,,Pedagogul anului,2019”.  

video

   

Maxima zilei  

Pune-te la treabă din toată inima şi vei reuşi. Competiţia este atât de mică… Elbert Hubbard

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

   La data de 27 decembrie în Gimnaziul ,,Diomid Gherman”,s.Risipeni s-a desfășurat seminarul metodologic cu tematica ,,Lecție modernă prin predarea integrată”. Moderatorii   Malachi Lilia (prof.de limba și literatura română), Carp Evghenia (prof.de limba și literatura română), Brașoveanu Evdochia (prof.de istorie) și Stibelschi   Leonora (prof.de   educație plastică și educație muzicală) au demonstrat abilități de moderare a unui nou tip de lecție  prin  integrarea conținuturilor la patru discipline școlare. Tematica comună ,,Problema deportărilor abordată prin prisma  istorică și literar-artistică”   a încadrat participanții în diferite activități creative, fiind supuși unor amintiri despre   trecutul neamului și exprimări de opinie pe marginea operei literare ,,Toiagul păstoriei”de I.Druță, pe documentul istoric ce confirmă adevărul   tragic   și pe opera artistio-plastică care conturează  emoțional prin culoare și melodie.

Ca temă de casă pentru profesori s-a propus lectura operelor:,,Tema pentru acasă” de N.Dabija, ,,Toiagul păstoriei„ de I.Druță,,,Copii în cătușile Siberiei” de Sp.Vangheli,etc.

Doar o colaborare constructivistă a   cadrelor didactice pentru o predare integrată și un orizont larg al cunoașterii pot face procesul educațional mai atractiv și elevi mai motivați de a învăța. Galerie Foto.        

    În perioada vacanței de iarnă, la data de 4 ianuarie, în gimnaziul  ,,Diomid Gherman”, s.Risipeni s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice cu tematica ,,Evaluarea pentru învățare - aspect fundamental în învățământul modern - evaluarea criterială în bază de descriptori”.

     Moderatorii-învățători la clasele I și II, Boboc E., Pepenji E., Stibelschi L., au avut sa scop să informeze tot colectivul profesoral, dar și să demonstreze cum se aplică  în practică evaluarea criterială; cum se utilizează diferite instrumente de evaluare și cum se monitorizează progresul școlar al elevului. S-au încadrat  în secvențe de master-class la diferite disciplini, colaborând în parteneriat cu interes și creativitate învățători de la ciclul primar cu profesori de la ciclul gimnazial. De menționat este interesul sporit al unor profesori  de  a împrumuta și aplica teoria nouă la disicplina pe care o predau.

       În rezultat, s-a concluzionat valoarea evaluării criteriale ca fiind una pentru învățare, care ar asigura un învățământ de caliate diferențiat și individualizat.Galerie Foto.

Seminarul teoretico – practic al cadrelor didactice de limba și literatura rusă , desfășurat la mijlocul lunii decembrie în incinta LT ,,A. Pușkin,, Fălești , a avut menirea să formeze profesorii în planul utilizării metodelor și tehnicilor eficiente de dezvoltare a competenței de comunicare și argumentare a elevilor în limba rusă. Astfel s-au studiat tehnicile jocului de afaceri și a dezbaterilor, care au fost prezentate de moderatorii Natalia Gherman, profesor de limba rusă , gimnaziul Chetriș și Angela Poddueva , profesor de limba rusă, LT ,,A. Pușkin,, Fălești. Tototdată s-a lucrat asupra producerii grilelor de evaluare a unei prezentări de carte, a alocuțiunii, a discursului, a unei argumentări, a expunerii orale  cu suport vizual, materiale care vin în ajutorul elevilor și profesorilor.

Participanții la seminar au fost inițiați și la subiectul ,, Platforme educaționale Web - 2.0,, utilizate în   lecția modernă.  

           Comisiile metodice la aria ,, Limbă și comunicare,, din școli au primit ca temă de casă pregătirea unui filmuleț realizat în baza unei platforme   Web -2.0, despre aplicarea celor învățate la seminar în cadrul lecțiilor până la finele anului școlar, cu prezentarea ulterioară a acestuia în cadrul seminarului din aprilie. Galerie Foto.   Aliona Saviuc , șef DMCFPC                                                                               

 

                                         Învaţă să poţi să faci!

           Acesta a fost îndemnul Dnei Tatiana Corlăteanu către elevii clasei a IX-a ,,B”, la o lecţie de preevaluare la limba şi literatura română, prezentată public în cadrul seminarului practic al Comisiei metodice ,,Limbă şi comunicare” , la 13 decembrie 2016,în Gimnaziul ,,Mihai Corlăteanu”Glinjeni.

    Conţinutul bogat al orei, înveşmântat în metode şi tehnici de lucru variate, motivante, contextualizate şi adecvate momentelor lecţiei,folosirea materialelor relevante şi eficiente i-a determinat pe elevi să păstreze un echilibru psihologic pe întreg parcursul didactic, să-şi asume responsabilitatea în procesul de învăţare şi să demonstreze că înaintează cu paşi siguri spre examenul de absolvire a gimnaziului.Galerie Foto.

La data de 18 noiembrie 2016 în incinta Liceului Teoretic„Mihai Eminescu” , orașul Fălești, s-a desfășurat o Masă Rotundă cu cadrele didactice din instituție la care a fost discutată tema: „Profilul comunitar din perspectiva domeniilor de bunăstare a copilului”. Scopul organizării și desfășurării mesei rotunde a fost: „Identificarea nivelului general al bunăstării copilului, respectiv, aspecte și factori specifici care trebuie să fie asigurate copilului de instituțiile de învățământ în colaborare cu structurile sociale, medicale, juridice. Galerie foto.

Ne-au onorat cu prezența oaspeții:

*D-na Nanii Liliana-Șef Servicii Asistență psihopedagogică
*D-na Olaru Lucia - Director Casa Speranței
*D-na Osoianu Eugenia-Șef Centrul Prietenos Tinerilor.
*D-na Navroțchi Lilia- Președintele Comitetului Părintesc al Liceului
*D-nul Ischimjî Sergiu -Polițist de sector.

Stimaţi manageri, am ataşat

ORDINUL nr.488 din 11 noiembrie 2016 Cu referire la  modificare.

A.Saviuc, șef DMCFPC

   În conformitate cu necesitățile de formare a cadrelor didactice, joi, data de 03.11.2016, în incinta IP Gimnaziul ,,Diomid Gehrman”, s.Risipeni a avut loc traing-ul ,,Lucrul cu elevii dotați și elevii cu cerințe educaționale speciale în cadrul predării-învățării-evaluării”.

   Moderatorii   prof.Sandu Lucia,   prof. Lupușor Nina, prof. Sumovschi Sergheiau reușit să ghideze cadrele didactice atât prin aspectul teoretic al temei, cât și prin aspectul practic, realizând un bun schimb de experiență didactică. Fiecare cadru didactic și cadru managerial   au fost solicitați să se expună pe marginea aspectelor tratate. Dezbaterile au rezultat cu soluții efective de lucru cu elevii în cadrul orelor și în afara lor.

  Debrifarea seminarului a scos în evidență nivelul calitativ al pregătirii științifice și practice a moderatorilor pentru moderarea activității; pregătirea cu materiale didactice și tehnologice adecvate, cu strategii didactice moderne,etc.. Galerie Foto.

       Conform Planului activității metodice pentru anul de studii 2016-2017, în incinta IP Gimnaziul ,,Diomid Gherman”, s.Risipeni luni, data de 24.10.2016   s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice ,,Motivația elevului pentru învățare-primul pas către succes”. La seminar au participat activ toți profesorii și învățătorii din instituție.

     Ghidați de moderatorii prof. Rusu Liudmila și înv. Bondari Verjilia, participanții au fost puși în situația de a-și consolida cunoștințele la subiect; de a-și îmbogăți experiența cu unele aspecte noi ale motivației de învățare; de a face un bun schimb de experiență; de a generaliza   problemele existente   și a propune soluții practice de sporire a motivației pentru învățare.

       S-a recunoscut rolul pe care îi are școala în devenirea, formarea fiecărei persoane și s-a conștientizat că schimbarea vine de la fiecare dascăl care apare în fața elevilor, de la atitudinea lui respectuoasă față de copil. Galerie Foto.

  La data de 28 septembrie, în centrul de mentorat grădinița 12 orașul Fălești, s-a desfășurat atelier practice pentru   metodiștii din instituțiile preșcolare și conducătorii întrunirilor metodice cu subiectul „Abordarea integrată a conţinuturilor noi în educaţia preşcolară prin implementarea tehnologiilor educaţionale”. În cadrul atelierului s-au realizat următoarele obiective:

  • Îmbunătăţirea capacităţilor profesionale privind abordarea integrată a conţinuturilor noi în educaţia preşcolară.
  • Activizarea şi completarea cunoştinţelor despre abordarea integrată.
  • Exersarea capacităţilor de abordare integrată a conţinuturilor noi în educaţia preşcolară prin     implementarea tehnologiilor   educaționale.
  • Însuşirea specificului de abordare inegrată.
  • Participanții la atelier au elaborat proiecte integrate.

Au scos în evidență avantajele utilizării proiectului integrat.

Au primit recomandări și activități practice.Galerie Foto.

Specialist principal DMCFPC, DGE Adela Țuțuianu.

RM un sfert de veac page 001

   În conformitate cu ordinul nr.357 al DGE Fălești, la data de 18.08.2016, în incinta Grădiniței - creșă, ”Ghiocel” s. Răuțel, s-a desfășurat Conferința Pedagogică (nivel local) cu genericul: Acces, Relevanță, Calitate în Educație - Competențe pentru Prezent și Viitor. La conferință au participat cadrele didactice din instituție, părinți, agenți economici, primarul localității, secretara consiliului local. În agenda conferinței au fost propuse pentru discuție 3 întrebări:

1. Modalități de eficientizare a realizării curriculumului.

2. Impactul factorilor emoționali și psihologici asupra dezvoltării copilului.

3. Rolul parteneriatlui Grădiniță-comunitate în asigurarea educației de calitate.

Fiecare întrebare a fost minuțios analizată și discutată folosindu-se diverse metode de lucru (graficul T, diagrama Venn, explozia stelară, acrostih). Au fost organizate și desfășurate 3 ateliere de lucru. Informația a fost prezentată prin PowerPoint. Participanții la conferință au fost cointeresați, s-au manifestat foarte bine, au adresat întrebări unde aveau neclarități și au venit chiar și cu propuneri pentru a dezvolta parteneriatul dintre gradinita și comunitate. La final fiecare participant a primit certificat de participare. Galerie Foto.

   
Copyright © 2019 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.