Interviu cu angajatorii și absolvenții programului  de studii superioare de master

   La 11.05.2021, șeful adjunct al DGEC, Liliana Lungu a participat la un interviu organizat de către ANACEC. În cadrul interviului a fost evaluat programul Leadership și instruire, al facultății Științe ale Educației și Informatică a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă”, mun.Chișinău.

   În cadrul activității s-a menționat că formarea continuă a cadrelor didactice și manageriale, constituie un obiectiv major al OLSDÎ, iar studiile de master au un rol conector, ajutând la aprofundarea studiilor de licență și la dezvoltarea unor capacități de cercetare științifică individuală.  Înscrierea la Programul de studii masterale Leadership și instruire,  oferă posibilitatea de a deveni expert sau profesionist în domeniul ales.      Cursurile oferite în cadrul programului, formează competențele unui lider profesionist. Reperele teoretice și bibliografia permit cercetarea individuală  și realizarea în timpul stabilit a  sarcinilor propuse în conformitate cu  cerințele înaintate.

   DGEC Fălești încurajează cadrele didactice și manageriale participe la programe de masterat care le-ar asigura să mențină managementul calitativ al claselor dar și al colectivelor din care fac parte. Galerie foto.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI