,,Pedagogul anului,2019”.  

video

   

Maxima zilei  

Pune-te la treabă din toată inima şi vei reuşi. Competiţia este atât de mică… Elbert Hubbard

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

În atenția șefilor Comisiilor metodice la disciplinile din aria ,, Limbă și comunicare,,!!!

Dragi colegi, va remit conținutul obligatoriu al portofolilului Comisiei metodice la disciplinele filologice , în scopul de a reuși să le ordonați către începutul noului an școlar , conform cerințelor. Vă urez mult succes!!!

                                                                                 Cu respect, A. Saviuc.

Portofoliul comisiei metodice la LLR/LU

  • Ordinul de constituire al comisiei metodice, semnat de director și cu ștampila instituției.

• Paşaportul comisiei metodice:

• Curriculum şcolar la disciplinele de studii din cadrul comisiei metodice;

• Curriculum şcolar la disciplinele opţionale din cadrul comisiei metodice ;

• Scrisorile metodice ale ME al RM;

• Planul de activitate al comisiei metodice (aprobat de administraţia instituţiei);

• Rapoarte de activitate a comisiei metodice pentru ultimii 3 ani;

• Procese - verbale ale şedinţelor comisiei metodice (registru cusut şi paginat);

• Planul activităţilor de formare continuă şi atestare în cadrul comisiei metodice;

  • Proiecte didactice ale orelor publice;

• Proiecte didactice ale activităţilor metodice;

• Rezultatele inspecţiilor frontale şi tematice realizate de către administraţia instituţiei, DGR/MÎTS, ME al RM (note informative);

• Materiale privind organizarea şi desfăşurarea tezelor semestriale (obiective de evaluare, matrice de specificaţii, barem de corectare, variante de teste);

• Analiza evaluărilor de ordin intern şi extern (statistică, analitică, constatări şi recomandări);

• Rezultatele olimpiadelor școlare (inclusiv subiecte, bareme, lucrări) și ale altor activități cu caracter competitiv pentru ultimii 3-5 ani.

• Fişa-post a fiecărui cadru didactic.

   La data de 24 mai 2016 DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv- metodic cu bibliotecarii şcolari în incinta Liceului Teoretic „A.Puşkin”, Făleşti cu tema:” Asigurarea cu manuale a elevilor (Cadrul legal și normativ)

Biblioteci şcolare: conexiuni, colaborări, impact”

La acest seminar participanţii au fost informaţi cu :

-asigurarea cu manuale a elevilor;

- editarea ghidului Biblioteci din învăţămînt, zona de NORD a RM, inclus în proiectul Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci (SNB) Repertoriu de lucrări, publicaţii şi activităţi ştiinţifice pe anii 2016-2017.

- regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate biblioteci aprobat la şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional.                            

-calendarul datelor remarcabile - 2016

- surseledeinformareelectronice însprijinulbibliotecarilordin învăţămînt.

Bibliotecarii şcolari au asistat la activitatea culturală dedicată culturii şi scrisului slavon care a fost desfăşurată de elevii clasei a 10-a, organizată de Burdeinîi Svetlana, bibliotecar în LT „A.Puşkin”, Făleşti. La seminar au participat 33 de bibliotecari şcolari. Galerie Foto.

Moderator:Lilia Harţanu, specialist principal, DMCFPC, DGE;

Seminar cu tinerii specialişti 10.12.2015, Grădiniţa Pîrliţa Materiale

Seminar cu tinerii specialişti 10.12.2015 Gimn.D.Cantemir, Pîrliţa Materiale

Seminar cu bibliotecarii din data de 26.01.2016 Materiale

   În conformitate cu Planul complex de activitate al DGE Făleşti, la data de 18 mai 2016 în IET „Izvoraş"s.Musteaţa s-a organizat şi desfăşurat cu cadrele didactice, masă rotundă cu tema : ,,Dezvoltarea profesională"- moderator A.Țuțuianu, specialist principal DMCFPC, DGE Fălești.

  S-a discutat şi reflectat asupra modalităţlor de determinare a dificultăţilor cu care se confruntă cadrele didactice în procesul de evaluare și autoevaluare a dezvoltării profesionale.

Materiale la activitatea metodică.

1
2
3
4
1/4 
start stop bwd fwd

Materiale didactice -Educația tehnologică Musteața Materiale

Materiale didactice -Educația tehnologică Faleștii Noi Materiale

 

        Luna mai este una a totalurilor școlare, totaluri îndeosebi de importante pentru absolvenții claselor a IX-a și a XII-a, deoarece au de susținut examenele de absolvire. Sigur că elevii claselor a IX –a și a XII-a din școlile raionului s-au pregătit pe parcursul tuturor anilor de școală pentru susținerea examenelor. Însă profesorii de la disciplinele de examene sînt în permanent căutare a noilor modalități de pregătire a elevilor-absolvenți către examene.

       În acest context, la   04.05.2016 , în incinta LT ,, A. Pușkin” din or. Fălești , a fost organizată   o masă rotundă   și un atelier de lucru cu profesorii din aria curriculară ,,Limbă și comunicare“ la tema ,,Modalități de pregătire a elevilor către examene”. Aici profesorii din raion au făcut schimb de bune practici, cu scopul de a obține în sesiunea de vară din acest an școlar rezultate mai bune decît în anul precedent.

Unele materiale din cadrul activității desfășurate le anexăm. Materiale.

                                                                    

                                                               Șef DMCFPC , DGE Fălești , A. Saviuc.

Ora demonstrativă la limba română clasa a III-a, 22 aprilie 2016. Materiale

           Profesorul trăieşte într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încît trebuie să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.

           Deci, utilizarea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţămînt. Astfel actul învăţării nu mai este limitat la efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci constituie rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.

Și profesorii din raionul Fălești insistă să fie în pas cu timpul, apelînd la Internet și calculator, cu țelul de a face școala și lecțiile mai atractive pentru elevi. În sistemul educațional din Fălești deja există pedagogi care au succese în folosirea TIC la ore. Aceste succese au fost demonstrate în cadrul seminarelor cu profesorii de limba engleză, limba și literatura rusă în școala națională și limba și literatura română în școala alolingvă desfășurate recent în instituțiile: Gimnaziul Pruteni-20.04.2016-  ( moderatori- profesori de limba engleză: Apostol Larisa, gimn. Pruteni,  Marciuc Elena, LT ,, M.Eminescu”,  Grușca Dumitru, LT ,, V. Alecsandri” Scumpia, Ciobanu Liliana, gimn. ,, E. Coșeriu”, Catranîc, Drobnenchi Tatiana, LT ,, A. Pușkin”, Fălești); gimnaziul ,,I.Dumeniuc” Călugăr  - 21.04.2016 - ( moderatori Glinjan Angela, profesor de limba și literatura rusă, Aliona Saviuc, șef DMCFPC, ) și gimnaziul Egorovca -22.04.2016 - (moderatori Procopovici Maria, Munteanu Valentina-profesori de limba și literatura română în școala alolingvă).                                                                

Participanții la seminare au avut de aflat și învățat lucruri noi, interesante, însușind modalități contemporane de proiectare, desfășurare și evaluare a orelor.

Materiale, proiecte de lecții, site-uri anunțate la seminare , portaluri ce pot fi folosite pentru planificarea și desfășurarea calitativă a lecțiilor, le anexăm în speranța să fie accesate și utilizate de toate cadrele didactice din raion. Galerie Foto.

                                                                        

                                                                                    A. Saviuc, șef DMCFPC.

În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii 2015-2016, Ordinul nr.217 din 15 aprilie 2016 și în scopul implementării politicilor educaționale și promovării schimbului de experiență, joi, 21 aprilie 2016, în incinta CRT or. Fălești s-a organizat un atelier practic cu educatorii grupelor pregătitoare din instituțiile preșcolare din raion cu tema: ”Aplicarea Instrumentului de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală, indicatori, scalele de apreciere, modalitatea de înregistrare a rezultatelor, probleme și soluții”

   În cadrul atelierului, moderatorii Elizaveta Covaliuc - director, grădinița s. Glinjeni și Rodica Maneață, metodist, grădinița Nr. 12 or. Fălești au abordat următoarele subiecte:

  • pregătirea contextului pentru învățare;
  • instrumentul de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală;
  • reflecții pe marginea avantajelor acestui instrument;
  • importanța observării autentice;
  • instrucțiuni privind completarea Fișei de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală;
  • instrucțiuni privind completarea Raportului de dezvoltare fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării, dezvoltarea capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare;
  • instrucțiuni privind completarea tabelului sumar al rezultatelor copiilor;
  • instrucțiuni privind completarea tabelului generalizator al rezultatelor copiilor.

   În atelierul de lucru au fost implicați 54 de educatori din toate instituțiile preșcolare din raion.Galerie Foto.

   La data de 13 aprilie 2016,  DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv-practic cu cadrele didactice debutante în incinta Gimnaziului „Ion Dumeniuc”, Călugăr cu tema: ”Activităţi didactice şi extracurriculare: discuţii, schimb de experienţă”

În cadrul seminarului tinerii specialişti au:

- asistat la ore demonstrative, fiind repartizaţi pe arii curriculare;

- asistat la activitatea extracurriculară: „Veniţi de luaţi lumină”;

- fost informaţi despre dezvoltarea competenţelor digitale prin intermediul proiectelor internaţionale de către Gruşca Dumitru, profesor de limba engleză, LT „V.Alecsandri”, Scumpia;

Moderator:     Lilia Harţanu, specialist principal, DMCFPC, DGE;

La seminar au fost prezenţi 26 tineri specialişti din raion. Galerie Foto.

   
Copyright © 2019 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.