icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

  La 22 iunie curent, s-a desfășurat festivitatea de deschidere a sezonului estival  în taberele  de odihnă pentru copii ,,Romantica”, s.Călinești  și ,,Olimp” s. Pînzăreni.

  Festivitatea a început cu onorarea imnului de stat și ancorarea drapelului Republicii Moldova în cadrul careului organizat de administrația  taberei de odihnă pentru copii ,,Romantica”, s.Călinești .

  La eveniment au fost prezenți  reprezentanții  Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, reprezentanții  Inspectoratului de Poliție, Centrului de Sănătate Publică,  Direcției raionale pentru Siguranța Alimentelor, Secției  Situații Excepționale și reprezentanții mass-mediei locale.

  În cadrul festivității, copiii au prezentat un program artistic  care a cuprins poezii, dansuri și melodii alese.

  DGEC Fălești  în parteneriat cu serviciile responsabile  care vor  asigura securitatea și odihna de calitate a copiilor pe tot parcursul sezonului estival, le dorește copiilor  VACANȚĂ FRUMOASĂ !!!Galerie foto.

,,Nu e sentiment mai satisfăcător

decât acela când te bucuri  de roadele muncii tale.”

(Cristian Hera)

  Pornind de la ideea că perfecțiunea muncii se ascunde în plăcerea cu care o faci, la data de 8 iunie 2022, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești a desfășurat în incinta Palatului de Cultură ,,M. Volontir”  sărbătoarea de totalizare ,,File de succes ale anului de studii 2021-2022”.

  În acest context, au fost depănate, filă după filă, rezultatele remarcabile adunate pe parcursul anului, talentele unice descoperite, momentele inedite, dar și emoțiile pozitive trezite de fiorul întâlnirii de după cei doi ani pandemici.

      La data de 1 iunie 2022 s-a desfăşurat seminarul metodico-practic cu profesorii de geografie din raion, cu tema ,,Realizarea lucrărilor practice pe teren, studierea formelor de relief ale republicii Moldova”.Activitatea a avut loc în localitatea Saharna raionul Rezina.

      Deplasăndu-se spre nordul republicii, profesorii de geografie au observat diverse forme de relief: câmpii, podișuri, coline, văi, canioane, toltre, cascade. Pitoresc este râul Nistru privit de la înălţimile mănăstirii Ţîpova. Participanţii la seminar au vizitatat aşa obiective turistice ca mănăstirea Dobruja, Mănăstirea Saharna şi Mănăstirea Ţîpova.

     Uimitoarele cascade de la Saharna cu apa cristalină curgătoare,peisajele pitoreşti cu roci de diversă origine, i-a făcut pe profesori să-si reamintească de acele lucrări practice realizate pe teren din timpul anilor de facultate. Galerie foto.

  Astăzi, 30 mai, la fine de an școlar, a fost desfășurată online o ședință informativă cu participarea managerilor din instituțiile de învățământ din raion. Principalul subiect discutat s-a referit la cele mai importnte aspecte ale organizării și desfășurării examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului.

  Managerii au fost atenționați despre necesitatea comunicării corecte cu cadrele didactice, elevii și părinții privitor la condițiile de examinare, examenul fiind o probă ce necesită să se desfășoare într-o atmosferă lucrativă, dar totodată calmă și degajată.

  Examenele se vor desfășura în baza unor principii studiate și aplicate anterior, cu mici ajustări în acest an de studii: transparență, corectitudine, egalitate și competență.

  Cu toții ne dorim o sesiune de examene corectă, iată de ce este absolut necesară stabilirea unor criterii explicite şi a unor proceduri transparente de selectare a personalului implicat în organizarea şi desfăşurarea examenelor. Galerie foto.

   Natura are nevoie ca fiecare dintre noi să contribuie în felul în care poate  să o salveze, dar să nu o distrugă.

       Odata cu venirea primaverii, organizarea și desfășurarea acțiunilor  de salubrizare este  un factor important care educă spiritul moral estetic al generației în creștere. Elevii din instituţiile de învăţământ din raion s-au implicat activ în desfăşurarea bilunarului ecologic, organizând diverse activităţi practice şi de informare. Toţi cei care au avut o atitudine civică faţă de tot ceea ce ne menţine în viaţă –NATURA, au sădit o floare, un pom, şi-au îngrijit ograda, curtea grădiniţei şi a şcolii, un râuleţ din preajma satului, o fântână, un lăcaş sfânt.

     Vă mulţumim pentru implicare şi avem toată încrederea că generaţia ţânără va avea grijă ca planeta Pământ să fie în siguranţă. Galerie foto.

 scratch La data de 13 mai 2022 s-a desfășurat în premieră concursul raional de programare în mediul Scratch ”JuniorScratchCoder”.

  Scopul concursului este de a dezvolta la elevi capacităţi intelectual-creative şi de a populariza specialităţile din domeniul  IT.

  În concurs s-au înscris  23 de elevi din 6 instituții din raion.

  Tema proiectului a fost determinată prin tragere la sorți, astfel participanții au fost provocați să realizeze un produs cu genericul ”Siguranța mea în vacanța de vară”.

  Juriul a determinat următoarele rezultate: 

  ,,Pregătirea copiilor pentru debutul școlar în instituțiile de educație timpurie, în baza Metodologiei de monitorizare a copiilor către școală în baza Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la  naștere până la 7 ani. Stabilirea de măsuri amileorative”, acesta a fost genericul atelierului de lucru desfășurat cu cadrele didactice din IET din raion la data de 18.05 și 19.05.2022, în cadrul căruia a fost  moderator Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC, DGEC.

    Printre multiplele tipuri de auxiliare metodice, se înscrie și ,,Agenda de lectură” (,,Читательский дневник”), coautoarea căreia este învățătoarea la clasele primare din IP LT ,,A. Pușkin”, Dna Svetlana Tatarciuc.

    ,,Agenda de lectură” este rezultatul experienței didactice și științifice ale autorilor și reprezintă o culegere de activități multiple, captivante și motivante, fiind deosebit de utilă elevilor, profesorilor și, de ce nu, părinților.

,,Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș.”

   În perioada 28 aprilie-11 mai 2022, DGEC Fălești  a întrunit în ședințe de lucru, comisiile raionale de atestare pe disciplini școlare și de profil.

  Cadrele didactice care au optat pentru conferirea gradului didactic doi și confirmarea gradului didactic unu și superior și-au demonstrat competențele dezvoltate în domeniul pedagogiei și didacticii disciplinelor de studii, au prezentat produsele, au soluționat personalizat și original studiile de caz și au susținut interviul de performanță, dând dovadă de motivare, dedicație, entuziasm, profesionalism și măiestrie.

  Cadrele manageriale au prezentat cu succes Rapoartele de autoevaluare și Planurile manageriale, care au demonstrat un potențial bun al echipei manageriale din raion.

  În rezultatul evaluării au fost conferite/ confirmate grade didactice și manageriale pentru 53 de cadre didactice și de conducere.

  Aceste probe au dus la stabilirea nivelului de competență în conformitate cu standardele profesionale, la promovarea prestigiului profesiei de pedagog, la valorificarea practicilor de succes și  diseminarea acestora, dar și la stimularea creativității profesionale.

 Adresăm felicitări  tuturor cadrelor didactice supuse atestării, care au depus eforturi maxime în fața tuturor provocărilor și au contribuit printr-un efort comun la prosperarea comunității profesionale din raion. Galerie foto.

  La pace   și viitor  viseză copiii și gândesc maturii …

     Ieri, 9 mai, de Ziua  Victoriei  și  a Europei, UPSC a găzduit rezonanțele literar-artistice ale pacii. În regatul pedagogic al lui Ion Creangă, PACEA a fost conștientizată și elogiată profund.

     Olimpicii la limba și literatura română și-au dat mâna cu laureații concursului universitar „Fii  Ambasador UPSC!”. În asentiment, aceștia au dat onor semnificativ Europei și limbii și literaturii române.

   La 15 aprilie 2022,  în incinta Instituţiei Publice Gimnaziul "Eugen Coșeriu", Catranîc, s-a desfășurat ședința de master klass cu cadrele didactice ce predau disciplina Informatică cu genericul „Laboratorul digital – mijloc de îmbunătățire a calității educației școlare”. 

   Profesorii prezenţi au avut posibilitatea să studieze compilatorul onlinegdb.com și  platforma scratch.mit.edu. Au fost informați cu laboratorul digital și cursul opțional Programarea algoritmilor C/C++ din cadrul proiectului Tekwill în Fiecare Școală, totodată au fost provocați să implice elevii din treapta gimnazială în Concursul raional de programare în mediul Scratch „JuniorScratchCoder”.

  Aducem mulțumiri dnei Dumbravă Natalia, care s-a implicat în desfăşurarea ședinței diseminând bunele practici. Galerie foto.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI