Stimați manageri,
atașat gasiti Circulara nr. 03/1-09/27 din 03.01.2019 prin care MECC vine cu unele precizari privind implementarea HG nr. 969 din 03.10.2018 si HG nr. 868 din 08.10.2018, precum si cu unele recomandari cu referire la implementarea HG nr. 1231 din 12.12.2018.

Stimați colegi, în anul 2019 va demara o activitate importantă pentru sistemul educațional: 

Dezvoltarea curricula  și a Planului-cadru în învățământul gimnazial și liceal.
În contextul acesteia vor fi elaborate următoarele documente: 
    • Curricula disciplinare pentru învăţământul gimnazial și Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar;
    • Curricula disciplinare pentru învăţământul liceal și Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar;
    • Planul-cadru pentru învăţământul liceal.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs pentru selectarea experților în vederea prestării serviciilor de dezvoltare a curricula disciplinare și a Planului-cadru în învățământul gimnazial și liceal.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

mapa

Stimaţi manageri, vedeți atașat

H O T Ă R Â R E A nr.84  din 30 noiembrie 2018 cu privire la Raportul auditului performanței cu tema:

„În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?”

index1

Stimati colegi,

 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  vă informează că a elaborat proiectul hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.903/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor şi este plasat pe pag. Web MECC, la rubrica Transparenţă decizională. Vă rugăm să examinați proiectul și să veniți cu propuneri de îmbunătățire a documentului, pe pagina web MECC.

mapa

Scrisoarea MECC nr. 03/1-09/4431 din 19.11.18 rezultatele măsurilor întreprinse în scopul asigurării securității antiincendiare în instituțiile de învățământ pentru anul de studii 2018-2019.

Stimaţi manageri, vedeți atașat
 
Circulara MECC nr. 03/1-09/4432 din 19.11.2018 cu privire la desfășurarea a două conferințe cu tematica siguranței copiilor în mediul online.

   Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu suportul Agenţiei dc Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ şi a Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), Vă informează despre organizarea primei ediţii a Zilei învăţământului Dual - Înveţi. Munceşti. Câştigi! care se va desfăşură pe data de 25 noiembrie 2018.

Circulara 03/2-09/4421 din 19.11.2018

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Ordinul MECC nr.1130 din 23.07.2018 Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor didactice.

Ordinul MECC nr.1129 din 23.07.2018 Cu privire la conferirea/confirmarea gradelor manageriale.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI