icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Secvență de la atelierul Predarea subiectelor controversate   La data de 24 noiembrie 2021,  profesorii de Educație pentru societate s-au întrunit într-un atelier de lucru cu genericul ,,Predarea subiectelor controversate la lecțiile de Educație pentru societate”.

  Principalele subiecte discutate în cadrul atelerului au fost Metodologie de evaluare prin descriptori la Educație pentru societate (2021) și Predarea subiectelor controversate la lecțiile de Educație pentru societate.

  Profesorii au fost formați cum trebuie predate în siguranță temele legate de probleme controversate, care necesită o serie de abilități din partea profesorului: bagajul de cunoștințe și valori pe care le posedă, abilitatea de a dirija o discuție controversată, utilizând diverse metode și instrumente care formează la elevi empatie și flexibilitate. O abordare corectă a controverselor este o cale sigură de creare a unei atitudini tolerante elevilor față de diversitate. Formatori în cadrul atelierului au fost Rotari Margarita, profesoară de Educație pentru societate, IP Gimnaziul ,,Eugen Coșeriu”, Catranîc și Graur Dorina, specialist principal DMCFPC.

,,Învingătorii nu renunță, iar cei care renunță

nu ajung învingători.” (Aristotel)

            În perioada 01.11.2021 – 18.11.2021 s-a desfășurat etapa raională a concursului republican  ,,A chance, Une chance, Eine chance”, ediția I, inițiat de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret și organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

            În acestă competiție s-au încadrat elevi din 11 instituții de învățământ din raion: IP LT ,,M. Eminescu”, IP LT ,,I. Creangă”, IP LT ,,A. Pușkin”, IP Gimnaziul Albinețul Vechi, IP Gimnaziul Bocani, IP Gimnaziul Făleștii Noi, IP Gimnaziul Taxobeni, IP Gimnaziul ,,I. Dumeniuk”, Călugăr, IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare și Sfînt”, Năvîrneț, IP Gimnaziul ,,A. Mateevici”, Răuțel, IP Gimnaziul ,,V. Alecsandri”, Scumpia.

   La 12.11.2021 , profesorii de limbă și literatură română în școala cu predare în limbile minorităților naționale, s-au întrunit într-un seminar metodic  care a avut ca  generic Managemenetul implementării calitative a Curriculumului 2019 în clasele a 7-a și a 12-a.

   Chestiunea principală discutată în ședință a fost Evaluarea ca proces, în aspect teoretic și practic. Formatori au fost A.Saviuc , șef DMCFPC , Ina Deaciuc, profesoară și Olga Chifiac  profesoară , LT ,,A.Pușkin”.

     În săptămâna precedentă, DGEC Fălești a  desfășurat ședința ordinară de lucru a Comisiei  metodice raionale, în care, pe lângă întrebările ce țin de procesul de atestare și de dezbateri asupra unui regulament intern de activitate metodică  la nivel de raion,  s-a discutat problema scrierii  și implementării proiectelor educaționale în   instituțiile raionului / la disciplinele școlare.

  Managementul situațiilor dificile și conflictelor devine de multe ori o provocare pentru directorii instituțiilor de învățământ general și extrașcolar. Rolul Consiliilor de etică din aceste instituții este unul important și decisiv adesea. De accea, în scopul eficientizării activității Consiliilor de etică și în scopul respectării etapelor procedurale de examinare a sesizărilor, plângerilor, propunerilor, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești a organizat la data de 04 noiembrie 2021  seminarul de instruire cu Președinții Consiliilor de etică din instituțiile de învățământ din raion cu tema:,,Activitatea Consiliului de Etică în instituția de învățământ, reglementări privind Codul de etică al cadrului didactic.”

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Ordinul nr.286 din 07.09.2021 cu privire la modificarea ordinului 112 din 14 aprilie 2021.

        La data de 26 mai 2021 a avut loc  ședința DGEC  cu  managerii instituțiilor de învățământ  secundar general din raion, unde s-au discutat chestiunile cu referire la  finalizarea anului de studii 2020-2021, cu privire la organizarea și desfășurarea  sesiunii de examene 2021 și despre elaborarea  Raportului anual de activitate a instituțiilor de învățământ  și a cadrelor de conducere  pentru anul de studii 2020-2021. Tot aici au fost prezentate rezultatele monitorizării  privind activitatea metodică  desfășurată în instituțiile de învățământ , în perioada  octombrie – februarie  a anului de învățământ în desfățurare, și s-a actualizat informația și cerințele privind  completarea catalogului școlar, îndeosebi,  înscrierea corectă a lecțiilor recuperate , a notelor finale , a calculării orelor planificate și realizate etc.

Săptămâna Parlamentară în Republica Moldova

   În perioada 18 – 25 mai 2021 Parlamentul Republicii Moldova va sărbători 30 de ani de la data când Consiliul Suprem al RSS Moldovenească la 23 mai 1991 a fost redenumit Parlamentul Republicii Moldova.

,,Școala este ,,obligată” să creeze condiții adecvate pentru a oferi șanse fiecărui elev ,,să-și realizeze propria lui dezvoltare optimă”, deoarece  ,,oricine poate învăța, la orice vârstă”.

(J. Bruner)

  În scopul creșterii competențelor profesionale ale cadrelor didactice, al organizării eficiente a evaluării finale a absolvenților cu CES din instituțiile raionului, în anul de studii curent, DGEC Fălești a organizat și desfășurat ședința de consiliere pentru cadrele didactice și manageriale cu genericul ,,Asigurăm tuturor copiilor dreptul la educație”.

   175563624 3849775571805845 1397469170505585484 n   Cultivarea personalităţii omului prin cultură nu se reduce doar la respectarea unei sume de norme şi cerinţe, ci este o pregătire pentru viaţa socială în concordanţă cu un şir de norme  (T. Cartaleanu),  unele dintre cele esențiale fiind  normele lingvistice, adică  pregătirea vorbitorului  cult .

      Anume aceasta este  una din  finalitățile  esențiale  în formarea elevilor, prescrise  de  Curriculumul 2019  la Limba și literatura română.

      În scopul sporirii competențelor  profesionale ale  cadrelor didactice  de Limbă și literatură română din raion,  în colaborare cu doctorul habilitat, profesorul universitar,  Dn. Adrian Ghicov,  deținător al gradului didactic superior,   DGEC Fălești a organizat și desfășurat un seminar metodic la subiectul  ,, Curriculumul 2019  la Limba și literatura română: competențe și esențe. valori și atitudini”.

    Curriculumul la Limba și literatura română pentru școlile cu predare  în limbile minorităților naționale  pune accente  inclusiv pe  dezvoltarea  competențelor inter-/transdisciplinare ale elevului , identificându-le drept competențe –cheie  și imperativ al   momentului  actual de dezvoltare a societății.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI