Stimaţi manageri,  vedeți atașat

  1. Ordin MECC nr.864 din 08.07.2019 Cu privire la editarea și difuzarea  cataloagelor școlare.
  2. Ordin MECC nr.842 din 03.07.2019 Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar.

În atenția managerilor instituțiilor de învățământ de toate nivelurile, vedeți atașat

Ordinul MECC nr.762 din 13.06.2019 Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ de toate nivelurile pentru noul an de studii 2019-2020.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Circulara nr.02-02-3417 din 13.06.2019 cu privire la temperaturile înalte.

  Întreprinderea acțiunilor necesare pentru neadmiterea cazurilor de înec în bazinele acvatice, în special în taberele de odihnă pentru copii, responsabilizarea proprietarilor de iazuri și bazine acvatice pentru asigurarea securității în zonele de scăldat. 

Stimaţi manageri de licee, vedeți atașat

Ordinul MECC nr.661 din 27.05.2019 Cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățământul liceal în anul de studii 2019-2020.

Directorilor instituțiilor de învățământ liceal din raionul Fălești!

Cu privire la Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal.

index1

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Scrisoarea MECC nr.03/1-09/2706 din 28.05.2019

  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat procesul de discutii publice cu privire la documentele de curricula la disciplinele scolare la gimnaziu si liceu.
Proiectel de curricula pot fi gasite pe site-ul MECC la rubrica Transparenta decizionala https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6374

Stimaţi manageri, la completarea SAPD și SIPAS, Vă atenționăm să respectați cerințele din scrisoarea anexată.

Scrisoarea MECC nr.03/1-09/1094 din 01.03.2019

 

 

Stimaţi manageri, vedeți atașat

 Circulara MECC nr.03/1-09/1999 din 16.04.2019

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Ordinul MECC nr.321 din 29.03.2019 Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2019-2020

 

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI