icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

   La data de 13 mai 2023, un grup de elevi din raionul Fălești a participat la evenimentul „Ziua Ușilor Deschise” la USARB cu scopul de a se familiariza cu universitatea și activitățile acesteia. Elevii au avut oportunitatea de a  participa la diverse acțiuni interactive la facultăți, vizite în laboratoare, cursuri deschise din toate domeniile, jocuri sportive, tururi ghidate și prezentarea ofertei academice, vizite la CITT NORTEK și workshop-uri organizate de specialiștii în carieră.

Succesul este utilizarea la maximum a capacităților pe care le posezi.
                                                                                           (Zig Ziglar)

          La data de 12 mai 2023, conform ordinului Nr. 191 din 05.05.2023, Cu privire la organizarea etapei raionale de atestare a cadrelor de conducere”, în baza Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.454 din 31.05.2012, în scopul organizării eficiente a procesului de atestare în anul de studii 2022-2023, s-a desfășurat etapa raională de atestare a cadrelor de conducere.

  La data de 07.05.2023, conform  graficului de desfăşurare a Spartachiadei raionale între instituțiile de învăţământ, au avut loc competiții sportive raionale de mini-fotbal ,,Guguţă”, anul naşterii 2011-2012.

  La competiții s-au prezentat 15 echipe din instituțiile de învățământ din raion, conform ofertelor prezentate 150 elevi. În cadrul competiţiei copii de clasele a IV-a,  a V-a au demonstrat abilităţi fotbalistice, o bună pregătire fizică şi tactică.   4fff

 În etapa finală s-au întâlnit 4 echipe, clasamentul final fiind:

Locul I – IPLT ,,M. Eminescu” or. Fălești
Locul II – Gimnaziul ,, Gr. Vieru’’ s. Sarata Veche
Locul III – Gimnaziul Musteața
MENȚIUNE – IPLT ,,A. Pușkin” or. Fălești

  Echipele plasate pe primele patru locuri au fost decorate cu cupe şi diplome sportive.

 DGEC Fălești inclusiv specialistul principal DMCFPC, Ion Perdevară, aduce mulțumiri profesorilor și echipelor pentru participare activă, colegiului de arbitri pentru competență și corectitudine, gazdelor pentru ospitalitate.

Succes echipei din IPLT ,,M. Eminescu” or. Fălești, la etapa a III-a Regiunea  ,,NORD’’ care se va desfășura la data de 12.05.2023 pe stadionul orășănesc  ,,Spicul’’. Galerie foto.

tetra La data de 06.05.2023, în cadrul Spartachiadei sportive raionale între instituţiile de învăţământ secundar generale din raionul Făleşti, a fost desfăşurată competiţia sportivă de atletism-tetratlon ,,Speranţele Olimpice”. În cadrul căreia au concurat copii la probe de: alergare de viteză 60m, aruncarea mingii de 150g, săritura în lungime cu elan, alergare de rezistenţă 500m(f)-600m(b). În urma probelor disputate clasamentul final a fost împărţit de următoarele instituţii:

Locul I –IPLT ,,M.Eminescu” or. Făleşti;
Locul II – IP Gimn. ,,Ion Dumeniuk” s.Călugăr;
Locul III – IP Gimn. ,,Gr. Vieru” s.Sarata Veche;
MENȚIUNE – IP Gimn. ,,V. Alecsandri” s.Scumpia

  La această competiţie au participat 17 echipe, 68 de copii din instituţiile de învăţământ secundar general din raion.

  Echipele au fost decorate cu diplome și cupe sportive.

 DGEC Fălești aduce mulțumiri tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare a competiţiei. Galerie foto.

  Astăzi, 02 mai, s-a desfășurat ședința de lucru cu participarea managerilor din instituțiile de învățământ general din raion.  

  Subiectele discutate s-au referit la cele mai importante aspecte ale organizării și desfășurării activității manageriale/didactice de la finele anului de studii 2022-2023: evaluarea internă a instituțiilor, elaborarea și implementarea Planului strategic, activitatea comisiilor metodice, examenele naționale de absolvire a gimnaziului și liceului, planificarea achizițiilor publice, dar și asigurarea și controlul integrității instituționale și profesionale în domeniul educației.

  O deosebită atenție s-a atras asupra importanței desfășurării eficiente a examenelor într-o atmosferă cât mai corectă și transparentă, conform programelor de examene, dar totodată lucrativă și lipsită de emoții negative pentru toți actorii implicați în acest proces.

   În acest context, managerii și cadrele didactice vor îndemna elevii claselor absolvente să se pregătească temeinic și conștiincios pentru susținerea examenelor naționale de absolvire din sesiunea 2023. Galerie foto.

“Un savant în laboratorul său nu este doar un tehnician; este şi un copil pus în faţa unor fenomene naturale, care îl impresionează ca o poveste cu zâne.”

                                                                                                    (Marie Curie)

  La 18 aprilie 2023, Cabinetul de chimie, din Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Fălești,  în care au fost pregătite din timp,  ustensile  și reactivii chimici,  s-a transformat în adevărat  laborator chimic.

     Profesorii  de chimie din instituțiile de învățământ din raion, fiind în rol de elevi, au  fost  antrenați  în realizarea  activităților  practice, în cadrul  seminarului  „Experimentul chimic- metodă specifică orei de chimie”.

    Așa cum pictarea unui tablou este o artă pentru suflet,
tot așa și scrierea unui program este o artă pentru minte.
 
   La data de 10 aprilie 2023 s-a desfășurat Ședința de premiere a elevilor participanți la Concursul interraional de programare în mediul Scratch ,,JuniorScratchCoder”, ediția a II-a.
    Scopul concursului este de a dezvolta la elevi capacităţi intelectual-creative şi de a populariza specialităţile din domeniul  IT.
    Juriul format din 9 membri, specialiști din cadrul direcțiilor responsabili de disciplina informatică și cadre didactice de înformatică din raioanele Fălești, Ocnița și Telenești, au avut misiunea de a aprecia 82 de proiecte ale elevilor în conformitate cu criteriile de jurizare.
    Din raionul Fălești au participat 31  de elevi din 8 instituții de învățământ.
    Felicitări tuturor participanților!
    Mulțumim echipei de jurizare și cadrelor didactice pentru susținere și implicare!
    Am trăit împreună o experiență frumoasă și de neuitat. Galerie foto.

Lista premiantilor JuniorScratchCoder.

Aici puteți accesa proiectele participanților:

                                                                         Succesul este utilizarea la maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                          a capacităților pe care le posezi. Zig Ziglar

  La data de  8 aprilie  2023 o echipă de elevi din instituțiile raionului Fălești  a participat la  Concursul de fizică  „În memoria distinsului pedagog Petru MEDVEȚKI ” organizat de Catedra de științe fizice și inginerești a Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți.

   Aducem felicitări elevilor și profesorilor care au muncit pe parcursul anilor și s-au ales cu rezultate pe merit.

Nr.

d/o

Nume, Prenume elev

 Instituția

Clasa

Premiul

Numele prenumele cadrului didactic

1.

Ceban Vladimir

IPLT ,,M. Eminescu”, or Fălești

XI

I

Scutelnic Ion

2.

Odainîi Maria

IP Gimnaziul Taxobeni

IX

II

Sandu Lucia

3.

Sîrbu Dumitru

IPLT ,,M. Eminescu”, or Fălești

XII

II

Scutelnic Ion

4.

Iachimovschi Cleopatra

IP Gimnaziul Făleștii Noi

IX

III

Jitari Natalia

5.

Dvorschi Elena

IPLT ,,A. Pușkin”, or Fălești

IX

mențiune

Lipsiuc Natalia

6.

Galiț Victoria

IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru”, s. Sarata Veche

IX

mențiune

Paladi Varvara

7.

Dvornic Sergiu

IP Gimnaziul ,,Gr. Vieru”, s. Sarata Veche

IX

mențiune

Paladi Varvara

8.

Cebotari Stanislav

IPLT ,,M. Eminescu”, or Fălești

X

mențiune

Scutelnic Ion

9.

Marcu Nicolae

IPLT ,,M. Eminescu”, or Fălești

X

mențiune

Scutelnic Ion

10.

Primac Xenia

IPLT ,,M. Eminescu”, or Fălești

X

mențiune

Scutelnic Ion

Concursul raionalElevul Anului, ediția 2023

            La data de 07.04.2023, în incinta Palatului de cultură „M. Volontir” or. Fălești, Direcţia Generală Educaţie și Cultură Făleşti a organizat și desfăşurat etapa finală a concursului raionalElevul anului”, ediţia 2023.  Evenimentul a urmărit scopul de a identifica, motiva si promova cei mai buni elevi din instituțiile de învățământ din raionEtapa raională a concursului s-a desfăşurat în două faze:  Evaluarea portofoliilor și  Testul IQ, la care au participat-10 elevi.

 La etapa finală au participat 7 elevi. Această etapă a inclus câteva probe:

  1. Prezentarea: reflecţii ,,Schimbarea începe de la mine
  2. Tema pentru acasă:” Hobby-ul meu şi tangenţele lui cu aşteptări de viitor”.

În baza punctajului acumulat la toate probele de concurs, membrii comisiei de concurs au  stabilit următorul clasament:

Nr

Numele, prenumele

Instituția

Clasa

Premiul

1

Ceban Vladimir

IP Liceul Teoretic ,,M. Eminescu, Fălești

XI

Simpatia publicului

2

Vatamaniuc Valentina

IP Gimnaziul ,,E. Coșeriu”, s. Catranîc

IX

Locul III

3

Voloșina Arina

IP Gimnaziul Popovca

IX

Locul II

4

Voroniuc Anastasia

IP Gimnaziul ,,D. Cantemir, s. Pîrlița

IX

Locul II

5

Onofrei Sergiu

IP Gimnaziul Taxobeni

IX

Locul I

6

Găină Miriam

IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare și Sfînt”, s. Năvîrneț

IX

Titlul Elevul Anului, Gimnaziu

7

Ceban Vladimir

IP Liceul Teoretic ,,M. Eminescu, Fălești

XI

Locul I

8

Procopov Vladimir

IP Liceul Teoretic ,,A. Pușkin”, Fălești

XI

Titlul Elevul Anului, Liceu

Direcția Generală Educație aduce mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea concursului raional ,,Elevul Anului”, ediția 2023. Galerie foto.

,,Cultura înseamnă să ştii ce s-a spus şi
ce s-a gândit mai bun şi valoros în lume.”
(Matthew Arnold)

Untitled  Cultura, care provine de la cuvântul latin colere, ce se traduce prin „a cultiva”/„a onora”, se referă în general la o activitate umană și devine un reper important în dezvoltarea omului ca personalitate. 

  În procesul educaţiei, se cer formate la copii puncte de reper, care le-ar permite să trăiască în corespundere cu legile adevărului, binelui, frumosului – legi ce ţin de cultură şi de care omul (privit ca o fiinţă culturală) trebuie să se conducă permanent în viaţă.

  Aceste adevăruri au stat la baza organizării și desfășurării la data de 05.04.2023 a seminarului metodologic republican cu genericul ,,Rolul culturii în dezvoltarea conștiinței identitare a elevilor în cadrul orelor de limbi străine” , la care au participat specialișii din cadrul OLSDÎ, responsabili de disciplina școlară Limba străină , având-o ca moderatoare pe dna Daniela Tîrsînă, consultant principal, Direcția învățământ general, MEC.

  Printre cele patru raioane selectate pentru pregătirea și desfășurarea seminarului, s-a enumerat și raionul Fălești, fiind reprezentat de către dna Liliana Ciobanu, profesoară de limba engleză, IP Gimnaziul ,,E. Coșeriu”, s. Catranîc și dna Olga Bordian, specialist principal DMCFPC. Tema prezentată s-a referit la Dezvoltarea competențelor de comunicare interculturală la treapta gimnazială. Rețeta culinară.

  Ținem să adresăm sincere mulțumiri atât dnei Liliana Ciobanu, cât și dnei Maria Șorunga, managerul instituției, pentru implicare, muncă și susținere.

   изображение viber 2023 04 06 13 32 28 620  O  activitate practică interactivă, provocatoare, interesantă și motivantă s-a desfășurat la 06 aprilie 2023, în incinta IPG ,,E.Coșeriu” Catranîc, în cadrul seminarului metodic pentru profesorii de Limbă și literatură rusă/Limbă rusă din școlile raionului.

     Cadrele didactice prezente la seminar au discutat aspecte ale implementării cu succes a Curriculumului 2019 la disciplină  și probleme organizatorice, însă cel mai interesant  a fost  trainingul, în care au învățat cum să lucreze cu aplicația LIVEWORKSHEETS, pentru a crea și utiliza la clasă, în procesul educațional,  fișele interactive, unde  în calitate de formator raional a muncit doamna Maria Șorunga, manager școlar, profesoară de Limbă și literatură română, ajutată de colega dumneaei, doamna Nadejda Hanganu, profesoară de Limbă rusă.изображение viber 2023 04 06 13 32 30 744

    Totodată, a fost prezentat instrumentul TRELLO, în care atât elevii, cât și profesorii,  pot să-și elaboreze protofolii electronice.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI