Ordinul MECC nr. 640 din 16.05.2018 Cu privire la editarea și difuzarea cataloagelor școlare.

Ordin nr. 353 din 23 marie 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar.

 Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării expediază ataşat  Scrisoarea nr.08/5-09/1357 din 27.04.2018, despre campania electorală, pentru informarea instituţiilor din subordine şi întreprinderea măsurilor de rigoare.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării informează despre sesizarea Procuraturii Republicii Moldova cu referire la actualitatea problemei privind aplicarea acţiunilor de violenţă fizică şi psihică de cadrele didactice faţă de elevi şi copii în instituţiile de învăţământ, care se manifestă prin diverse forme de comportament neadecvat şi ilegal în raport cu discipolii săi. Circulara nr.08/5-09/1337 din 27.04.18

Ordin MECC nr.165 din 19.02.18 Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului republican ”Surse de energie regenerabile”.

Stimaţi manageri, am ataşat

Ordin MECC nr.109 din 02.02.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea concursului național - „Holocaust: istorie și lecții învațate”.

 

Stimaţi manageri, am ataşat

Ordin MECC nr.111 din 02.02.2018 Cu privire la organizarea și desfășurarea Turnamentului republican în domeniul Drepturilor Copilului/Omului.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vă trimite atașat Ordinul privind aprobarea Standardelor minime de dotare a institutiilor de educatie timpurie cu anexa.
Ordinul si Standardele pot fi accesate pe site-ul ministerului și în Monitorul ofical  al Republicii Moldova nr.33-39/125, din 02.02.2018.

mapa

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI