icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

 Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului (Ordinul ME nr. 858 din 23 august 2013). Deschide

Instrucţiunea privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Elevilor şi Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor de pe lângă Ministerul Educaţiei (Ordinul ME nr. 136 din 26 martie 2013). Deschide

Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățământ și mass-media în cazurile care se referă la copii (Ordinul ME nr. 60 din 7.02.2014). Deschide

Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului. Deschide

Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC, aprobate prin Ordinul nr. 581 din 24 iunie 2015. Deschide

Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.77 din 20 februarie 2015. Deschide

Regulamentul cu privire la transportarea elevilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 903 din 30 octombrie 2014. Deschide

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, anul şcolar 2014 – 2015. Deschide

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, anul şcolar 2014-2015.Deschide

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învăţământul primar, anul şcolar 2014 – 2015. Deschide

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14 noiembrie 2014.  

Politici educaționale sectoriale.  

Lex justice.md

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI