icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Ordinul nr.112 din 14.04.2021 cu privire la unele modificări în  componența   Consiliului metodic raional și a Comisiilor metodice raionale.

,,Educația este pur și simplu sufletul societății

trecând de la o generație la alta.”

(G.K.Chesterton)

  Pentru a evolua, a se dezvolta, a atinge rezultate durabile, inovația din învățământ trebuie acceptată și studiată pentru o ameliorare durabilă a reușitei educative a elevilor. Acesta a fost unul din obiectivele seminarului metodic raional al cadrelor didactice de limbă engleză cu genericul: ,,Managementul implementării calitative a Curriculumului 2019 la disciplină. Abordarea procesului educațional la limba străină din perspectiva modelului clasei inversate”.

        În temeiul ordinelor MECC nr.344 din 16.03.2020 Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului Republican ,, Limba noastră-i o comoară,, , ediția a IV-a, nr. 1116 din 09.10.2020 Cu privire la modificarea și completarea ordinului 344 din 16.03.2020 și al Circularei MECC  nr.03/1-09/5585din 12.10.2020, în baza  Hotărârii Guvernului nr. 904 din 31 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Programului Național  pentru îmbunătățirea  calității învățării  limbii române  în instituțiile de învățământ general  cu instruire în limbile minorităților naționale  pentru anii 2016-2020,  în perioada 12.10-16.11.2020,   s-a desfășurat concursul  republican pentru elevi ,,Limba noastră-i  o comoară”, ediția a IV –a, etapele locală și raională.

   În perioada 26-30 octombrie, 2020 în IP Gimnaziul „Eugen Coşeriu” se desfășoară seminare instructiv-practice cu genericul „Posibilităţi de organizare a activităţii educaţionale cu utilizarea instrumentelor digitale educaţionale” organizate în cadrul proiectului „Motivaţie prin inovaţie”.

        În conformitate cu Planul de activitate a DGEC Fălești pentru anul de studii 2020-2021, la data de 22 octombrie 2020, în incinta CCACT ,,Lora   Găină”,   a avut loc seminarul metodic pentru profesorii de Limbă și literatură rusă din școlile cu predare în limba rusă ale raionului.

   În conformitate cu prevederile ordinului DGEC nr.289 din 17.09.2020, grupul de lucru privind modificarea Nomenclatorului documentației în cadrul OLSDÎ , s-a întrunit însedință de lucru. Șefii secțiilor, direcțiilor și SAP, au propus anumite modificări ale Nomenclatorului în scopul optimizării și debirocratizării documentelor din cadrul DGEC.
   Nomenclatorul modificat, urmează să fie ulterior examinat și aprobat la ședința Consiliului de administrație, iar apoi implementat de către toți specialiștii DGEC. Galerie foto.

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Ordinul nr.276 din 07.09.2020 cu privire la aprobarea componenței modificate a Consiliului metodic raional și a Comisiilor metodice raionale.

  În fiecare an, luna august aduce cu sine tradițional Conferința Pedagogică organizată de OLSDÎ. La data de 26 august 2020, DGEC Fălești, a desfășurat Conferința Pedagogică cu genericul: „Provocările educației de azi și de mâine”. Conferința s-a desfășurat cu participarea a 48 persoane în sală: conducerea raionului, manageri, pedagogi, părinți, elevi, angajați ai Serviciilor desconcentrate, specialiștii DGEC și cu participarea la distanță a managerilor de IET și managerii instituțiilor de învățământ secundar-general din raion.

 Tradițional, în alt mod de organizare, online, s-au desfășurat  ședințele Comisiilor metodice  raionale, la disciplinele școlare: limba și  literatura  română  (limba de instruire), limba și literatura română (școli alolingve), limba  și  literatura  rusă (limba de instruire), limba și literatura rusă  (școala națională), chimie, biologie  și științe, geografie, istoria  românilor și  universală, informatică, limbi străine, educație muzicală, educație tehnologică și educație fizică, organizate de către specialiștii responsabili din cadrul  Direcției Generale   Educație și Cultură  Fălești și formatorii locali.

Specialiștii responsabili de Învățământul primar și disciplinele școlare: Matematica, Fizica și Educație plastică din cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Fălești au dat startul la 17 august 2020 tradiționalelor reuniuni metodice.            

Reuniunile metodice reprezintă activități cu caracter informațional, în cadrul cărora specialiștii la disciplinele școlare și cadrele didactice din instituțiile de învățământ general discută asupra obiectivelor realizate în anul școlar 2019-2020, soluții la problemele cu care se confruntă, precum și prevederile și reglementările noi din domeniul educațional, direcțiile prioritare în activitate pentru anul școlar 2020-2021.

În anul curent, subiectul principal pus în discuție la reuniunile metodice a fost legat de Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic COVID-19. Galerie foto.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI