Ordin  atestarea cadrelor  manageriale 2015 index

ORDIN  ATESTARE  CADRE  DIDACTICE-2015 index

ORDIN Ministerul Educaţiei nr 100 din 26.02.2015 (2) Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a Centrului de Resurse pentru Educaţia Incluzivă din instituţia de Învăţămînt preuniversitar.

ORDIN Ministerul Educaţiei nr.99 din 26 februarie 2015 Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului.

ORDIN Ministerul Educaţiei nr 98 din 26.02.2015 (3) Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de organizare a învăţămîntului la domiciliu.

ORDIN Ministerul Educaţiei nr. 61 din 10.02.2015 Cu privire la aprobarea Standartelor operaţionale minime pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general.

Standardele de asigurare a calității pentru școlile de circumscripție.

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimanzial și liceal pe anul de Studii 2015-2016. Deschide

 Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 153/1043/1042/293 din 8 octombrie 2014 ,,Cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare,exploatare și trafic al copilului” Deschide

 

Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime și potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării și traficului(Ordinul nr.1049 din 10 octombrie 2014). Deschide

 

Instrucţiunea privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Elevilor şi Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor de pe lîngă Ministerul Educaţiei (Ordinul ME nr. 136 din 26 martie 2013). Deschide

 

Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazurile care se referă la copii (Ordinul ME nr. 60 din 7.02.2014). Deschide

Ordin nr.876 din 09 septembrie 2015 cu privire la operarea unor modificări în Planul-cadru de învățământ pentru anul de studii 2014-2015.

Ordin nr.593 din 29.03.2015 cu privire la componența nominală a Consiliului Național al Elevilor de pe lângă Ministerul Educației anul de studii 2015-2016.

Ordinul nr.261 din 28 aprilie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată, eliberarea, evidența, și păstrarea actelor de studii în învățământul general.

Ordinul nr. 204 din 09 aprilie 2015 cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2015-2016.

Ordinul nr. 202 din 09 aprilie 2015 cu privire la aprobarea Metodologiei de înscriere în Clasa I.

Ordinul nr. 933 din 29 septembrie 2015 cu privire la actualizarea datelor în Sistemul de cartografiere (SIME).

Ordinul nr. 1139 din 12 noiembrie 2014 cu privire la actualizarea datelor din Sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor

Ordinul nr. 1140 din 12 noiembrie 2014 cu privire la completarea Regulamentului de asigurare a securității datelor cu caracter  personal prelucrate în Sistemul de Cartografiere a instituțiilor de învățământ general și modificarea Ordinului nr.1056 din 10 octombrie 2014

Ordinul nr. 1056 din 10 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de asigurare a securității datelor cu carater personal prelucrate în Sistemul de Cartografiere a instituțiilor de învățământ general

Ordinul nr. 400 din 14 mai 2014 privind abrogarea Ordinului Ministrului Învățămîntului nr. 146 din 11 aprilie 1996 cu privire la organizarea și desfășurarea probelor de evaluare la educația fizică

Ordinul nr. 798 din 11 iulie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit.

Ordinul nr. 449 din 21 mai 2014 cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul de studii 2014-2015.

Ordinul nr. 400 din 14 mai 2014 privind abrogarea Ordinului Ministrului Învățămîntuluinr. 146 din 11 aprilie 1996 cu privire la organizarea și desfășurarea probelor de evaluare la educația fizică

Ordinul nr. 970 din 11 octombrie 2013 cu privire la aprobarea standardelor de calitate pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului.

Ordinul nr 900 din 16 decembrie 2010 Cu privire la protectia drepturilor copiilor

Ordin Nr. 336 din 03 mai 2013 

Ordin Nr. 1175 din 25 noiembrie 2014 Cu privire la modificările și completările Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate

Ordinul Nr. 454 din 31 mai 2012

Ordin nr. 896 din 14 septembrie 2015 cu privire la modificarea Ordinului MEnr. 799 din 05 august 2015

Ordinul nr. 874 din 08 septembrie 2015 cu privire la aprobarea curricula

Ordinul nr. 862 din 07 septembrie 2015 cu privire la aprobarae curricula - Standardele de competenţe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal și Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățămîntul general

Ordinul nr. 799 din 05 august 2015 cu privire la organizarea studiului de vivacitate în anul 2015

Ordin nr. 800 din 06 august 2015 cu privire la eliberarea repetată a duplicatelor de acte de studii în instituțiile de învățămînt superior

Ordin nr. 793 din 30 iulie 2015 cu privire la aprobarea Ghidului metodologic pentru elaborarea notelor de argumentare/informative pentru proiectele actelor legislative și normative ale Ministerului Educației

Ordin nr. 792 din 30 iulie 2015 cu privire la constituirea Consiliului bibliotecilor din învățămînt pe lîngă Ministerul Educației

Ordin nr. 789 din 30 iulie 2015 cu privire la distribuirea calculatoarelor donate de Comisia Electorală Centrală

Ordin nr. 776 din 28 iulie 2015 cu privire la sistarea eliberării de formulare nepersonalizate și lichidarea stocurilor

Ordin nr. 775 din 28 iulie 2015 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Codului Educației

Ordin nr. 674 din 09 iulie 2015 cu privire la admiterea în învățământul liceal în anul de studii 2015-2016

Ordin nr. 364 din 14 mai 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată. eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățămîntul profesional tehnic
Ordin nr. 261 din 28 aprilie 2015
 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată. eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii din învățămîntul general
Ordin nr. 260 din 28 aprilie 2015
 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind copmletarea catalogului școlar

Ordin nr. 591 din 26 iunie 2015 cu privire la aprobarea termenelor de depunere a dosarelor pentru concursul de admitere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic

Ordin nr. 581 din 24.06.2015 cu privire la aprobarea Standardelor minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC

Ordin nr. 748 Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară

Ordin nr. 561 din 12 iunie 2015cu privire la aprobarea curricula pentru orele opționale

Dispoziția nr. 232 din 02 iunie 2015 cu privire la organizarea și desfășurarea procesului educațional în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal

Ordinul nr. 312 din 11 mai 2015 cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimanzial și liceal pe anul de Studii 2015-2016

Ordinul nr. 259 din 27 aprilie 2015 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea de sporuri la salariul de bază și premii directorilor instituțiilor rezidențiale și de învățământ special

Ordinul nr. 204 din 09 aprilie 2015 cu privire la înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2015-2016

Ordinul nr. 230 din 17 aprilie 2015 cu privire la aprobarea graficului de prezentare a rapoartelor financiare trimestriale și anuale 2015

Ordinul nr. 202 din 09 aprilie 2015 cu privire la aprobarea Metodologiei de înscriere în Clasa I

Ordinul nr.77 din 20 februarie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțiile de învățămînt general
Ordinul nr. 163 din 23 martie 2015
 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general
Recomandări Metodologice
 în legatură cu punerea în aplicare, la 23 martie 2015, a dispozițiilor art.153 dinCodul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 
Ordinul nr. 115 din 06 martie 2015
cu privire la Regulamentul privind modul de primire, înregistrare și coordonare la Ministerul Educației a repartizărilor bugetului instituțiilor bugetare de stat din subordinea Ministerului Educației

Ordinul nr. 10 din 14 ianuarie 2015cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentului-cadru privind organzirea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din RM2014

Ordinul nr. 295 din 18 aprilie 2014 cu privire la aprobarea graficului de prezentare a rapoartelor financiare 

 
Ordinul nr. 1228 din 12 decembrie 2014 cu privire la experimentarea noului mecanism de finanțare a instituțiilor din învățămîntul profesional tehnic, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015

Dispoziția nr. 505 din 28 noiembrie 2014 cu privire la modificarea Dispoziției nr. 468 din 27.06.2008

Ordinul nr. 1139 din 12 noiembrie 2014 cu privire la actualizarea datelor din Sistemul de cartografiere a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor
Ordinul nr. 1140 din 12 noiembrie 2014  cu privire la completarea Regulamentului de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate în Sistemul de  Cartografiere a instituțiilor de învățământ general și modificarea Ordinului nr.1056 din 10 octombrie 2014
Ordinul nr. 1056 din 10 octombrie 2014  cu privire la aprobarea Regulamentului de asigurare a securității datelor cu carater personal prelucrate în Sistemul de  Cartografiere a instituțiilor de învățământ general
Ordinul nr. 1049 din 10 octombrie 2014 cu privire la punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului Anexa 1
Ordinul nr. 1043 din 08 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului         
Ordinul nr.802 din 11 iulie 2014 cu privire la admiterea in invatamintul liceal in anul de studii 2014-2015.
Ordinul nr.799 din 11 iulie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de admitere in invatamintul liceal.
Ordin Nr. 400 din 14 mai 2014 privind abrogarea Ordinului Ministrului Învățămîntului nr. 146 din 11 aprilie 1996 cu privire la organizarea și desfășurarea probelor de evaluare la educația fizică
Ordinul nr. 228 din 27.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de primire, înregistrare și coordonare la Ministerul Educației a planurilor de finanțare pentru instituțiile de învățămînt de stat din cadrul ministerului
     Ordin nr. 60 din 07.02.2014 cu privire la punerea în aplicare a Regulamentului privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii  
Ordin Nr. 1022 din 28 octombrie 2013 cu privire la aprobarea deciziei Consiliului Național  pentru Curriculum din 08.10.2013
Ordin Nr. 1167 din 14 decembrie 2013 cu privire la aprobarea planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere pentru anul 2014
Ordin Nr. 970 din 11 octombrie 2013cu privire la aprobarea standardelor
Ordin Nr. 857 din 23 august 2013 cu privire la pilotarea Sistemului Credite de Studii în VET·  
       Ordin Nr. 858 din 23 august 2013 cu privire la Metodologia de aplicare a procedurii de organizare intitutionala
Ordin Nr. 679 din 04 iulie 2013 PLANUL - CADRU pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal în anul de studii 2013-2014
Ordin Nr. 680 din 04 iulie 2013 cu privire la numarul de copii/elevi în grupe/clase în anul de studii 2013-2014
Dispoziția Nr. 318 din 06 iunie 2013 cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor  de elevi peste hotarele republicii
   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI