Societatea digitalizată în care ne aflăm condiționează  formarea continuă a cadrelor didactice pentru adaptarea la cerințele profesionale, sociale, economice și informaționale moderne.  Actualele cerințe impuse de COVID-19,  precum și noile politici educaționale, impun necesitatea dezvoltării la cadrele didactice a competențelor digitale , implementare eficientă a TIC în educație și utilizare a platformelor de lucru online etc.

     Astfel, în perioada 13.07-05.08.2021 în raionul Fălești s-a desfășurat etapa a II-a a Programului de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preșcolar ”Alfabetizare digitală”, care a avut drept scop formarea competențelor digitale ale începătorilor, cât și dezvoltarea și consolidarea competențelor digitale pentru deținătorii nivelului mediu de competențe digitale.     
     Numărul total de beneficiari din raion sunt: 30 de cadre didactice cu nivel începător repartizați în 3 grupe, care au fost instruiți offline și 235 de cadre didactice repartizați în 11 grupe cu nivel mediu și avansat, care au fost instruiți online. În cele 24 de ore (5 zile) de contact direct cu formatorul și 66 de ore de lucru individual formabilii au manifestat interes, insistență și responsabilitate în realizarea sarcinilor și studiul conținuturilor Programului.

    Desfășurarea Programului a fost posibilă datorită inițiativei, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu susținerea partenerilor strategici de dezvoltare USAID - Proiectul de Competitivitate din Moldova, Guvernul Suediei, UKaid, Fundația Orange Moldova, Serviciul de Dezvoltare Liechtenstein și asistenței în organizare și desfășurare oferit de către Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Galerie foto.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI