Maxima zilei  

„A fi conştient că eşti ignorant este un mare pas spre educaţie.” Benjamin Disraeli

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

Stimați colegi,

secția SPEM a DGE Fălești  plasează mostre ale materialelor unei inspecții tematice, organizate la nivel de instituție, elaborate în cadrul seminarului cu directorii adjuncți pentru activitatea didactică și directorii unor instituții de învațămînt secundar general.

index1

Mulțumim pentru colaborare. SPEM

Orice problemă în viaţă este o ocazie ... Orice provocare este o opurtunitate !

            În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Făleşti şi în contextul organizării activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice, în LT "Mihai Eminescu" şi LT "A. Puşkin" s-a desfăşut sesiunea de master-class pentru învăţătorii claselor primare cu subiectul: „EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: POVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI” . Sesiunea de master-class a fost axată pe îmbunătăţirea instrumentelor evaluării, pe elaborarea și implementarea metodologiei realizării evaluării criteriale prin discriptori în procesul educaţional la clasa I. La seminar au fost prezente 72 de cadre didactice şi părinţi, şi 18 cadre didactice din instituţiile alolingve din instituțiile de învățământ din raion. Atelierul de lucru al cadrelor didactice a fost condus de mai mulţi formatori: Osoianu Oxana , Ghileţchi Irina, Bujag Tatiana, Rolinschi Aurelia, Ţîbuleac Elena, Radu Aliona, Burlacu Emilia, Ţurcan Ludmila, Codreanu Aliona, Boboc Elena, Tatarciuc Svetlana, Bargan Anatolie.

         În cadrul orelor publice prezentate s-a pus accent pe folosirea diverselor instrumente de evaluare care contribuie la motivarea elevului prin criterii bine stabilite, reglate la nivel de asigurare a unei evaluări corecte, obiective. Elevii din bănci la aceste ore au fost învăţătorii şi părinţii. Galerie Foto.

La data de 24.02.2016 în incinta CRRT or.Fălești s-a desfășurat seminarul metodic cu profesorii de istorie cu tema ”Implementarea blogurilor la lecțiile de istorie ”. Seminarul a  fost desfășurat de profesoara de istorie din gimnaziul Făleștii Noi, Sîrbu Veronica, participant în proiectul ”Școala de bloguri pentru profesorii din Moldova”. Galerie Foto.

  La data de 25 februarie 2016 în grădinița s.Năvîrneț a avut loc  seminarul instructiv practic cu cadrele didactice din instituțiile preșcolare din raion cu tema: Exersarea gîndirii critice prin aplicarea în procesul instruirii a problematizării, descoperirii și dezbaterii.
Un obiectiv chee al seminarului a fost exersarea metodelor interactive pentru stimularea gîndirii critice la copiii preșcolari (moderator Elena Mînăscurtă-director, Bîtiu Elena metodist și Marjin Zinaida cond.muzical)
În cadrul seminarului,Țuțuianu Adela,specialist principal DMCFPC a  pus accent pe  utilizarea metodelor interactive în activitățile cu copii  și respectarea practicilor indicate în dezvoltarea gîndirii critice la preșcolari.
Galerie Foto.

La data de 24 februarie 2016, s-a desfăşurat seminarul instructiv-practic cu directorii adjuncţi pentru activitatea didactică şi noii directori investiţi în funcţie cu tema: „Evaluarea-componentă esenţială a procesului educaţional”.

Un obiectiv-cheie al seminarului a fost formarea abilităţilor practice de organizare a controlului intern (coraportori Lupuşor Gheorghe, director, Boboc Aliona, director adjunct, gimnaziul „D.Gherman”, Risipeni). Au fost abordate aspectele ce ţin de elaborarea corectă a unui ordin, agendei, structura unei note informative etc.

În cadrul seminarului, Chiruța Parascovia, specialist principal SPEM, a pus în discuție problema “Evaluarea și notarea rezultatelor învățării, completarea cataloagelor școlare”. A fost discutat specificul evaluărilor inițiale, formative și sumative. S-a făcut o trecere în revistă a cerințelor ce țin de completarea cataloagelor.   mapa

         Se menţionează activitatea desfăşurată de cătrecadrele manageriale Lupuşor Gheorghe, BobocAliona, pentru activităţile din cadrul seminarului şi se apreciază ca o activitate în baza Hărţii creditare pentru atestare la grad managerial, cuun volum de muncă de 30 ore(l credit). Galerie Foto.

    La data de 25 februarie 2016, în Gimnaziul “N. Dabija” din satul Pînzăreni, a avut loc întrunirea metodică a responsabililor de activitatea educativă din instituţiile de învăţămînt secundar-general, cu tema „Ţara mea, Moldova mamă”.

     In cadrul acestui seminar metodico-practic, au fost prezentate patru ore publice la dirigenţie: „Prietenia”, clasa a II-a, învăţătoare Gurduza Ina; „Bunătate-Răutate”, clasa III-a, învăţătoare Obreja Irina; „Moldova-patria noastră, patria voastră”, clasa a V-a, profesoară Ţîgîrlaş Rina; „Prietenia-cea mai de preţ comoară”, clasa a IX-a, profesoară Bostan Iana.

     Aceste ore publice au fost precedate de activitatea extraşcolară „Ţara mea-Modova mamă”, care a avut ca scop promovarea valorilor naţionale, dar şi familiarizarea elevilor cu elementele de bază a simbolicii statului. Galerie Foto.

   La data de 19.02.2016, în incinta LT„A.Pușkin” Fălești, s-a desfășurat seminarul metodico – practic, cu profesorii ce predau disciplina „Fizică.Astronomie”. La seminar au participat 15 profesori din instituțiile preuniversitare ale raionului. Genericul seminarului: „Dezvoltarea competențelor specifice la disciplina Fizica”, „Utilizarea tablei interactive la lecțiile de fizică”.
         Profesorii au pregătit și predat 2 lecții publice. Profesoara Lipsiuc Natalia a predat o lecție seminar în clasa a XII-a, cu tematica „Radiația – prieten sau dușman”. Elevii au pregătit și prezentat referate utilizînd tabla interactivă. Pe marginea comunicărilor au avut loc dezbateri. În cadrul seminarului s-a mai desfășurat o lecție publică predată de profesoara Filipova Tatiana în clasa a VIII-a. Elevii de la liceul „A.Pușkin” din Fălești au fost primii din zona de nord a Republicii Moldova, benficiari ai unei clase multimedia, dotată cu echipament de ultimă generație. O astfel de clasă multimedia include o tablă interactivă, 20 de calculatoare conectate la internet, un proiector și o cameră web. Lecția predată în clasa a VIII-a de profesoara Filipova Tatiana a fost o lecție combinată cu tematica„Legea lui Ohm pe o porțiune de circuit”, desfășurată în clasa multimedia. Fiecare elev a lucrat individual la calculator îndeplinind însărcinările profesoarei: calcule, completări de tabele, construire de grafice. Lecțiile au fost analizate de profesorii din raion și apreciate cu calificativul „foarte bine”. Tot în cabinetul de informatică s-a desfășurat lecție practică cu profesorii din raion, formatori deasemenea fiind profesoarele Lipsiuc Natalia și Filipova Tatiana. La finele seminarului profesorii și-au spus opiniile cu privire la desfășurarea seminarului. Galerie Foto.

La data de 16.02.2016 a avut loc Şedinţa cu managerii instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, ciclul I şi II, cu subiectul „ Promovarea schimbării în învăţămînt”.

   Agenda şedinţei a fost realizată în totalitate:

  • s-au reactualizat articolele strategice ale Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a examenelor de Bacalaureat şi de absolvire a gimnaziului, precum şi cu privire la termenii şi corectitudinea completării bazei de date cu referire la candidaţii din sesiunea de examene 2016 (raportori A. Osoianu, O. Seraciov);
  • s-a discutat problema necesităţii creării paginii WEB a instituţiilor de învăţămînt, precum şi cu referire la implementarea elementelor învăţămîntului online în procesul de predare/învăţare/evaluare (raportor A. Osoianu);
  • Veronica Cazacu, specialist principal DMCFPC, a adus la cunoştinţa managerilor importanţa şi modalităţile de consultare a opiniilor elevilor, de asemenea s-a accentuat necesitatea promovării noilor metode de colaborare cu părinţii, de rînd cu cele tradiţionale, întru sporirea calitărţii educaţiei;
  • Liliana Nanii, şef SAP, a sugerat creărea Centrelor de resurse pentru părinţi, în scopul oferirii serviciilor calitative de informare şi consiliere pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii;
  • s-au anunţat termenii pentru desfăşurarea concursului „Elevul anului”, etapele şcolară şi raională (Raportor O. Osoianu);
  • d-na Silvia Matasî, Şef DGE Făleşti, a informat managerii despre vizita întreprinsă în instituţiile de învăţămînt din Estonia. Galerie Foto.

AVIZ

Instituțiilor preuniversitare din raion cu privire la seminarul planificat la disciplina Fizica.   index1

I.Șuiu, specialist principal

Acțiuni desfășurate în cadrul  proiectului 

“Studierea și promovarea experienței pedagogice avansate” la nivel de raion.   index1

  La data de 28 ianuarie 2016, în incinta Casei de Creaţie Făleşti, s-a desfăşurat seminarul metodic cu responsabilii de activitatea educativă, cu tema "Organizarea activităţilor educative. Definitivarea termenilor de realizare a acestora".

     În cadrul seminarului directorii adjuncţi pentru educaţie si organizatorii culturali au beneficiat de activităţi de teambuilding, prin intermediul cărora s-a demonstrat eficienţa comunicării, claritatea instrucţiunilor în procesul de comunicare, dar şi importanţa rolului fiecărei persoane în realizarea unui scop comun.
     Pe parcursul seminarului s-au analizat activităţile extracurriculare propuse pentru cel de-al doilea semestru al anului de studiu 2015-2016. Responsabilii de activitatea educativă au venit cu propuneri de realizare a anumitor activităţi, sugerînd tipuri de activităţi.
La seminar au participat 29 de profesori. Galerie Foto.
   
Copyright © 2018 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.