icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Materiale de la seminarul metodic cu profesorii ce predau disciplina matematica în clasa a V-a, 26.11.2019.

mapa

        La data de 27 noiembrie 2019, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul metodic cu profesorii de limba engleză  în incinta Liceului Teoretic ”M. Eminescu” cu tema: „Activitățile de mediere în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii engleze”.

     Astăzi, 26.11.2019, cadrele didactice, ce predau disciplina matematica în clasa a V-a, s-au întrunit în şedinţă de lucru cu tematica „Implementarea Curricula Naţională, Ediţia 2019, la Matematică”. 

           Implementarea  Curriculumului 2019 la Limba și literatura română în clasa a V-a, monitorizată de DGE, conform Planului de activitate  pentru anul de studii în desfășurare, rămâne problemă prioritară. S-au scurs  deja aproape 3 luni de activitate  educațională, e posibil să facem niște totaluri și concluzii, să trasăm obiective clare pentru activitatea ulterioară.

Cum scriem rapoartele de autoevaluare şi completăm dosarele de atestare.

Materiale de la seminarul metodic cu profesorii de limba franceză data 20.11.2019.

mapa

      La data de 20 noiembrie 2019, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul  metodic cu profesorii de limba franceză  în incinta CCACT ”Lora Găină” cu tema: „Activitățile de mediere în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii franceze”.

   Implementarea  Curriula 2018  și 2019 la disciplinele școlare, conform Planului –cadru,  și a documentelor de politici educaționale în vigoare, inclusiv  a actelor normative ce țin de organizarea procesului educațional în anul de studii 2019-2020, solicită din partea cadrelor manageriale și didactice  studiere aprofundată, muncă asiduă și responsabilitate maximă.

      Cadrele didactice din raion  au încheiat două luni de activitate asupra implementării Curricula 2019 la disciplinele școlare, conform Planului –cadru pentru anul de studii 2019-2020.

    La  data  de  30-31 octombrie  2019, în  incinta  IPLT ,,Mihai  Eminescu”, Făleşti au  fost  organizate  ateliere  de  lucru  cu   profesorii  de  biologie  şi  chimie.

    La data de 24.10-2019 și 31.10.2019, au  fost desfășurate ateliere de lucru cu educatoriii din IET din raion cu tema:,, Proiectarea şi învăţarea zilnică în baza noului curriculum preșcolar”.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI