Plata pentru duplicatele actelor de studii.

ORDIN nr. 528 din 06.09.2019 Cu privire la modificare.

ORDIN nr.416 din 16.04.2019 Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor serviciilor prestate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.

ORDIN nr.189 din 15.03.2016 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățământul general. 

ORDINUL MECC nr.635 din 16 mai 2018 Cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în învățământul liceal.

Stimați manageri, am atașat

Materialele privind  modificarea organizării procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de sudii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în învățământul primar și gimnazial.

ORDINUL nr.676 din 05 decembrie 2017 Cu referire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de sudii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în învățământul primar și gimnazial.

mapa

P.Chiruța, şef SPEM

   
Copyright © 2020 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.