Directorilor instituțiilor de învățământ liceal din raionul Fălești!

Cu privire la Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal.

index1

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Scrisoarea MECC nr.03/1-09/2706 din 28.05.2019

  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat procesul de discutii publice cu privire la documentele de curricula la disciplinele scolare la gimnaziu si liceu.
Proiectel de curricula pot fi gasite pe site-ul MECC la rubrica Transparenta decizionala https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6374

Stimaţi manageri, la completarea SAPD și SIPAS, Vă atenționăm să respectați cerințele din scrisoarea anexată.

Scrisoarea MECC nr.03/1-09/1094 din 01.03.2019

 

 

Stimaţi manageri, vedeți atașat

 Circulara MECC nr.03/1-09/1999 din 16.04.2019

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Ordinul MECC nr.321 din 29.03.2019 Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2019-2020

 

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Ordinul MECC nr.489 din 07.05.2019 Cu privire la aprobarea Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimanziilor și liceelor cu mijloace TIC, actualizat.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Ordinul MECC nr.416 din 16.04.2019 Cu privire la aprobarea nomenclatorului și tarifelor serviciilor prestate de Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație.

Stimaţi manageri, vedeți atașat

Scrisoarea MECC nr.03/1-09/1946 din 13.04.2019

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării prin scrisoarea nr. 03/1-09/1875 din 10.04.2019 atenţionează organele locale de specialitate în domeniul învăţământului, conducătorii instituţiilor de învățământ, despre cazul de electrocutare mortală a unui minor din 06 aprilie 2019.

În acest context, MECC solicită informarea şi întreprinderea măsurilor de rigoare de profilaxie.  

Luând în consideraţie apropierea vacanţei de Paşti, se recomandă instruirea elevilor şi prevenirea situaţiilor de risc, cu antrenarea reprezentanţilor organelor locale de profil.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI