Pe data de 27 noiembrie, în Gimnaziul ,,Diomid Gherman”, s.Risipeni s-a desfășurat activitatea de totalizare a unității tematice ,,Toamna”, studiate ce către picii din clasa I (,,Pas cu Pas”) împreună cu învățătoarea Boboc Elena și în parteneriat cu familiile elevilor. Elevii au demonstrat că au aflat multe lucruri interesante prin joc de rol, prin recitare de poezii, interpretare de cîntec,prin concurs de cunoștințe.Activitatea elevilor s-a încheiat cu demonstrarea capacităților artistice în arta teatrului de păpuși cu scenetele ,,Turtița” și ,,Ridichea uriașă”.Părinții și-au exprimat părerea despre activitatea desfășurată și au fost informați de către dirigintă despre alte modalități de finalizare a unui studiu tematic.S-au adus mulțumiri părinților pentru implicare în organizarea expoziței ,,Din coșul Toamnei” și pentru susținerea activităților.

12
123
1234
12345
1/4 
start stop bwd fwd

Formarea competenței de argumentare în discursul oral și scris la orele de limba și literatura română este un obiectiv pe care se axează activitatea comisiei metodice la limba și literatura română din raion.

   La 27 noiembrie 2915, Gimnaziul Mărăndeni a fost gazda seminarului practic cu profesorii de limba și literatura română cu tema ,, Evaluarea formativă a competenței de argumentare a elevilor în discursul oral și scris”, unde cadrele   didactice, împreună cu elevii, au demonstrat că argumentarea este necesară   nu numai la orele de română, dar în toate domeniile.

În activitățile didactice elevii au fost motivați, ghidați, evaluați de profesori   întru formarea competenței respective prin diverse metode și tehnici, inclusiv utilizarea TIC. Toate activitățile organizate de profesoarele Frăsîneac Tanela, Cojocaru Silvia și Lupașcu Svetlana au fost apreciate cu calificativul ,, foarte bine”.

   Totodată , activitatea extracurriculară cu subiectul ,,Numai răsfoind cartea , vei găsi comori ascunse” a demonstrat că la Mărăndeni  ,, Cine vrea să aibă carte/ trece mai întîi prin cărți” .

   Mulțumim direcției gimnaziului , tuturor cadrelor didactice implicate și , îndeosebi, elevilor   pentru responsabilitate, profesionalism și verticalitate.

                                                                           Aliona Saviuc, șef DMCFPC.

1
11
111
112
123
11111
1/6 
start stop bwd fwd

       La 26 noiembrie 2015 , în conformitate cu ordinul nr. 613 din 24 .11.2015 al DGE Fălești , în Instituția Publică Gimnaziul Făleștii Noi, s-a desfășurat un seminar teoretico- practic pentru profesorii de limba și literatura rusă în școala națională cu genericul ,, Lecția contemporană de limba rusă – modalitate de educare și formare la elevi a competențelor –cheie și abilităților de viață”.

   Lecția publică a fost prezentată în clasa a VIII-a de profesoara doamna Botnaru Ludmila . Activitatea extrașcolară ,, Chipul naturii în poezia rusă” a prezentat competențele de vorbire a elevilor din școală în limba rusă.

   Un obiectiv –cheie al seminarului a fost și dezvoltarea competenței de analiză a unei lecții / activități desfășurată profesionist de către cadrele didactice, care   s-au antrenat în prezentarea unei autoanalize/ analize a lecției contemporane de limba rusă.

   Participanții au menționat experiențele culese la acest seminar.

Aducem mulţumiri administraţiei, corpului didactic, elevilor  gimnaziului Falestii Noi  pentru intelegere, implicare, profesionalism si ospitalitate.

                                                                             Aliona Saviuc, șef DMCFPC.

CAM011971
CAM011981
CAM012031
CAM012051
CAM012181
CAM012191
1/6 
start stop bwd fwd

  Joi, 26 noiembrie 2015 în LT ”Ion Creangă” din or .Fălești s-a desfăşurat o oră de suflet în cadrul Campaniei – Copiii Moldovei citesc o carte, dedicată romanului „Și tu ești singur?” de Aurelian Silvestru, doctor în psihologie, director-fondator al Liceului de Creativitate şi Inventică Prometeu din municipiul Chişinău, care a fost oaspetele de onoare la activitate, alături de interpreta de muzică uşoară - Cezara. Moderatoarea activităţii - Lungu Aliona, directorul liceului, profesoară de limba şi literatura română, în cadrul activităţii a menţionat: „Oamenii se aseamănă cu norii: apar şi dispar fără să lase vreo urmă. Doar arareori, cîte unul din ei, se preschimbă în ploaie, în ceva folositor. Scriitorul, din acest punct de vedere, e o ploaie benefică...Să planteze suflet, acolo unde el nu există - iată adevărata menire a unui scriitor. ” La activitate a fost prezentă şefa DGE - Matasî Silvia, care a menţionat că o nouă carte îţi dă dreptul la o nouă viaţă. Recitalul muzical susţinut de interpreta Cezara a scos în evidenţă ideea: două lucruri ne trebuie pentru fericire: o dragoste şi o vocaţie, dar ambele adevărate.

image
image1
SAM_0162
SAM_0198
SAM_0205
SAM_0220
1/6 
start stop bwd fwd

La data de 26 noiembrie 2015 s-a desfășurat seminar  practic cu managerii instituţiilor preşcolare cu tema:

,,EDUCAŢIA PENTRU   SCHIMBARE ŞI VALENŢELE   EI   ÎN   SOCIETATEA   CUNOAŞTERII’’

LOCUL DESFĂŞURĂRII: CRRT Făleţti.

MODERATORI: Silvia Matasî, șef DGE.

                            Adela Țuțuianu,   specialist principal DMCFPC

                            Larisa Bodrug, director grădinița s. Musteață

OBIECTIVUL GENERAL:

 • Stimularea potenţialului creativ şi inovato al cadrelor manageriale, prezentarea unor exmple de bune practici, care să argumenteze valenţele educaţiei pentru schimbare în societatea cunoaşterii.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

 • Dezvoltarea interesului pentru documentare, cercetare, inovare, analiză comparativă, creativitate în elaborarea notelor de control.
 • Stimularea cadrelor manageriale pentru realizarea de documente în sprijinul ridicării calităţii procesului de învăţământ.

Managerii au luat cunoștință cu noţiunea de educaţia pentru schimbare şi valenţele ei în societatea cunoaşterii. Au identificat treptele de formare şi dezvoltare  după modelul ierarhic în contextul schimbării manageriale.                  

Adela Țuțuianu,   specialist principal DMCFPC

20151126_110408
20151126_110432
20151126_110542
20151126_110550
1/4 
start stop bwd fwd

  La data de 25 noiembrie 2015 în sala de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat seminarul metodic cu Preşedinţii Comisiilor multidisciplinare intraşcolare din instituţiile de învăţămînt preuniversitare din raion.
CMI reprezintă cadrul instituţional de acţiune, care asigură accesul la educaţie al copiilor cu CES, dar şi sprijin informaţional psihopedagogic personalului managerial, cadrelor didactice, părinţilor/tutorelui-tuturor celor care sînt implicaţi în incluziunea educaţională a copiilor cu CES.
Un prim pas în activitatea CMI este elaborarea unui plan de activitate funcţional şi realist. Acesta trebuie să conţină obiective clare, măsurabile, activităţi concrete de realizare a obiectivelor şi indicatorilor. Discuţii aprinse au fost la tema ,,Adaptări curriculare", ce presupune curriculum modificat şi curriculum adaptat. Scopul seminarului a fost să scoatem în evidenţă activitatea CMI, care este o resursă importantă în dezvoltarea educaţiei incluzive în instituţia de învăţămînt.
L. Nanii, şef SAP
20151125_103247
20151125_103301
20151125_103351
1/3 
start stop bwd fwd

               Promovarea și desfășurarea parteneriatelor educaționale este un imperativ al timpului. Unele tipuri de așa parteneriate se regăsesc și în învățămîntul din raion. Cu o deosebită satisfacție profesională, profesorii de limba engleză au fost martorii unei asemenea colaborări de succes în cadrul seminarului pentru profesorii de limba engleză din raion, care s-a desfășurat în data de 25.11.2015, în incinta Instituției Publice Gimnaziul Făleștii Noi.

             Agenda seminarului a întrunit studierea temei teoretice, ghidată de profesoara din LT ,,A. Pușkin” - Tatiana Drobnenchi și   o oră publică de limba engleză în clasa a V-a , promovată de profesoara Doamna Veronica Sîrbu și voluntara din SUA – Nhi Vu.

Desfășurarea lecției de către doi profesori concomitent a fost o descoperire pentru mulți dintre cei prezenți, îndeosebi pentru tinerii specialiști.

           O altă inițiativă a fost dezvoltarea unei relații de colaborare între elevii clasei a X-A din LT ,, A. Pușkin”   și colegii lor din gimnaziul Făleștii Noi .

Elevii au avut parte de o excursie imaginară prin Londra, prezentată de elevii LT ,, A. Pușkin”   și de o activitate dedicată Zilei Recunoștinței care se sărbătorește în SUA în ultima joi a lunii   noiembrie . Elevii și-au demonstrat competența de a a vorbi în limba engleză. Cooperarea lor   va continua în acest an, în primăvară, printr-o masă rotundă   la care clasele a IX-a și a X-a   vor discuta   în limba engleză o operă artistică citită de comun acord, de preferat a unui scriitor englez.

              Lansăm apelul și către celelalte instituții de învățămînt din raion să dezvolte parteneriate educaționale.

                                Aliona Saviuc, șef DMCFPC, DGE Fălești.

IMG_20151125_122117
IMG_20151125_125940
IMG_2457
IMG_2517
IMG_2566
IMG_2573
1/6 
start stop bwd fwd

La data de 24.11.2015, în Instituţia Publică Liceul Teoretic „A.Puşkin” Făleşti s-a desfăşurat seminarul practic cu tema „Utilizarea tablei interactive în procesul educaţional la matematică, fizică, chimie”. Prin prisma orei desfăşurate, Gabriela Diaciuc, profesoară de matematică, a demonstrat că tenhologiile folosite în Liceul Teoretic „A.Puşkin” au un impact substanţial asupra procesului de predare, învăţare a matematicii. Acest format de construire a orelor de matematică îi permite profesorului să aibă un control mai bun asupra clasei, să menţină un contact vizual continuu dar şi să direcţioneze atenţia tuturor elevilor asupra   secvenţelor sau imaginilor (figurilor geometrice) propuse. Tehnologiile digitale îi inspiră pe profesori să fie mai creativi şi să-i încurajeze pe discipoli să se implice mai mult în activitatea la clasă.

În mod cert tehnologiile moderne constituie cheia succesului la orice disciplină.

M. Gonţa, şef SPEM

IMG_0671
IMG_0690
IMG_0671
IMG_0690
1/2 
start stop bwd fwd

La data de 20.11.2015 de Ziua Universală a Copilului, în incinta CRRT Făleşti, s-a desfăşurat şedinţa raională cu participarea reprezentanţilor Consiliilor Locale ale Elevilor/Tinerilor din instituţiile de învăţămînt. Prezenţi la eveniment au fost 43 de elevi din 24 de instituții preuniversitare.

IMG_6756
IMG_6757
IMG_6758
1/3 
start stop bwd fwd

Pe data de 20.11.2015, în gimnaziul Taxobeni s-a organizat o lecție publică la matematică în clasa I ( învățătoare Iachimciuc Lilia) cu subiectul: ”Adunarea și scăderea cu numărul 3”, urmărind formarea următoarelor subcompetențe :

 1. Perceperea elementelor de limbaj matematic aferent conceptului de număr natural.
 2. Explorarea modalităților de compunere și descompunere a numerelor naturale 0-10.
 3. Efectuarea adunării și scăderii numerelor naturale în concentrul 0-10.
  SAM_7685
  SAM_7687
  SAM_7692
  SAM_7696
  SAM_7710
  SAM_7716
  SAM_7719
  1/7 
  start stop bwd fwd
  Dezvoltarea gîndirii critice la orele de limba şi literatura rusă în şcolile alolingve este un obiectiv prioritar în munca profesorilor din şcolile alolingve.
Faptul că elevilor li se formează această competenţă la orele de limba şi literatura rusă a fost demonstrat ieri, 19 noiembrie 2015, la seminarul organizat în incinta instituţiei Publice LT ,,A. Puşkin", Făleşti pentru profesorii de specialitate.
Important e că la acest seminar elevii au adus în faţa oaspeţilor proiecte realizate vis-a-vis de subiectele operelor literare, studiate conform programei şcolare şi celor citite independent, prin prezentări integre de calitate, demonstrînd abilităţi de comunicare şi gîndire critică.
Totodată au fost prezentate de către profesori diferite încercări de a-i mobiliza pe elevii de azi să citească mai mult şi mai conştient, în scopul de se forma ca personalităţi.
Le mulţumim colegilor catedrei de limba şi literatura rusă din liceul ,,A. Puşkin" pentru munca depusă şi performanţele demonstrate.
A. Saviuc, şef DMCFPC
20151119_100319
20151119_101804
k_53HgH4Z9c
1/3 
start stop bwd fwd
   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI