icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

    La data de 14 februarie 2020, în IP Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” s-a desfăşurat  atelierul de lucru la informatică cu tematica „Implementarea Curricula 2019 la Informatică: oportunităţi şi provocări”.  

Ședința regională privind cadrul de aplicare a documentelor de debirocratizare în învățământul general.

    Adevărul, sinceritatea, încrederea,  onestitatea și faptele bune sunt  principalele calități morale ale unui om. Aceste valori moral-spirituale au fost puse în discuție la seminarul raional cu învățătorii care predau disciplina EMS în clasele primare. DGE Fălești în parteneriat cu LT ,,M. Eminescu” au  desfășurat seminarul care a avut ca obiectiv principal abordarea aspectelor legate de utilizarea TIC la orele de EMS. Învățătoarele Culibaba Lilia și Osoianu Aliona au împărtășit colegelor din raion diverse strategii, tehnici și metode aplicabile la orele respective. Au fost enumerate regulile de utilizare a dispozitivelor digitale la ore. Învățătorii au fost atenționați cu privire la selectarea judicioasă a materialelor și suporturilor didactice la ore.  Seminarul a avut caracter interactiv, toate cadrele didactice au fost implicate în activități de grup, iar impactul activității a fost unul pozitiv. Galerie foto.

       Profesorii de limbă și literatură română din școlile raionului  au avut azi  o zi de muncă asiduă  în cadrul seminarului metodic desfășurat în incinta LT ,, I.Creangă ” din or.Fălești  care s-a dovedit  a fi  o gazdă ospitalieră  și  a creat condiții favorabile  pentru desfășurarea activității.

   La data de  28.01.2020, în IET Sărata Veche, DGE  a desfășurat masa rotundă cu genericul: ,,Oportunități de dezvoltare fizică, ocrotire a sănătății și respectarea igienei personale în activitatea de rutină” la care au participat cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie din raion.

    La data de 17 ianuarie 2020, s-a desfăşurat seminarul raional la fizică cu tematica „Implementarea Curricula 2019 la Fizică: oportunităţi şi provocări”.  În cadrul activităţii  pentru cadrele didactice au fost propuse spre rezolvare probleme din programa de BAC, s-a  făcut o analiză a proiectării didactice de lungă durată pentru clasa a VI-a şi a proiectării procesului educaţional din perspectiva individualizării, s-a realizat analiza rezultatelor evaluării sumative în clasa a IX-a. De asemenea s-a pus accent pe metodele interactive de evaluare formativă şi impactul lor în procesul de formare a competenţelor la fizică. În final au fost prezentate  modele de proiecte şi idei de proiecte de tip STEM/STEAM, propuse în Curricula pentru clasa a VI-a. Totodată, cadrelor didactice le-a fost adus la cunoştinţă ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.  1467 din 12.11.2019, cu privire la Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general şi li s-a acordat consiliere privind punerea în aplicare a documentului.

           În conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii  2019-2020,   în scopul asigurării unui  proces educațional de calitate în instituțiile educaționale din raion, al implementării calitative a Curricula 2018 și 2019 la disciplinele școlare, conform Planului –cadru pentru anul de studii 2019-2020,  și al  asigurării continuității implementării documentelor  de politici în vigoare, pentru asigurarea consilierii metodice  eficiente, în perioada 13.01.2020 – 17.01.2020,  în instituțiile de învățământ general din raion, specialiștii DMCFPC  au  desfășurat  vizite de lucru.

      În contextul eficientizării procesului de debirocratizare a sistemului de raportare și completare a documentației școlare, de repartizare a timpului de muncă a personalului didactic din învățământul general în raport cu norma didactică,,, proces lansat  de MECC, precum și  în cadrul perioadei  de acțiuni de monitorizare a punerii în aplicare a documentelor de debirocratizare în instituțiile de învățământ, DGE Fălești, baza ordinului  MECC nr. 1675 din 18.12.2019, a organizat o serie de acțivități   menite să ajute cadrele manageriale și cele didactice în punerea în aplicare a Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul primar și secundar general.

   La data de 19 și 20 decembrie 2019, în IET Musteața și IET Glinjeni, DGE  a organizat și a desfășurat seminarul instructiv-metodic cu managerii IET, cu tema:,, Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale în  scopul promovării  bunelor  practici”.

       În scopul asigurării calităţii managementului educaţional, la data de 17 decembrie 2019, în Sala de ședințe a Consiliului Raional, Fălești, s-a desfășurat  ședința ordinară cu managerii instituțiilor de învățământ secundar general din raion. 

Materiale de la seminarul metodic cu profesorii de limba engleză data 27.11.2019.

mapa

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI