii internaţionale (Fukuyama 1995: 6)

       Totodată, o cultură este o realitate simultan spirituală și transistorică.

       De aceea, dialogul între culturi trebuie realizat într-o perspectivă transdisciplinară.

     Anume acest obiectiv a stat la baza ideii DGE Fălești de a organiza, împreună cu Centrul Rus de Cultură și Știință din Republica Moldova și reprezentantul Institutului de Formare Internațională de pe lângă Universitatea de Stat ,, A. Kosâghin,, din or. Moskova , Federația Rusă , la 05.12.2017, , în incinta LT ,,A.Pușkin,, Fălești, seminarul metodic pentru profesorii de limbă și literatură rusă din raion și unii învățători ai claselor primare din școlile alolingve ale raionului.

                                     Anul Limbilor Europene în Moldova

hjfjLa data de 29 noiembrie patru profesori de limbi străine din raion au participat la seminarul republican organizat de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova în parteneriat cu Academia de Inovare și Schimbare prin Educație în incinta Liceului Teoretic de Arte ”Mihail Berezovschi” din Chișinău. Organizat în cadrul Proiectului ”Anul Limbilor Europene în Republica Moldova 2017-2018”, evenimentul a întrunit peste 100 de cadre didactice din 27 de raioane din regiunea centru și sud.

Gazdele evenimentului au delectat participanții cu un spectacol artistic impresionant și le-au oferit oportunitatea de a gusta din capodopere culinare din diferite țări, prezentate cu drag de către elevii liceului în limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă și chineză.

Formatorilor naționali Loreta Gafton, Daniela Munca-Aftenev, și Daniela State au moderat atelierele care i-au echipat pe profesorii de limbi străine cu instrumente practice necesare pentru o abordare inovatoare, creativă și modernă a procesului de predare-învățare-evaluare.Galerie foto.

   În condițiile educației contemporane , când profesorul încetează să mai fie un transmiţător de cunoştinţe, devenind un facilitator, un sfătuitor (consilier) al învăţării, când cadrul didactic are rolul să provoace, să organizeze şi să stimuleze situaţiile de învăţare, elevii fiind conduşi către autoînvăţare şi motivaţi să planifice independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare, necesitatea de formare continuă a pedagogilor este un fapt cert.

   Pornind de la această idee, la 01.12.2017 , în incinta LT,, A.Pușkin,, or.Fălești, s-a organizat și desfășurat seminarul cu profesorii de limbă și literatură română din școlile raionului cu subiectul :   ,, Formarea culturii comunicării  prin dezvoltarea și asigurarea caracterului funcțional al competențelor transdisciplinare ale elevului la limba și literatura română.”.

     Noțiunile –cheie asupra cărora s-a lucrat au fost : competență, competențe-cheie, transdisciplinaritate, cultura vorbirii , calitățile vorbirii elevate, persoanele ce activează în sfera de responsabilitate verbală majoră, ( îndeosebi profesorii), așteptările societății de la acest contingent, precum și concluzii și perspective de activitate la acest aspect.

   Mai apoi s-a studiat în parte proiectul ca strategie de formare-dezvoltare-evaluare a competențelor transdisciplinare ale elevilor, obținute în baza competențelor dezvoltate în cadrul orelor de limbă și literatură română.

   Exemple concrete de lucru cu metoda proiectului s-au propus și analizat în ateliere, iar profesoara Negoițî Liliana, LT ,,M.Eminescu,, Fălești, a venit în fața colegilor cu exemple concrete de proiecte realizate de și împreună cu discipolii Dumneaei, proiecte foarte interesante și creative.

   Acest exemplu de responsabilitate profesională a Doamnei Negoițî sperăm să fie unul contagios și pentru ceilalți colegi de breaslă, or , prin materialele realizate și prezentate profesoara, de fapt a demonstrat și realizarea calitativă a temei de casă dată profesorilor de română din raion , în baza seminarelor desfășurate   de DGE în anul precedent de studii.

   Sper că cele învățate/ aprofundate la seminarul vizat să fie implementate în activitatea de zi cu zi  a profesorilor de limbă și literatură română, să fie diseminate colegilor de alte discipline din instituțiile raionului, iar exemplele de bune practici să se înmulțească.

                                                                  Aliona Saviuc, șef DMCFPC

La data de 29 noiembrie 2017, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv-practic cu profesorii de limbă engleză în cadrul Liceului Teoretic”Ştefan cel Mare şi Sfînt”, Năvîrneţ cu tema:

„ Formarea competenţelor transdisciplinare în cadrul orelor de limbă engleză .

Moderatori:

Zubic Ala, profesor de limba engleză,LT”Ion Creangă”, Făleşti

Rucşineanu Ala, profesor de limba engleză, Gimnaziul „S. Moraru”Obreja Veche

Margină Diana, profesor de limba engleză, Liceul Teoretic”Ştefan cel Mare şi Sfînt” Năvîrneţ

La acest seminar participanţii :

- au abordat tema în aspect teoretic;

- au identificat activităţile de lucru pentru formarea competenţelor transdisciplinare în cadrul orelor de limbă engleză.

La seminar au participat 25 de cadre didactice de limba engleză din raion. Galerie foto.

Responsabil: Lilia Harţanu, specialist principal DMCFPC, DGE

Săptămâna  Matematicii
la Liceul Teoretic „Mihai  Eminescu”  din  orașul Fălești

  În perioada 20-24 noiembrie 2017, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” s-a desfășurat săptămâna matematicii.

  Sub egida profesorilor de matematică au fost organizate o serie de activități extracurriculare: concursuri, ore publice, „Starturi vesele la matematică”, „Iarmaroc matematic”.  parcursul acestei perioade elevii au dat dovadă  de spirit de echipă, interes pentru disciplina –Matematica și creativitate.

  Săptămâna s-a încheiat cu concursul „Erudit-Caffe” la care au participat elevii claselor a X-a, unde a avut loc o generalizare a evenimentelor demarate și premierea celor mai activi elevi.
  Spre final, profesorii de matematică împreună cu profesorii de limbă română, chimie, biologie, clasele primare și psihologul  școlar au înscenat  „Balada Matematicii”  pe fondalul melodiei „Balada Miorița”, demonstrând că: „Succesul=perseverență+muncă+curiozitate+talent+dragoste pentru tot ce faci,,. Astefel, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” profesorii împărtășesc elevilor zi de zi formula succesului, lărgind rândurile celor îndrăgostiți de carte și cunoștințe. Galerie foto.

  La 21 noiembrie 2017, satul Ciolacu Vechi a îmbrăcat haină de sărbătoare, devenind de nerecunoscut. Toți localnicii, de la mic la mare, oaspeții și invitații, s-au adunat în centrul minunatului sat ca să consemneze o suită de sărbători cu genericul „Gustul pâinii de acasă”: 160 ani de la atestarea documentară a satului, Hramul bisericii și sărbătoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil .În centrul satului au fost frumos amenajate expoziții de artă populară și artă culinară tradițională.

  O contribuție vastă în cadrul sărbătorii a avut și grădinița de copii din localitate, venind cu organizarea și prezentarea  unui concert de sărbătoare, a expoziției „Casa mare”, în care au fost prezentate unelte și obiecte ce poartă amintirea a mai bine de 100 de ani .

  Atmosfera de sărbătoare a lăsat în inimile tuturor , pentru mult timp înainte,   voia bună, bucuria, respectul şi bunătatea. Galerie foto.

O săptămână plină de conținut istoric la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul  Fălești

     În perioada 13 noiembrie - 17 noiembrie 2017, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” s-au organizat și desfășurat diverse activități tematice. De rând cu „Săptămâna Tineretului” a demarat și „Săptămâna Istoriei”, dar la loc de cinste a fost pusă  Istoria și nu s-a dat greș. Elevii,  într-un număr considerabil și cu multă ardoare, s-au implicat în activitățile prevăzute, care au decurs la un nivel înalt.

    Profesorii de istorie au o responsabilitate enormă în formarea personalității elevului, deoarece ei sunt cei care le altoiesc dragostea pentru neam și țară, promovează valorile naționale și împreună studiază istoria ca disciplină ce educă cultura generală, patriotismul, umanismul și devotamentul.  

    Săptămâna dedicată Istoriei s-a încheiat cu o generalizare a evenimentelor desfășurate și cu activitatea extracurriculară „Eu sunt Moldova”.

Profesorii de istorie, care activează în liceu, știu să valorifice potențialul elevilor și, prin exemplul propriu, să demonstreze și să dezvolte înalte calități umane. Galerie foto.        

 

    

   
Copyright © 2017 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI