ORDIN nr.189 din 15 martie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățământul general. 

Modele pentru informația „Situația școlară”, pentru  eliberarea duplicatelor actelor de studii.

mapa

Plata pentru duplicatele actelor de studii.

ORDIN nr. 528 din 06.09.2019 Cu privire la modificare.

ORDIN nr.416 din 16.04.2019 Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor serviciilor prestate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.

ORDIN nr.189 din 15.03.2016 Cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățământul general. 

ORDINUL MECC nr.635 din 16 mai 2018 Cu privire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în învățământul liceal.

Stimați manageri, am atașat

Materialele privind  modificarea organizării procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de sudii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în învățământul primar și gimnazial.

ORDINUL nr.676 din 05 decembrie 2017 Cu referire la organizarea procesului de recunoaștere și echivalare a perioadelor de sudii efectuate în străinătate pentru continuarea studiilor în învățământul primar și gimnazial.

mapa

P.Chiruța, şef SPEM

   
Copyright © 2022 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI