icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

     La data de 28.10.2019, în incinta IPLT ,,Mihai Eminescu”, orașul Făleşti s-a desfăşurat atelierul de lucru cu  profesorii de educaţie plastică şi educație tehnologică din raion cu genericul:,, Ceramica şi grafica în cadrul orelor de educaţie plastică şi educaţie tehnologică".

         La data de 29 octombrie 2019, DGE Fălești a desfășurat o ședință de lucru cu managerii școlari, în cadrul căreia  s-au discutat mai multe chestiuni de organizare eficientă a activității manageriale  și de colaborare și comunicare eficientă între  Direcție  și  conducătorii  de școli  din raion.

      Tradițional, în fiecare  an, în republică, cele 12 licee care poartă  numele renumitului poet rus Aleksandr Pușkin  se întrunesc în cadrul forumului acestor instituții.

      La 23 octombrie 2019, forumul al XIV –lea  al liceelor teoretice cu numele lui Pușkin s-a desfășurat în or. Fălești, gazda evenimentului fiind LT ,,A.Pușkin”.

    La data de 19.10.2019, în incinta Centrului de Creaţie şi Agrement pentru Copii şi Tineri  “Lora Găină ”, din or. Făleşti,  membrii Consiliului Raional al Elevilor s-au întrunit într-o şedinţă de lucru.

ORDINUL nr.603 din 01 octombrie 2019 Cu privire la modificarea componenței Comisiei metodice raionale.

     La data de 27 septembrie 2019, managerii  și metodiștii  IET din raion  au participat la un  atelier de discuții  desfășurat de consultantul MECC,  Maria Vranceanu,  privind implementarea documentelor de politică educațională în educația timpurie.

Scopul acestui atelier a fost de a discuta cu managerii și metodiștii  pentru a  furniza îndrumare curriculară cadrelor didactice care lucrează cu copiii în instituțiile de educație timpurie (IET).Totodată s-a pus accentul pe  promovarea buneleor practici, în scopul ca managerii și metodiștii să   ajute personalul să dezvolte și să extindă experiențele de învățare bazate  pe metodele utilizate la etapa preșcolară.  Galerie foto.

 La data de 28 septembrie 2019, în orașul Ungheni, s-a desfășurat seminarul didactic regional cu profesorii de istorie ,,Predarea Holocaustului-oportunitate, metode și resurse”, organizat de Fundația Friedrich Elbert Moldova, Institutul Național de Studiere a Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” și Institutul de Istorie Orală din Moldova.

 La seminar au participat profesori din raioanele Ungheni, Fălești, Nisporeni și Călărași. Din raionul Fălești au fost invitate 25 cadre didactice, care au fost instruite în vederea implementării eficiente a disciplinei opționale din aria curriculară Educație socioumanistică  ,,Holocaust: istorie și lecții de viață”. Galerie foto.

    În conformitate cu prevederile  DISPOZIȚIEI 07/1-3-78 din 04.09.2019 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, privind ședințele de informare vizând gestionarea conformă a blocurilor alimentare din instituțiile de învățământ general,  la data de 26.09.2019, DGE Fălești a organizat  ședința de informare  cu inspectorii principali din subdiviziunea DTASA,  Fălești cu raza de acoperire Glodeni  cu tema:,,Recomandări privind organizarea alimentației copiilor și elevilor  din învățământul general.

      În conformitate cu ordinul DGE Fălești nr.538 din 10.09.2019, în perioada 16-26 septembrie, L.T „Ion Creangă” a gazduit  sesiunile de formare cu tema: ,,Cunoașterea materialelor didactice pentru disciplina Dezvoltarea personală, nivelul primar, gimnazial și liceal. Explorarea abordării de predare și învățare activă”. La formări au participat cadrele didactice din învățământul primar, directorii adjuncți responsabili de procesul educativ, precum și cadre didactice de la învățământul gimnazial/liceal care predau disciplina Dezvoltare personală. Participanții au făcut cunoștință cu modalitățile de predare  a disciplinei în Suedia,  au fost antrenați în diverse activități cu caracter practic și au avut posibilitatea să improvizeze secvențe de lecție. Consiliul Raional al Sindicatelor și științei au asigurat pauze de cafea pentru toate grupele, fapt care a contribuit la buna desfășurare a activității. Galerie foto.

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2019-2020.

 Stimaţi manageri, vedeți ataşat

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI