icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
February 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Consiliul General al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei

din Republica Moldova

HOTĂRÎRE

15 martie 2017                                                                                                                                                       m.Chişinău 

Cu privire la acţiunile FSEŞ ca rezultat al întreruperii
negocierilor cu Guvernul Republicii Moldova
întru soluţionarea revendicărilor FSEŞ

Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei a înaintat Guvernului, în luna octombrie 2016, următoarele revendicări:

  1. 1.Egalarea salariului pentru categoria I de salarizare a RTU cu mărimea minimului de existenţă, începând cu 1 ianuarie 2017.
  2. 2.Majorarea salariului de funcţie al personalului didactic şi ştiinţifico-didactic cu 50%, începând cu 1 ianuarie 2017.
  3. 3.Majorarea indemnizaţiilor unice acordate tinerilor specialişti din ramură, la plasarea în câmpul muncii, stabilindu-le în mărime de 50 mii lei (studii medii speciale) şi, respectiv, 70 mii lei (studii superioare).
  4. 4.Reducerea, începând cu 01.01.2017, a normei didactice pentru tinerii specialişti, în primii 3 ani de activitate, la 75% pentru un salariu de funcţie.
  5. 5.Recalcularea anuală, necondiţionată, a cuantumului pensiilor pentru pensionarii încadraţi în câmpul muncii.
  6. 6.Majorarea cuantumului burselor de studii cu 20 la sută, începând cu 1 ianuarie 2017.

În rezultatul acţiunilor de protest din 17 ianuarie 2017, în scopul negocierii şi identificării căilor de soluţionare a revendicărilor FSEŞ, Guvernul RM a invitat reprezentanţii FSEŞ la dialog. A fost creată Comisia de negocieri, formată din reprezentanţii FSEŞ şi ai Guvernului. În rezultatul demarării negocierilor, FSEŞ a decis suspendarea acţiunilor de protest pe parcursul acestora, pentru o perioadă de două luni.

Astfel, în perioada 17 ianuarie – 07 februarie 2017 au avut loc 4 şedinţe ale Comisiei de negocieri. În urma discuţiilor purtate, au fost agreate unele soluţii propuse de Guvern şi anume:

     Revendicarea nr.3: Prin Hotărârea Guvernului nr.36 din 30.01.2017 a fost majorată indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior , de la 30 la 45 mii lei şi post-secundar pedagogic - de la 24 la 36 mii lei. De majorare vor beneficia 1299 de tineri specialişti.

Revendicarea nr.4: Prin Hotărârea Guvernului nr.118 din 2.03.2017 a fost redusă la 75% norma didactică pentru un salariu de funcţie în primii 3 ani de activitate pedagogică a cadrelor didactice - tineri specialişti, în conformitate cu art.134 al.7 din Codul Educaţiei. În acest scop, în anul curent vor fi alocate 18,3 mln.lei.

     Revednicarea nr.6: Prin Hotărârea Guvernului nr.1284 din 29.11.2016, bursele studenţilor s-au majorat cu 10% cu începere din 01.09.2016 şi prin Hotărârea nr.38 din 30.01.2017 - cu 10% , cu începere din 01.01.2017.

La şedinţa Comisiei de negocieri din 7 februarie partea guvernamentală a cerut un termen de o lună în scopul elaborării de către ministerele de resort a propunerilor concrete de majorare a salariului pentru prima categorie de salarizare din RTU. Astfel, la şedinţa Comisiei din 10 martie 2017, partea guvernamentală a venit cu următoarea propunere: „Angajații instituțiilor de învățămînt preuniversitar, inclusiv din școlile sportive, precum și angajații instituțiilor de învățămînt superior și postuniversitar finanțat de la buget, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, începînd cu 1 mai 2017, beneficiază de spor lunar la salariu de funcție (salariul tarifar) în cuantum de 100 lei.”

     Această propunere a stârnit nemulţumire şi revolta reprezentanţilor FSEŞ. Ţinând cont de faptul că argumentele sindicaliştilor nu au fost auzite de partea guvernamentală, în semn de dezacord, reprezentanţii FSEŞ au întrerupt negocierile şi au părăsit şedinţa.

Având în vedere cele expuse în raport şi propunerile parvenite în dezbateri,

Consiliul General al FSEŞ

H O T Ă R Ă Ş T E :

  1. A lua act de informaţia şi propunerile, expuse de vorbitorii la şedinţa în plen.

  1. A continua negocierea în scopul examinării revendicărilor înaintate Guvernului R.Moldova de FSEŞ, în baza Hotărârii Biroului executiv nr.14 din 27 decembrie 2016 cu noua componenţă a Comisiei de negocieri din partea Guvernului.

  1. A relua acţiunile de protest suspendate la 17 ianuarie 2017. Termenele şi forma acţiunilor de protest vor fi stabilite de Biroul executiv după şedinţa Comisiei de negocieri din 17 martie 2017.

  1. Monitorizarea realizării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Biroului executiv al FSEŞ.

Preşedinte                                                                         Dumitru IVANOV

   
Copyright © 2024 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI