Stimaţi manageri, vedeți atașat

Scrisoarea MECC nr.03/1-09/1912 din 12.04.2019  cu privire la organizarea unui studiu de evaluare a Programelor de formare continuă a cadrelor didactice și de conducere în baza Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice/de conducere din învățământul general.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Scrisoarea MECC nr.03/1-09/1868 din 10.04.2019  În scopul asigurării accesului în condiții protejate a rețelei Internet în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

spre informare și documentare Raportul privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova în anul 2018.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Scrisoarea MECC nr.1849 din 10.04.2019 Notă informativă privind starea de sănătate a copiilor din instituțiile de educație timpurie și de învățământ preuniversitar.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Circulara MECC nr 03/2-09/1502 din 22.03.2019 cu privire la campania ”Vreau să devin Pedagog”.

Ordinul MECC nr.204 din 01.03.2019 Cu privire la punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Național pentru Curriculum, aprobate prin ordinul nr.1592 din 25.10.2018 și nr.1699 din 15.11.2018  Cu privire la aprobarea materialelor prezentate la CNC.

Stimaţi manageri,

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune pentru discuții comunității educaționale proiectul Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general, care poate fi consultat la: https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6232

  În vederea asigurării transparenței decizionale în procesul de elaborare a documentelor de politici educaționale rugăm în urma  discuțiilor să veniți cu propuneri și completări la proiectul propus în termen de până la 25 martie 2019 la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Circulara MECC nr 03/1-09/1154 din 05.03.2019 cu privire la asigurarea Standardelor de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituțiile de învațământ general.

Stimaţi manageri, vedeți atașat, 

Scrisoarea nr.03/1-09/463 din 25.01.2019 cu privire la executarea Planului măsurilor pentru combaterea şi prevenirea gripei porcine africane în Republica Moldova.

Stimaţi manageri,

  Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice din învățământul general și Standardele de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general, aprobate la Ședința Consiliului Național pentru Curriculum din 03 iulie 2018 (proces-verbal nr. 18 din 03.07.2018), ordinul nr. 1124 din 20.07.2018, sunt plasate pe pagina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Documentele în cauză pot fi găsite pe link-ul   https://mecc.gov.md/ro/content/acte-legislative-si-normative-2

Ordinul MECC nr.1776 din 29.11.2018 Cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind asigurarea continuității la nivelul clasei a IV-a și a V-a din perspectiva implementării evaluării criteriale prin descriptori.

Repere metodologice.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI