Maxima zilei  

„A fi conştient că eşti ignorant este un mare pas spre educaţie.” Benjamin Disraeli

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

       Astăzi  actul învăţării nu mai este limitat la efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci constituie rodul colaborării elevilor cu profesorul prin interacţiunea cu calculatorul.

       Internetul și calculatorul trebuie folosite astfel, încît să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie.

     Ideile enunțate mai sus au fost confirmate prin activități practice în cadrul unui seminar și atelier de lucru cu profesorii de limbă franceză din raion, desfășurat la 13 aprilie 2016 , în incinta LT ,, I. Creangă,, Fălești, conform ordinului DGE       nr.200 din 08 aprilie 2016.

     Moderatorii atelierului, profesoarele de limbă franceză: Țurcan Zinaida , IP Gimnaziul ,, Gr. Vieru ,, Sărata Veche, Cervaniuc Diana, IP LT ,, I.Creangă,, Fălești și Doboș Tatiana, IP LT ,, M.Eminescu,, Fălești au venit în fața colegelor de breaslă cu activități practice, fișe de lucru , jocuri didactice culese   din internet și aplicate în cadrul atelierului.

     Profesorii și-au înregistrat mai multe surse   Internet unde pot găsi materiale destinate orelor de franceză.

   Colegii noștri au rămas adînc impresionați de posibilitățile descoperite, au remarcat dorința de a aplica în practică cele învățate și au apreciat seminarul drept unul foarte util și binevenit.  S-a menționat necesitatea de a mai desfășura asemenea seminare.Totodată s-a remarcat că baza TIC e insuficientă în majoritatea instituțiilor din raion, cu regret , acesta și lipsa conexiunii Internet fiind impedimentele principale în utilizarea eficienta a TIC la ore și în afara lor.

Materialele elaborate, site-urile cu oferte   pentru orele de franceză le vom anexa pe pagina DGE, la rubrica ,, Activitatea metodică,, și sperăm să vă provoace la acțiune și să vă fie utile.

                                                                                                                 Aliona Saviuc , șef DMCFPC.

La data de 23 martie 2016, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat activităţile proiectate în cadrul Proiectul raional ,, Studierea şi promovarea experienţei pedagogice avansateîn Liceul Teoretic „M.Eminescu”, Făleşti, cu învăţătorii de clasele primare (gradul didactic unu şi superior). Învăţătoarea Radu Aliona a prezentat o oră publică şi o activitate extracurriculară:

  • Ora publică la educaţia moral-spirituală în clasa IV-a cu subiectul “Iubire părintească”;
  • Activitatea extracurriculară: ,,Amintirea e creația continuă"

  Au participat 11 cadre didactice: învăţători şi membri ai comisiei raionale din cadrul proiectului. Toate activităţile au fost realizate la un nivel înalt. Galerie Foto.

La 31.03.2016 în incinta Instituţiei preşcolare nr. 12 ,,Andrieş”or. Faleşti s-a organizat şi desfăşurat şedinţa cu părinţii copiilor, care frecventează grupa pregatitoare, în cadrul careia s-a discutat ,,Metodologia de înscriere a copiilor în clasa Întîi ” cu modificările şi completările aprobate de către Colegiul Ministerului Educaţiei.

Scopul şedintei :

  • Asigurarea accesului la educaţie al fiecărui copil.
  • Stabilirea condiţiilor şi procesului de înscriere a copiilor în clasa Întîi în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei al Republicii Moldova.

Obiectivele:

  • Asumarea de către părinţi a rolului de colaborator activ al şcolii.
  • Cunoaşterea cerinţelor specifice şcolii.
  • Asigurarea unităţii de cerinţe, în procesul de formare şi consolidare a comportamentelor specifice, prin instrucţie şi educaţie de tip şcolar.

    La fel parinţii au luat cunoştinţă cu Fişa de monitorizare a progresului preşcolarului.

     Prezenţi au fost şi profesorii claselor primare care au promovat imaginea şcolii primare.
     Continuitatea dintre grădiniţă şi şcoală rămîne una din problemele actuale ale educaţiei preşcolare şi instruirii copiilor în şcoala primară. Galerie Foto.

 „Schimbările în domeniul educației

depind de ceea ce fac și de cum gîndesc profesorii”

                                                                           Michel Fullan

   

    Cu acest  Motto  și-au început activitatea profesorii de chimie din instituțiile de învățămînt, din raion, în cadrul seminarului cu tema: „Utilizarea TIC în procesul de predare/învățare /evaluare la lecțiile de chimie”, care s-a desfășurat  la data de 31 martie 2016  în gimnaziul „E.Coșeriu” din s.Catranîc.

    Seminarul a fost moderat de către profesoara de chimie, Tambur Marcela.

    Profesorii  au fost antrenați în activități practice, realizînd experimentul chimic prin intermediul Laboratorului virtual, cea mai modernă și interesantă metodă de învățare. De asemenea, profesorilor, le-a fost  prezentată o aplicație Web2.0 LearningApps.org, concepută pentru a sprijini procesele de învățare și predare prin module interactive. Prin intermediul acestei aplicații  profesorii au elaborat diferite  tipuri de exerciții.

   Toți, participanții  au apreciat pozitiv  activitățile din cadrul seminarului  și au menționat că școala contemporană nu poate fi concepută fără computer, accentuînd caracterul aplicativ/interactiv al predării, motivaţia elevilor pentru învăţare. Galerie Foto.

P. Chiruța, specialist principal,SPEM

                Pe măsură ce tehnologiile informaționale sînt integrate în toate activitățile din orice domeniu, capacitatea de a utiliza aceste tehnologii și de a ține pasul cu evoluția lor rapidă a devenit o condiție obligatorie, întrucît tehnologiile digitale transformă fiecare aspect al vieții, de la stilul de viață personal la activitatea de la locul de muncă.

               Astfel, e cert faptul că în secolul XXI cadrele didactice trebuie să posede competenţe digitale pentru a face față provocărilor erei informaționale. Necesitatea deținerii unui anumit nivel de competențe digitale pentru profesori e parte integrantă a competențelor profesionale.

                 Și seminarul metodico-practic dn data de 24 martie 2016 desfășurat în baza ordinului DGE nr. 132 din 16 martie 2016 în IP Gimnaziul Ciolacu Nou , cu profesorii de limba și literatura rusă din școlile alolingve din raion, la subiectul ,, Utilizarea TIC la orele de limbă și literatură rusă ca sursă de motivare și provocare a elevilor pentru studierea disciplinelor numite”, a avut ca obiectiv diseminarea bunelor practici la acest aspect și formarea/motivarea profesorilor pentru deținerea un nivel mai înalt de competențe digitale.

           În cadrul seminarului, în urma comunicării prezentate de Aliona Saviuc,   cei prezenți au confirmat că nivelul de utilizare TIC de către profesorii din catedră , la orele de limba și literatura rusă, este  insuficient pentru asigurarea succesului și eficienței lecțiilor contemporane.  De aceea cadrele didactice au decis să se preocupe mai serios de formarea competențelor digitale în cadrul seminarelor următoare. Galerie Foto.

În data de 17 martie 2016, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, s-a desfășurat Seminarul metodogic cu subiectul: „Promovarea imaginii instituției”, în cadrul căruia directorii adjuncți Severin Elena și Tescaru Maria au invitat colectivul pedagogic la un dialog deschis despre formarea și promovarea imaginii liceului la nivel raional. În condițiile actuale, cînd societatea se confruntă cu probleme de ordin demografic, lupta pentru menținerea instituțiilor de   învățămînt, dar și promovarea bunului nume a fiecăreia, devine una acerbă.

         Astfel, fiecare cadru didactic, din cei 15 care se atestează în acest an, a venit cu secvențe din Raportul de autoevaluare, menționînd activitățile prin care, personal, promovează instituția la nivel raional.

         În final, directorii adjuncți au venit cu unele repere teoretice, propuse de literatura de specialitate, care ar sugera diverse activități de promovare a imaginii cum ar fi: „Ziua ușilor deschise”, publicarea în mass-media, publicitate/reclamă în mass-media, Cartea de vizită, realizarea parteneriatelor, crearea paginii WEB a instituției etc. Galerie Foto.

Notă: LT „Mihai Eminescu” are creată pagina WEB cu adresa:      eminescufalesti.wordpress.com

   Pe data de 16 martie  Puțuntica Emilia (învățătoare la IP Gimnaziul Taxobeni) a prezentat o lecție demonstrativă la matematică în clasa a II-a cu tema „Recapitularea modulului. Înmulțirea și împărțirea tabelară”. Elevii au rezolvat exerciții și probleme cu cele 4 operații folosindu-se diferite metode și procedee didactice. Galerie Foto.

  La 29 februarie 2016, în gimnaziul Albinețul Vechi s-a desfășurat seminarul metodic cu tema ,,Formarea competențelor prin metode centrate pe elev” organizat de către profesoara de geografie Căpățînă Rodica. La seminar au participat toate cadrele didactice, discutînd despre învățarea centrată pe elev, rolul metodelor de învaţare centrată pe elev, avantajele învăţării centrate pe elev, metodele utilizate la diferite etape ale lecției și rezultatele obținute. Galerie Foto.

  La data de 11 martie 2016 în incinta Instituţiei preşcolare nr.12 ,,Andrieş” or. Făleşti, s-a desfăşurat un atelier de lucru cu tema: ,,Cadrul de referinţă al Curriculumului pentru educaţie timpurie” cu participarea d-nei Corina Şargu, operator de proiect, programul ,,Pas cu Pas” or. Chişinău, Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC DGE Fălești. S-a organizat un interviu de focus-grup cu directorul instituţiei Eugenia Lozan, metodistul Rodica Maneaţa, cadrele didactice, care au relatat despre experienţa lor în domeniu şi şi-au exprimat propria apreciere a documentelor. Galerie Foto.

Notă:  Grădiniţa nr.12 e una din cele 20 de grădiniţe din Republică, grădiniţă-pilot, care lucrează cu proiectele acestor documente, ceea ce indică aprecierea, din partea Ministerului Educaţiei şi a grupului de autori.

   Conform planului de activitate al DGE Fălești, la data de 17 martie 2016, în grădinița Glinjeni, s-a organizat un atelier de lucru cu cadrele didactice cu tema ”Implementarea instrumentului și fișei de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală”. În cadrul atelierului, moderatorii Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC DGE Fălești și Elizaveta Covaliuc, directorul instituției, au prezentat unele recomandări privind îmbunătățirea instrumentului de monitorizare a pregătirii pentru școală și a procedurii de implementare a acestuia. Cadrele didactice au fost deschise spre comunicare, au adresat întrebări și s-au implicat activ în discuții. Galerie Foto.

La 10 martie 2016 , în incinta Liceul Teoretic ”M.Eminescu” s-a organizat:

1. seminarul instructiv cu tema „Respectarea regulilor tehnici securității și securitatea vieții copiilor”, cu managerii instituțiilor de învățămînt secundar-general , responsabili de tehnica securității.

  Participanții fiind instruiți conform unor acte normative din domeniul de specialiștii Inspectorului Energetic Teritorial Bălți dl Mihail Frecăuțanu și dl Sergiu Pleșca, Grigore Huzun, inspector principal la Inspectoratul Principal de Stat de Supraveghere Tehnică a Obiectelor industrial - periculoase, dna Lilia Antoci, șef Serviciu Protecția Civilă și dl Valentin Moșac, șef Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor, secția Situații Excepționale Fălești.

  Au primit răspunsuri referitor la responsabilitățile prevăzute de legislație, starea obiectelor industriale periculoase cu exemple practice, informații despre măsurile de protecție în diverse situații și despre acordarea primului ajutor medical.Galerie Foto

2. seminarul practic cu tinerii specialiști cu tema  ”Promovarea și apărarea intereselor tinerilor specialiști”.

Cunoașterea drepturilor și a garanțiilor sociale ale tinerilor specialiști le asigură tinerilor pedagogi stabilitate și încredere la locul de muncă

Tinerii pedagogi a trei raioane din nordul Republicii Moldova (raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani) au fost informați și dotați cu material informațional în ceea ce privesc drepturile și garanțiile sociale la încadrarea lor în câmpul muncii, de asemenea, fiind abordate și problemele întâmpinate de ei în sistemul educațional. Acestea au fost discutate în cadrul Seminarului zonal cu cadre didactice tinere organizat de către Consiliul General al Federației Sindicale a Educației și Științei (CG FSEȘ) pe teritoriul LT „M. Eminescu” din or. Fălești în data de 10 martie a anului curent.

Tinerele cadre didactice au fost întâlnite într-o atmosferă caldă și liberă pentru discuții, favorizând participarea activă a tinerilor pedagogi întru elucidarea problemelor cu care se confruntă atât la angajarea în câmpul muncii cât și în timpul desfășurării activității profesionale. Președintele CR Fălești al FSEȘ, Silvia Voloșciuc, a moderat seminarul dat cu dibăcie, îndemnând la cooperarea eficientă dintre tinerii padagogi prin adresarea de întrebări și invitații specialiști din sectorul FSEȘ cu venirea de soluții conform actelor normative în vigoare.

Mai întâi au fost aduse la cunoștință FSEȘ-ul în promovarea și apărarea intereselor tinerelor cadre didactice, membri de sindicat de către domnul Ion Bulat, prim-vicepreședinte CG al FSEȘ. Dumnealui a menționat despre importanța promovării și apărării intereselor tinerilor cadre didactice încă din primii ani de studenție, despre punerea problemei politicii tinerilor pedagogi și deprinderea lor de a obține abilități pentru soluționarea problemelor ce vizează angajarea și desfășurarea ulterioară de pedagog, urmând pașii necesari la timp. Or, nu de puține ori au fost cazurile când timpul a jucat un rol decisiv pentru apărarea drepturilor, obținerea de anumite avantaje etc.

Doamnele Ana Arnaut și Serafima Țurcanu, ambele șef sector în cadrul Consiliului General al FSEȘ, au venit cu teme de o importanță majoră, necesare clarificării situațiilor întâmpinate de tinerii specialiști, și anume: Statutul tânărului specialist și raporturile de muncă, precum și Drepturile și garanțiile de activitate a tinerelor cadre didactice.

La întrunire s-a mai vorbit despre activitatea organului local de specialitate privind încadrarea tinerilor pedagogi în sistem și menținerea lor.

O discuție aprinsă și destul de actuală pentru Republica Moldova, s-a ivit în jurul problemei tinerilor absolvenți, doritori să se angajeze în câmpul muncii, însă, deseori, din motive de lipsă a locurilor de muncă vacante sunt nevoiți să rămână șomeri, ori să apuce drumul străinătății, în pofida faptului că au primit o diplomă, sacrificând timp și surse financiare. Aici a fost invocată și menținerea pensionarilor la locurile de muncă, ca motiv ce duce la împiedicarea dezvoltării generației tinere de pedagogi, lipsindu-i sau demotivându-i de dorința de a mai căuta un loc de muncă în sistemul educațional. Întrebarea polemizată sună astfel: întinerim instituțiile educaționale prin concedierea tuturor pensionarilor, în pofida anilor grei de experiență în domeniu sau sunt și alte soluții pentru susținerea tinerilor pedagogi, fără a leza latura emoțională generației trecute în etate? Pe marginea acestui subiect, doamna Silvia Mătasî, șef OLSDÎ, și-a expus părerea printr-o soluție eficientă și benefică instituțiilor școlare, sporind calitatea educațională, indiferent de e vorba de un pedagog pensionar sau un tânăr specialist. Astfel prin testarea calității pedagogului, dacă se constată faptul că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente,confirmate prin hotărâre a comisiei de atestare, conform art.86, al.(1), lit.e) Codul Muncii al RM – are loc concediere. Totodată, doamna Silvia Matasî ne-a atras atenția că această testare poartă cu sine o tentă mult prea subiectivă, ceea ce ar împiedica o evaluare echitabilă a performanțelor în domeniu.

Tinerii specialiști au avut posibilitatea să adreseze întrebările care îi vizează și la care au primit răspunsuri adecvate, încât vor ști cum să ia atitudine, care vor fi pașii consecutivi pentru soluționarea situațiilor diverse și unde pot să se adreseze în caz când vor avea nevoie de o consiliere pe plan profesional. Cele mai frecvente întrebări s-au referit la importanța ajutorului inițial la angajarea în câmpul muncii, completarea documentelor, achitarea indemnizațiilor cât și a facilităților sociale. La finele seminarului, fiecare pedagog a primit Ghidul tânărului specialist, care conține informații privind angajarea, concedierea, drepturile și obligațiile pedagogilor.

Seminarul a avut loc în cadrul Proiectului „Cadre didactice tinere – oportunități, drepturi și obligații”, care se desfășoară în perioada anilor 2016-2017. Drept declarați ani ai tinerilor specialiști de către Ion Bulat, prim-vicepreședintele CG al FSEȘ..Galerie Foto.

   
Copyright © 2018 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.