Maxima zilei  

„Dacă nu ne e rușine să o gândim, n-ar trebui să ne fie rușine să o spunem.” — Cicero
   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

  La 29 februarie 2016, în gimnaziul Albinețul Vechi s-a desfășurat seminarul metodic cu tema ,,Formarea competențelor prin metode centrate pe elev” organizat de către profesoara de geografie Căpățînă Rodica. La seminar au participat toate cadrele didactice, discutînd despre învățarea centrată pe elev, rolul metodelor de învaţare centrată pe elev, avantajele învăţării centrate pe elev, metodele utilizate la diferite etape ale lecției și rezultatele obținute. Galerie Foto.

  La data de 11 martie 2016 în incinta Instituţiei preşcolare nr.12 ,,Andrieş” or. Făleşti, s-a desfăşurat un atelier de lucru cu tema: ,,Cadrul de referinţă al Curriculumului pentru educaţie timpurie” cu participarea d-nei Corina Şargu, operator de proiect, programul ,,Pas cu Pas” or. Chişinău, Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC DGE Fălești. S-a organizat un interviu de focus-grup cu directorul instituţiei Eugenia Lozan, metodistul Rodica Maneaţa, cadrele didactice, care au relatat despre experienţa lor în domeniu şi şi-au exprimat propria apreciere a documentelor. Galerie Foto.

Notă:  Grădiniţa nr.12 e una din cele 20 de grădiniţe din Republică, grădiniţă-pilot, care lucrează cu proiectele acestor documente, ceea ce indică aprecierea, din partea Ministerului Educaţiei şi a grupului de autori.

   Conform planului de activitate al DGE Fălești, la data de 17 martie 2016, în grădinița Glinjeni, s-a organizat un atelier de lucru cu cadrele didactice cu tema ”Implementarea instrumentului și fișei de monitorizare a pregătirii copiilor pentru școală”. În cadrul atelierului, moderatorii Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC DGE Fălești și Elizaveta Covaliuc, directorul instituției, au prezentat unele recomandări privind îmbunătățirea instrumentului de monitorizare a pregătirii pentru școală și a procedurii de implementare a acestuia. Cadrele didactice au fost deschise spre comunicare, au adresat întrebări și s-au implicat activ în discuții. Galerie Foto.

La 10 martie 2016 , în incinta Liceul Teoretic ”M.Eminescu” s-a organizat:

1. seminarul instructiv cu tema „Respectarea regulilor tehnici securității și securitatea vieții copiilor”, cu managerii instituțiilor de învățămînt secundar-general , responsabili de tehnica securității.

  Participanții fiind instruiți conform unor acte normative din domeniul de specialiștii Inspectorului Energetic Teritorial Bălți dl Mihail Frecăuțanu și dl Sergiu Pleșca, Grigore Huzun, inspector principal la Inspectoratul Principal de Stat de Supraveghere Tehnică a Obiectelor industrial - periculoase, dna Lilia Antoci, șef Serviciu Protecția Civilă și dl Valentin Moșac, șef Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor, secția Situații Excepționale Fălești.

  Au primit răspunsuri referitor la responsabilitățile prevăzute de legislație, starea obiectelor industriale periculoase cu exemple practice, informații despre măsurile de protecție în diverse situații și despre acordarea primului ajutor medical.Galerie Foto

2. seminarul practic cu tinerii specialiști cu tema  ”Promovarea și apărarea intereselor tinerilor specialiști”.

Cunoașterea drepturilor și a garanțiilor sociale ale tinerilor specialiști le asigură tinerilor pedagogi stabilitate și încredere la locul de muncă

Tinerii pedagogi a trei raioane din nordul Republicii Moldova (raioanele Fălești, Glodeni și Râșcani) au fost informați și dotați cu material informațional în ceea ce privesc drepturile și garanțiile sociale la încadrarea lor în câmpul muncii, de asemenea, fiind abordate și problemele întâmpinate de ei în sistemul educațional. Acestea au fost discutate în cadrul Seminarului zonal cu cadre didactice tinere organizat de către Consiliul General al Federației Sindicale a Educației și Științei (CG FSEȘ) pe teritoriul LT „M. Eminescu” din or. Fălești în data de 10 martie a anului curent.

Tinerele cadre didactice au fost întâlnite într-o atmosferă caldă și liberă pentru discuții, favorizând participarea activă a tinerilor pedagogi întru elucidarea problemelor cu care se confruntă atât la angajarea în câmpul muncii cât și în timpul desfășurării activității profesionale. Președintele CR Fălești al FSEȘ, Silvia Voloșciuc, a moderat seminarul dat cu dibăcie, îndemnând la cooperarea eficientă dintre tinerii padagogi prin adresarea de întrebări și invitații specialiști din sectorul FSEȘ cu venirea de soluții conform actelor normative în vigoare.

Mai întâi au fost aduse la cunoștință FSEȘ-ul în promovarea și apărarea intereselor tinerelor cadre didactice, membri de sindicat de către domnul Ion Bulat, prim-vicepreședinte CG al FSEȘ. Dumnealui a menționat despre importanța promovării și apărării intereselor tinerilor cadre didactice încă din primii ani de studenție, despre punerea problemei politicii tinerilor pedagogi și deprinderea lor de a obține abilități pentru soluționarea problemelor ce vizează angajarea și desfășurarea ulterioară de pedagog, urmând pașii necesari la timp. Or, nu de puține ori au fost cazurile când timpul a jucat un rol decisiv pentru apărarea drepturilor, obținerea de anumite avantaje etc.

Doamnele Ana Arnaut și Serafima Țurcanu, ambele șef sector în cadrul Consiliului General al FSEȘ, au venit cu teme de o importanță majoră, necesare clarificării situațiilor întâmpinate de tinerii specialiști, și anume: Statutul tânărului specialist și raporturile de muncă, precum și Drepturile și garanțiile de activitate a tinerelor cadre didactice.

La întrunire s-a mai vorbit despre activitatea organului local de specialitate privind încadrarea tinerilor pedagogi în sistem și menținerea lor.

O discuție aprinsă și destul de actuală pentru Republica Moldova, s-a ivit în jurul problemei tinerilor absolvenți, doritori să se angajeze în câmpul muncii, însă, deseori, din motive de lipsă a locurilor de muncă vacante sunt nevoiți să rămână șomeri, ori să apuce drumul străinătății, în pofida faptului că au primit o diplomă, sacrificând timp și surse financiare. Aici a fost invocată și menținerea pensionarilor la locurile de muncă, ca motiv ce duce la împiedicarea dezvoltării generației tinere de pedagogi, lipsindu-i sau demotivându-i de dorința de a mai căuta un loc de muncă în sistemul educațional. Întrebarea polemizată sună astfel: întinerim instituțiile educaționale prin concedierea tuturor pensionarilor, în pofida anilor grei de experiență în domeniu sau sunt și alte soluții pentru susținerea tinerilor pedagogi, fără a leza latura emoțională generației trecute în etate? Pe marginea acestui subiect, doamna Silvia Mătasî, șef OLSDÎ, și-a expus părerea printr-o soluție eficientă și benefică instituțiilor școlare, sporind calitatea educațională, indiferent de e vorba de un pedagog pensionar sau un tânăr specialist. Astfel prin testarea calității pedagogului, dacă se constată faptul că salariatul nu corespunde funcției deținute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente,confirmate prin hotărâre a comisiei de atestare, conform art.86, al.(1), lit.e) Codul Muncii al RM – are loc concediere. Totodată, doamna Silvia Matasî ne-a atras atenția că această testare poartă cu sine o tentă mult prea subiectivă, ceea ce ar împiedica o evaluare echitabilă a performanțelor în domeniu.

Tinerii specialiști au avut posibilitatea să adreseze întrebările care îi vizează și la care au primit răspunsuri adecvate, încât vor ști cum să ia atitudine, care vor fi pașii consecutivi pentru soluționarea situațiilor diverse și unde pot să se adreseze în caz când vor avea nevoie de o consiliere pe plan profesional. Cele mai frecvente întrebări s-au referit la importanța ajutorului inițial la angajarea în câmpul muncii, completarea documentelor, achitarea indemnizațiilor cât și a facilităților sociale. La finele seminarului, fiecare pedagog a primit Ghidul tânărului specialist, care conține informații privind angajarea, concedierea, drepturile și obligațiile pedagogilor.

Seminarul a avut loc în cadrul Proiectului „Cadre didactice tinere – oportunități, drepturi și obligații”, care se desfășoară în perioada anilor 2016-2017. Drept declarați ani ai tinerilor specialiști de către Ion Bulat, prim-vicepreședintele CG al FSEȘ..Galerie Foto.

Stimați colegi,

secția SPEM a DGE Fălești  plasează mostre ale materialelor unei inspecții tematice, organizate la nivel de instituție, elaborate în cadrul seminarului cu directorii adjuncți pentru activitatea didactică și directorii unor instituții de învațămînt secundar general.

index1

Mulțumim pentru colaborare. SPEM

Orice problemă în viaţă este o ocazie ... Orice provocare este o opurtunitate !

            În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Făleşti şi în contextul organizării activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice, în LT "Mihai Eminescu" şi LT "A. Puşkin" s-a desfăşut sesiunea de master-class pentru învăţătorii claselor primare cu subiectul: „EVALUAREA CRITERIALĂ PRIN DESCRIPTORI: POVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI” . Sesiunea de master-class a fost axată pe îmbunătăţirea instrumentelor evaluării, pe elaborarea și implementarea metodologiei realizării evaluării criteriale prin discriptori în procesul educaţional la clasa I. La seminar au fost prezente 72 de cadre didactice şi părinţi, şi 18 cadre didactice din instituţiile alolingve din instituțiile de învățământ din raion. Atelierul de lucru al cadrelor didactice a fost condus de mai mulţi formatori: Osoianu Oxana , Ghileţchi Irina, Bujag Tatiana, Rolinschi Aurelia, Ţîbuleac Elena, Radu Aliona, Burlacu Emilia, Ţurcan Ludmila, Codreanu Aliona, Boboc Elena, Tatarciuc Svetlana, Bargan Anatolie.

         În cadrul orelor publice prezentate s-a pus accent pe folosirea diverselor instrumente de evaluare care contribuie la motivarea elevului prin criterii bine stabilite, reglate la nivel de asigurare a unei evaluări corecte, obiective. Elevii din bănci la aceste ore au fost învăţătorii şi părinţii. Galerie Foto.

La data de 24.02.2016 în incinta CRRT or.Fălești s-a desfășurat seminarul metodic cu profesorii de istorie cu tema ”Implementarea blogurilor la lecțiile de istorie ”. Seminarul a  fost desfășurat de profesoara de istorie din gimnaziul Făleștii Noi, Sîrbu Veronica, participant în proiectul ”Școala de bloguri pentru profesorii din Moldova”. Galerie Foto.

  La data de 25 februarie 2016 în grădinița s.Năvîrneț a avut loc  seminarul instructiv practic cu cadrele didactice din instituțiile preșcolare din raion cu tema: Exersarea gîndirii critice prin aplicarea în procesul instruirii a problematizării, descoperirii și dezbaterii.
Un obiectiv chee al seminarului a fost exersarea metodelor interactive pentru stimularea gîndirii critice la copiii preșcolari (moderator Elena Mînăscurtă-director, Bîtiu Elena metodist și Marjin Zinaida cond.muzical)
În cadrul seminarului,Țuțuianu Adela,specialist principal DMCFPC a  pus accent pe  utilizarea metodelor interactive în activitățile cu copii  și respectarea practicilor indicate în dezvoltarea gîndirii critice la preșcolari.
Galerie Foto.

La data de 24 februarie 2016, s-a desfăşurat seminarul instructiv-practic cu directorii adjuncţi pentru activitatea didactică şi noii directori investiţi în funcţie cu tema: „Evaluarea-componentă esenţială a procesului educaţional”.

Un obiectiv-cheie al seminarului a fost formarea abilităţilor practice de organizare a controlului intern (coraportori Lupuşor Gheorghe, director, Boboc Aliona, director adjunct, gimnaziul „D.Gherman”, Risipeni). Au fost abordate aspectele ce ţin de elaborarea corectă a unui ordin, agendei, structura unei note informative etc.

În cadrul seminarului, Chiruța Parascovia, specialist principal SPEM, a pus în discuție problema “Evaluarea și notarea rezultatelor învățării, completarea cataloagelor școlare”. A fost discutat specificul evaluărilor inițiale, formative și sumative. S-a făcut o trecere în revistă a cerințelor ce țin de completarea cataloagelor.   mapa

         Se menţionează activitatea desfăşurată de cătrecadrele manageriale Lupuşor Gheorghe, BobocAliona, pentru activităţile din cadrul seminarului şi se apreciază ca o activitate în baza Hărţii creditare pentru atestare la grad managerial, cuun volum de muncă de 30 ore(l credit). Galerie Foto.

    La data de 25 februarie 2016, în Gimnaziul “N. Dabija” din satul Pînzăreni, a avut loc întrunirea metodică a responsabililor de activitatea educativă din instituţiile de învăţămînt secundar-general, cu tema „Ţara mea, Moldova mamă”.

     In cadrul acestui seminar metodico-practic, au fost prezentate patru ore publice la dirigenţie: „Prietenia”, clasa a II-a, învăţătoare Gurduza Ina; „Bunătate-Răutate”, clasa III-a, învăţătoare Obreja Irina; „Moldova-patria noastră, patria voastră”, clasa a V-a, profesoară Ţîgîrlaş Rina; „Prietenia-cea mai de preţ comoară”, clasa a IX-a, profesoară Bostan Iana.

     Aceste ore publice au fost precedate de activitatea extraşcolară „Ţara mea-Modova mamă”, care a avut ca scop promovarea valorilor naţionale, dar şi familiarizarea elevilor cu elementele de bază a simbolicii statului. Galerie Foto.

   La data de 19.02.2016, în incinta LT„A.Pușkin” Fălești, s-a desfășurat seminarul metodico – practic, cu profesorii ce predau disciplina „Fizică.Astronomie”. La seminar au participat 15 profesori din instituțiile preuniversitare ale raionului. Genericul seminarului: „Dezvoltarea competențelor specifice la disciplina Fizica”, „Utilizarea tablei interactive la lecțiile de fizică”.
         Profesorii au pregătit și predat 2 lecții publice. Profesoara Lipsiuc Natalia a predat o lecție seminar în clasa a XII-a, cu tematica „Radiația – prieten sau dușman”. Elevii au pregătit și prezentat referate utilizînd tabla interactivă. Pe marginea comunicărilor au avut loc dezbateri. În cadrul seminarului s-a mai desfășurat o lecție publică predată de profesoara Filipova Tatiana în clasa a VIII-a. Elevii de la liceul „A.Pușkin” din Fălești au fost primii din zona de nord a Republicii Moldova, benficiari ai unei clase multimedia, dotată cu echipament de ultimă generație. O astfel de clasă multimedia include o tablă interactivă, 20 de calculatoare conectate la internet, un proiector și o cameră web. Lecția predată în clasa a VIII-a de profesoara Filipova Tatiana a fost o lecție combinată cu tematica„Legea lui Ohm pe o porțiune de circuit”, desfășurată în clasa multimedia. Fiecare elev a lucrat individual la calculator îndeplinind însărcinările profesoarei: calcule, completări de tabele, construire de grafice. Lecțiile au fost analizate de profesorii din raion și apreciate cu calificativul „foarte bine”. Tot în cabinetul de informatică s-a desfășurat lecție practică cu profesorii din raion, formatori deasemenea fiind profesoarele Lipsiuc Natalia și Filipova Tatiana. La finele seminarului profesorii și-au spus opiniile cu privire la desfășurarea seminarului. Galerie Foto.

   
Copyright © 2019 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.