CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

FELICITĂRI  

   

MECC

PARLAMENTUL

guvern

anacec

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

 sime

COVID

CNPDC

 

   

Anunț

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE  ȘI CULTURĂ  FĂLEȘTI  anunță concursul  la funcția de director al Muzeului raional de Istorie și Etnografie „Lazăr Dubinovschi”, orașul Fălești

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare – 05 mai 2021, ora 17.00.

 Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

 Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de director a muzeului aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1086 din 12.07.2018.

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- are studii superioare corespunzătoare profilului instituției muzeale;

- are vechime de muncă în domeniul muzeografiei;

- cunoaște limba română;

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 de ani;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

- nu are antecedente penale nestinse;

- dispune de capacitatea deplină de exercițiu.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs pe adresa: or. Fălești, str. Ștefan cel Mare nr. 50, Consiliul raional Fălești, biroul 103, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatoriu:

- cererea de înscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copia actelor de studii;

- copiile ce confirmă gradul științific;

- curriculum vitae;

- copia autentificată a carnetului de muncă;

- certificat de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere (cazierul judiciar va fi prezentat în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorului sub sancțiunea de neemitere a ordinului de numire în funcție);

- proiectul de management/programul de activitate pentru 5 ani în funcția de director al instituției muzeale;

- cuprinsul dosarului.

 

Bibliografie pentru candidații la funcția de director a muzeului:

 1. Legea nr. 262 din 07.12.2017, Legea muzeelor;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 604/2020 pentru punerea în aplicare a legii muzeelor nr. 262/2017;
 3. Legea nr. 280 din 27.12.2017, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 4. Norme de clasare a bunurilor culturale mobile;
 5. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile;
 6. Legea nr. 413 din 27.05.1999, Legea culturii;
 7. Codul Muncii;
 8. Legea nr. 270 din 23.11.2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul  bugetar;
 9. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 10. Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 11. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparența în procesul decizional;
 12. Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrității;
 13. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație.

 

   
Copyright © 2021 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI
incest porn, real incest, incest videos, incest sex porn,porn movies,free porn,free porn movies,sex,porno,free sex,tube porn,tube,videos,full porn,xxx,pussy
Free Porn, hd sex

Porn Watch, Hd Porn,Free Porn,Free Sex Videos

Free Porn

hd sex

watch the best quality sex site.