icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

  Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN) și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) au organizat duminică, 17 decembrie 2023, orele 12:00-15:00, Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a X-a.

  Evenimentul este dedicat scoarței – element al culturii tradiționale românești, înscris, la 1 decembrie 2016, în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, în urma nominalizării în comun a acestei tradiții de România și Republica Moldova. Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, organizat la inițiativa Ministerului Culturii, a devenit un eveniment tradițional în agenda culturală a țării, cu un impact vizibil în societate și în special, în comunități. În prezent, scoarțele și alte tipuri de covoare și-au reluat locul de cinste în casele românilor basarabeni, devenind o piesă importantă și valoroasă moștenită de la înaintași. La ediția a X-a a evenimentului au  fost înmânate certificate ale Purtătorilor de Tezaur Uman Viu meșterilor populari și trofee participanților și instituțiilor, pentru acțiuni de salvgardare și promovare a meșteșugului.

   În perioada 15 – 16 decembrie 2023 delegația raionului Fălești a participat la redeschiderea Ansamblului muzeal „Ion Creangă”, din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, după un amplu proces de restaurare și reabilitare, care a inclus Bojdeuca lui Ion Creangă, Muzeul din clădirea anexă, amfiteatrul și spațiile de acces pietonal. Lucrările au beneficiat de finanțare europeană prin proiectul „Călător pe Meridiane Culturale”, implementat de Consiliul Județean Iași, alături de Consiliul Raional Fălești și Primăria orașului Fălești, în calitate de parteneri. Evenimentul cultural – artistic „Сolindători la Bojdeucă” a cuprins sărbătoarea sfințirii Bojdeucii lui Ion Creangă, intervenții ale autorităților centrale, județene și locale din România și a invitaților din Republica Moldova, spectacolul „Colindători la Bojdeucă” cu participarea Ansamblului folcloric „Baștina” al Palatului de Cultură „Mihai Volontir”, orașul Fălești, totodată, vizitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” și a muzeelor din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași: ca Muzeul Literaturii Române, Muzeul „Vasile Pogor” - Casa Junimii și Casa Muzeelor. Galerie foto.

     La data de  15 decembrie 2023, în IET Grădinița nr.1 s. Călinești,s-a  desfășurat masa rotundă  cu tema: ,,Psihologia celor șapte ani de acasă- fii un model pentru copilul tău”.
   Masa rotundă a fost moderată de Adela Țuțuianu- specialistă  principală  DGEC Fălești și managerul, Cristina Bordian.   

  La activitate au participat:  Parascovia Pădurari-asistent social comunitar, Cereteu Marcel-ofițer superior de sector, Morarencu Ala – medic de familie, Munteanu Iana- reprezentant al părinților,  manageri și cadre didactice  din IET Grădinițele :  Albinețul Vechi, Năvârneț, Călinești nr.2 , Chetriș, Hâncești, Pruteni, Pânzăreni, Obreja Veche și Ilenuța.

  Când spunem ,, Cei șapte ani de acasă”, ne gândim la un copil bine crescut unde procesul intersectorial își atinge obiectivele prin activități care duc la buna educație a adultului de mâine .
     ,,Cei șapte ani de acasă”, sunt opera părinților și a sistemelor care contribuie la formarea personalității copilului, sunt moștenire sacră oferită gratis tuturor. 

 Aducemi mulțumiri  organizatorilor pentru buna desfășurare a activității  și participanților pentru implicare activă. Galerie foto.

        Astăzi, în pofida iernii neîmplinite,  la Fălești, a nins. A nins  cu emoții pozitive și har pedagogic,  peste sufletele însetate de frumos și de performanță ale profesorilor de Limbă și literatură română din raion, a fulguit  abundent, cu  exemple   de  dăruire  profesională, izvorâte   din experiența de o viață trăită în fața clasei  a  distinsului  pedagog - practician, doctor habilitat, profesor universitar,  Om de o deosebită inteligență, -  domnul Constantin Șchiopu.

       Ziua  trainingului  din 15.12.2023, pentru cei prezenți la activitatea cu genericul ,, Opera literară: comprehensiune și interpretare”, la sigur, va rămâne în  memorie pentru ani înainte, or, fiecare cadru didactic dintre cei norocoși să asiste la seminar, a menționat că  merge în școală, pentru ca  să aplice la clasă multitudinea   de exerciții interesante pentru mic și mare, axate pe  citirea captivantă, înțelegerea și interpretarea textului literar, pe care  au avut fericirea de a le cunoaște.   

„Colaborarea deschisă încurajează o mare responsabilitate,
care, la rândul său, stimulează încrederea.”
(Ron Garan)

Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, în persoana dnei Rovena Dvorschi, șefă adjunctă a direcției, a participat la data de 13 decembrie 2023, la Conferința Națională cu genericul „Parteneriatul dintre Școală și Poliție în educația juridică a tinerilor”, care s-a desfășurat la Centrul de Excelență Tekwill, or. Chișinău.

Scopul conferinței constă în promovarea bunelor practici și experiențe de parteneriat dintre instituțiile de învățământ și instituțiile de aplicare a legii.

În cadrul activității au fost prezentate și împărtășite cele mai bune practici, experiențe, lecții învățate și provocări ale contextului de educație juridică a tinerilor. S-au oferit referințe și sugestii pentru a inspira și dezvolta în continuare parteneriatul dintre Poliție, Școală și Comunitate.

   În baza Regulamentului privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi secundar, aprobat prin ordinul MECC nr.70 din 30.01.2020, în conformitate cu ordinul MEC nr.200, din 28.02.2023, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2023-2024, în concordanță cu decizia ședinței Comisiei metodice raionale, proces-verbal nr.02 din 29.11.2023, în scopul organizării eficiente a tezelor semestriale în învăţământul liceal, începând cu data de 08.12.2023, se organizează și se desfășoară sesiunea de iarnă, anul de studii 2023-2024.

  Conform ordinului DGEC nr. 456 din 29.11.2023, sesiunea de susținere a tezelor vizează și în acest an cele trei licee ale raionului: IP LT ,,M. Eminescu”, IP LT ,,I. Creangă”, IP LT ,,A. Pușkin”, din or. Fălești.

  Sesiunea de teze semestriale reprezintă un moment important în viața elevilor, oferindu-le posibilitatea de a-și demonstra cunoștințele acumulate în prima jumătate a anului școlar și de a-și îmbunătăți pe parcurs performanțele școlare.

  Managerii instituțiilor și cadrele didactice depun eforturi  pentru a asigura un mediu propice desfășurării tezelor, atât în ceea ce privește pregătirea sălilor, cât și susținerea emoțională a elevilor. Ei  sunt îndrumați să-și pună în aplicare strategiile de gestionare a timpului și să-și folosească cunoștințale cu încredere. Galerie foto.

   Cel mai înalt rezultat al educației, este toleranța, motiv pentru care anual, la data de 3 decembrie, comunitatea noastră dă start decadei incluzive, astfel conștientizăm și marcăm egalitatea, acceptăm diferențele și cultivăm empatia, empatia fiind considerată cea mai esențială calitate a civilizației.
,,Dacă te dor durerile tale, ești viu, Daca te dor durerile altora, ești OM”- genericul activității dedicată copiilor cu necesități speciale, desfășurată conform planului anual de activitate al Serviciului de Asistență Psihopedagogică Fălești , 2023-2024.
  Scopul activității a fost de a elimina anumite bariere, de a dărâma ziduri create în jurul unor copii, de a accepta realitatea, de a diminua negația, de a consolida relații, de a valorifica abilitățile individuale ale fiecărui copil și de a crea starea de bine a acestora.

           Formarea continuă  𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢t  un element  𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 și  implementării calitative a Curriculumului 2019 la disciplinele   școlare din Plan cadru, 𝐢𝐚𝐫  reuniunile metodice raionale ale profesorilor din raion 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐚̆ 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭ă𝐭̦𝐢 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐯𝐚̆𝐭̧𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭ă  o susrsă  𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭ă 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 sporirea nivelului de profesionalism ale acestora.   

         Pedagogii  𝒕𝒓𝒆𝒃𝒖𝒊𝒆 𝒔𝒂̆-𝒔̦𝒊 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆𝒛𝒆 𝒊̂𝒏 𝒎𝒐𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕̦𝒆𝒍𝒆 𝒔̦𝒊 𝒔𝒂̆ 𝒍𝒆 𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕𝒆𝒛𝒆 cerințelor actuale,  𝒊𝒂𝒓 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒖𝒄𝒓𝒖 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂̆ 𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍e, îndeosebi  pentru 𝒓𝒆𝒛𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐𝒓.

🌀La data de 02.12.2023, în incinta Centrului Regional de Resurse pentru Tineret s-a desfășurat prima ședință a membrilor Consiliului Raional al Elevilor Făleşti. În acest an, din cadrul structurii reprezentative și consultative a elevilor de pe lângă Direcția Generală Educație şi Cultură Făleşti fac parte 34 de elevi din raion.

Şedința de constituire a avut drept obiective 👇:
• Determinarea misiunii, scopului și atribuțiilor CRE;
• Stabilirea modalităților de organizare a activității CRE;
• Familiarizarea cu prevederile actelor normative (regulamentul CRE);
• Crearea unui mediu de încredere, cooperare și respect între membrii CRE. Galerie foto.
👉 Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcțiile de conducere a CRE

   ,,Curricula- o provocare la inovație”, aceasta a fost tema seminarului raional al directorilor din instituțiile secundar generale din raion, ce s-a desfășurat la data de 30 noiembrie, în incinta IPLT ,,Mhai Eminescu ”, orașul Fălești.

    Cu o agendă destul de bogată în activități practice, echipa managerială a instituției, condusă de doamna directoare Cristina Tambur și cadrele didactice, ce au desfășurat ore publice în cadrul seminarului, elevii și toți cei implicați în buna organizare și desfășurare a seminarului  au lăsat o amprentă frumoasă în imaginea instituției. Managerii instituțiilor din raion au asistat la orele publice ale cadrelor didactice, care au demonstrat că o școală prietenoasă copilului este acea unde acestora le sunt puse la dispoziție diverse tehnici de lucru, metode interactive, însoțite de tehnică perfomanță pe  care copiii de astăzi sunt ingenioși să le exploreze.

     Aceasta a fost  o provocare la inovație, iar lecțiile au fost apreciate cu calificativul,,foarte bine”.

   La 29 noiembrie 2023, conform Planului de activitate al Direcției Generale Educație și Cultură Fălești,  în  noul laborator digital din IP LT ,, A.Pușkin,, or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodic  pentru profesorii de Limbă și literatură rusă din școlile cu predare în limba rusă  ale raionului, cu subiectul ,,Diversificarea  produselor  învățării la lecțiile de Limbă și literatură rusă în scopul dezvoltării competențelor specifice la disciplină.”

   
Copyright © 2024 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI