Maxima zilei  

„A fi conştient că eşti ignorant este un mare pas spre educaţie.” Benjamin Disraeli

   
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
   
November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

AEE

proD

 

   

sime

   

Conform planului de activitate al DGE Fălești, în perioada 16.05.17-18.05.17, s-a desfășurat un schimb de experiență, între 3 IET, monitorizat de dna Adela Țuțuianu specialist principal DMCFPC, cu tema:,, Învățarea prin colaborare”.

Activitățile au fost desfășurate în grupele mari (5-6 ani):

  • IET ,,Izvoraș,Musteața ,,În lumea fluturilor’’, educator Antoci Natalia.
  • IET nr.12 ,,Andrieș’’, Fălești ,,Lumea miraculoasă a insectelor’’, educator Ala Rahimzeanov.
  • IET ,,Luceafărul” , Pîrlița, ,,Fapta lui Cireșel’’,educator Magdei Natalia.

   Ca obiectiv prioritar a fost îmbunătățirea procesului educațional prin schimb de experiență pentru o formare continuă.

Impactul acestor întâlniri este:
Conștientizarea formării și dezvoltării profesionale.
Formarea unei autoaprecieri obiective, capacității de evaluare a colegilor.
CD vor realiza cu succes indicatorii Domeniilor din Standardele Profesionale Naționale : Planificarea, organiza și evaluarea învățării.Galerie foto.

     La data de 16 mai 2017, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv-practic cu cadrele didactice debutante în incinta Liceului Teoretic „G. Vrabie”, Călineşti cu tema: ” Diseminarea practicilor inovaţionale: evaluarea şi autoevaluarea activităţilor didactice

  În cadrul acestui seminar tinerii specialişti :

-au asistat la ore demonstrative;
-au realizat analiza orelor în baza fişelor de evaluare;
-au completat chestionare privind activitatea didactică realizată.

Responsabil: Lilia Harţanu, specialist principal, DMCFPC, DGE;

La seminar au fost prezenţi 11 tineri specialişti. Galerie foto.

În conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii 2016-2017, la data de 11 mai 2017, în grădinița de copii s.Izvoare s-a desfăşurat atelierul de lucru cu tema: ,,Cu părinții de partea noastra nimic nu poate da greş”. La atelierul de lucru au participat cadrele didactice din instituție și părinți. Subiectele discutate în cadrul atelierului au fost: Organizarea rațională a regimului zilei copilului, dezvoltarea deprinderilor de rutină - baza dezvoltării copilului sănătos.

Cadrele didactice și părinții s-au implicat activ în cadrul atelierului au adresat întrebări și au împărtășit exemple din propriile experiențe.Galerie foto.

     La data de 25 aprilie 2017, în grădinița nr.10 or.Fălești, s-a desfășurat o masa rotundă cu tema: „Promovarea bunelor practici în activitate”.

    Cadrele didactice din instituție s-au implicat activ, promovând bunele practici și experiențele ce țin de rutina zilei în IET, și-au împărtășit experiența despre organizarea și desfășurarea activităților experențiale.

   Această activitate a avut un impact pozitiv prin sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare profesională, implementarea politicilor de formare a cadrelor didactice pe tot parcursul vieţii.

  Masa rotundă a fost moderată de către Adela Țuțuianu, specialist principal DMCFPC, DGE. Galerie foto.

  La data de 29 martie 2017, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv-practic cu profesorii de limbă franceză în Liceul Teoretic „I. Creangă”, Făleşti cu tema: ”Evaluarea competenţei de comunicare orală în cadrul orelor de limbă franceză: criterii şi fişe de evaluare.”
Participanţii au elaborat grile de evaluare/ de autoevaluare pentru toate nivelurile.
 
Moderatori: Lilia Harţanu, specialist principal, DMCFPC, DGE;
                    Cervaniuc Diana, profesor de limbă franceză, Liceul Teoretic „I. Creangă”, Făleşti;
                    Stoian Verginia, profesor de limbă franceză, LT „M. Eminescu ”, Făleşti.

La seminar au participat 24 de cadre didactice.Galerie foto.

Responsabil: Lilia Harţanu, specialist principal DMCFPC, DGE.

Tehnologia este un instrument puternic care, oportun, facilitează munca în majoritatea domeniilor profesionale. Este inutil să ne opunem a le studia și utiliza în strategiile de management, în deosebi, cănd e cazua de calcul sau operații logice. La data de 22 martie în cadrul seminarului instructiv-practic care s-a desfîșurat la Gimnaziul „Eugen Coșeriu” din satul Catranîc, directorii adjuncți pentru instruire, au însușit o nouă modalitate de elaborare, ușor și rapid, a orarului lecțiilor. AscTimetables este o aplicație ușor de utilizat, care permite împărțirea claselor în grupe, includerea zilelor metodice, timpului de lucru, orelor opționale etc. Softul permite concomitent generarea orarului lecțiilor pentru elevi, orarul pentru cadre didactice, orarul cabinetelor. Beneficiarii seminarului au aflat modalitățile de personalizare ale orarului lecțiilor, de unele constrângeri, cum ar fi: indicarea orelor libere, numărului de lecții pe zi, numărului de lecții/zi la aceeași disciplină, precum și alte reconfigurări după nevoile personale.

            Și dacă orice poate fi recuperat în afară de timp, să nu pierdem timp pentru cele ce pot fi realizate productiv cu implementarea de schimbări care ne eficientizează și simplifică efortul, ne sporește calitatea, iar odată cu asta mulțumirea de sine.Galerie foto.

Chiruța Parascovia, specialist principal SPEM, DGE


  În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii 2016-2017 și în scopul asigurării calității managementului educațional,  la data de 28 februarie 2017, în incinta IET,,Izvoraș”din s.Musteața s-a desfăşurat seminarul instructiv cu managerii instituțiilor preșcolare, cu tema: ,,Funcționarea managementului educațional în contextul cadrului legal”. În cadrul seminarului,moderatorii Silvia Matasî - șef DGE Fălești, Adela Țuțuianu-specialist principal DMCFPC, DGE Fălești și Larisa Bodrug-directorul IET s.Musteața au abordat următoarele subiecte:                                                                           
1.Nomenclatorul-tip al dosarelor IET.                                                                    
2.Documente-structuri organizatorice în IET.                                                                                      
3. Elaborarea documentelor scrise .                                                                                                          

   În atelierele de lucru, managerii prezenți la seminar s-au implicat activ la elaborarea documentelor scrise.Galerie foto.

Conform planului de activitate a DGE Fălești și a planului de atestare pentru conferirea și confirmarea gradelor didactice, la data de 10.02.2017, în Instituția de educație timpurie ”Albinuța” din s. Hîncești s-au desfășurat activități demonstrative cu următoarele tematici:

Ce știi despre mine?” – grupa mică, educator Samson Silvia

”Curioșii văzduhului” – grupa pregătitoare, educator Zavat Svetlana.

În cadrul mesei rotunde organizată după desfășurarea activităților, moderată de către Adela Țuțuianu, specialist principal DGE și Pădurari Nicoleta, managerul instituției, cadrele didactice au primit recomandări referitor la aplicarea strategiilor didactice pentru susținerea dezvoltării emoționale și sociale ale copiilor etc.Galerie foto.

  La da888999saviucta de 25.01 2017, în incinta L.T,, A.Puşkin”, s-a desfăşurat sedinţa de lucru cu cadrele didactice din raion, implicate în elaborarea testelor de examen pentru copiii cu CES, sesiunea de examen 2017. La sedinţă s-au prezentat marea majoritate a profesorilor, care au lucrat în ateliere, fiind ghidaţi de specialiştii DGE Făleşti, A.Saviuc, L.Nanii, M.Gonţa, O.Osoianu şi E.Jitari. În cadrul activităţii s-a lucrat în echipe, pe disciplini. Cadrele didactice s-au implicat în activitate, au elaborat baze de itemi specifici PEI-urilor individuale, conform curriculei modificate. S-a făcut schimb de bune practici, profesorii au primit tema de casă. În urma evaluării activităţii cadrele didactice au venit cu cuvinte de mulţumire în adresa specialiştilor DGE Făleşti pentru organizarea acestei şedinţe.

                                                                            DMCFPC

   La data de 27 decembrie în Gimnaziul ,,Diomid Gherman”,s.Risipeni s-a desfășurat seminarul metodologic cu tematica ,,Lecție modernă prin predarea integrată”. Moderatorii   Malachi Lilia (prof.de limba și literatura română), Carp Evghenia (prof.de limba și literatura română), Brașoveanu Evdochia (prof.de istorie) și Stibelschi   Leonora (prof.de   educație plastică și educație muzicală) au demonstrat abilități de moderare a unui nou tip de lecție  prin  integrarea conținuturilor la patru discipline școlare. Tematica comună ,,Problema deportărilor abordată prin prisma  istorică și literar-artistică”   a încadrat participanții în diferite activități creative, fiind supuși unor amintiri despre   trecutul neamului și exprimări de opinie pe marginea operei literare ,,Toiagul păstoriei”de I.Druță, pe documentul istoric ce confirmă adevărul   tragic   și pe opera artistio-plastică care conturează  emoțional prin culoare și melodie.

Ca temă de casă pentru profesori s-a propus lectura operelor:,,Tema pentru acasă” de N.Dabija, ,,Toiagul păstoriei„ de I.Druță,,,Copii în cătușile Siberiei” de Sp.Vangheli,etc.

Doar o colaborare constructivistă a   cadrelor didactice pentru o predare integrată și un orizont larg al cunoașterii pot face procesul educațional mai atractiv și elevi mai motivați de a învăța. Galerie Foto.        

    În perioada vacanței de iarnă, la data de 4 ianuarie, în gimnaziul  ,,Diomid Gherman”, s.Risipeni s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice cu tematica ,,Evaluarea pentru învățare - aspect fundamental în învățământul modern - evaluarea criterială în bază de descriptori”.

     Moderatorii-învățători la clasele I și II, Boboc E., Pepenji E., Stibelschi L., au avut sa scop să informeze tot colectivul profesoral, dar și să demonstreze cum se aplică  în practică evaluarea criterială; cum se utilizează diferite instrumente de evaluare și cum se monitorizează progresul școlar al elevului. S-au încadrat  în secvențe de master-class la diferite disciplini, colaborând în parteneriat cu interes și creativitate învățători de la ciclul primar cu profesori de la ciclul gimnazial. De menționat este interesul sporit al unor profesori  de  a împrumuta și aplica teoria nouă la disicplina pe care o predau.

       În rezultat, s-a concluzionat valoarea evaluării criteriale ca fiind una pentru învățare, care ar asigura un învățământ de caliate diferențiat și individualizat.Galerie Foto.

   
Copyright © 2018 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.