icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   
Iubire și pace s-avem de Crăciun
Și anul ce vine să fie mai bun.
S-avem bucurie și drum luminat,
Iar sufletul nostru să fie curat.

   Nașterea Domnului este sărbătoarea care bucură și pe cei mari și pe cei mici. Astfel, la 8 ianuarie 2024, în incinta Palatului raional de cultură „M. Volontir”, orașul Fălești a avut loc sărbătoarea dedicată Nașterii Domnului, activitate organizată în colaborare cu Episcopia de Bălți, Mitropolia Basarabiei.

  Ca oaspeți de onoare i-am avut alături pe Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Mitropolia Basarabiei, președintele raionului Fălești, Vadim ROȘCA, vicepreședinții raionului: Mihai PRODAN și Evghenia MOISEI, șefa DGEC Fălești, Mariana OSADȚA, șefa adjunctă a DGEC Fălești, Rovena DVORSCHI, președinta Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți, Lungu Liliana, precum și inițiatorul activității, Veaceslav TAMBUR, consilier raional.

 În scenă au evoluat colective din raionul Fălești, precum și Ansamblului folcloric „Doinița”, din municipiul Bălți cu conducătoarea artistică, Angelica TĂBURCEANU.

  Aducem sincere mulțumiri pentru bunătatea inimii, pentru înțelegere și pentru  generozitatea Preasfințitului Antonie, Episcopul de Bălți.

  De asemenea, aducem sincere mulțumiri și plecăciuni tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea evenimentului. Galerie foto.

        

,,Noi nu învățăm din experiență.
Învățăm din reflecția asupra experienței.”
John Dewey

   Desfășurarea seminarului raional cu profesorii de limbă străină sub genericul ,,Valorificarea predării și învățării reflexive în vederea asigurării calității învățământului centrat pe elev, în cadrul orelor de Limbă străină”, a fost un adevărat eveniment ce a avut loc pe data da 03 ianuarie 2024, coordonat cu măiestrie de către formatorul de excepție dna Gâdei Tatiana și specialista principală a DGEC Fălești Bordian Olga. Participanții au fost imediat captivați de abordarea inovatoare și de atmosfera prietenosă creată în cadrul activității.

   Au fost împărtășite nu doar cunoștințe teoretice, ci și din experiența bogată a dnei Gâdei în domeniul predării limbii engleze. Ea a subliniat importanța reflecției în procesul didactic, încurajându-i pe profesori să-și evalueze practicile și să exploreze metode noi și creative de predare.

  Într-o atmosferă plină de entuziasm și dedicare pentru inovație, seminarul practic cu cadrele didactice de matematică desfășurat la data de 3 ianuarie 2024 a adus în prim plan tematica crucială a metodelor interactive de predare-învățare-evaluare la orele de matematică. Evenimentul a fost marcat de prezentări captivante și sesiuni de formare menite să ilustreze potențialul transformator al acestor metode în mediul educațional.

Sesiunea de deschidere a fost marcată de prezentarea care a trasat importanța metodelor interactive în stimularea interesului și implicării elevilor în procesul de învățare și evidențiată schimbarea paradigmelor tradiționale către abordări inovatoare.

  Sărbătorile de iarnă ocupă un loc aparte în inimile noastre, cu tot felul de tradiții populare, obiceiuri, datini, una mai frumoasă decât alta.

  Cu această ocazie la data de 28 decembrie 2023, pe scena Palatului raional de cultură „Mihai Volontir”, orașul Fălești a evoluat, cu un spectacol extraordinar, Baletul național „Joc”, în cadrul campaniei naționale „Hai Acasă de Crăciun”, proiect finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova și realizat în parteneriat cu Consiliul raional Fălești.

  Cu un mesaj de mulțumire pentru prestația deosebită a colectivului, valorificarea și promovarea frumoaselor tradiții ale neamului nostru păstrate și transmise prin muzică și dans au venit în fața spectatorilor: directoarea generală a Baletului național "Joc" - doamna Aliona Strîmbeanu, Președintele raionului Fălești - domnul Vadim ROȘCA și Șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești - doamna Mariana OSADȚA.

  Deschideți larg ușile și lăsați spiritul acestor sărbători să vă intre în casă! Galerie foto.

   În cadrul atelierului desfășurat la data de 28 decembrie 2023, cadrele didactice pasionate de fizică s-au întrunit pentru a explora modalități inovatoare de a integra experimentele în procesul de învățare.  Tema atelierului, ,,Utilizarea experimentelor în predarea-învățarea fizicii”, a oferit o oportunitate unică de a împărtăși și aprofunda cunoștințele într-un mediu practic.

    Participanții au început atelierul cu o sesiune interactivă dedicată rezolvării de probleme specifice pentru nivelul gimnazial propuse de către domnul Scutelnic Ion, cadru didactic grad superior, din IP LT ,,Mihai Eminescu”, o. Fălești. De la concepte fundamentale la provocări mai complexe, fiecare problemă a fost abordată cu pasiune și expertiză, oferind o perspectivă amplă asupra modului în care se pot integra experimentele în contextul teoriei fizice.

   Tradițiile și obiceiurile sunt cele care ne dau rădăcini să ne țină drepți în fața Celor Patru Vânturi. Sunt rădăcini care leagă copiii de strămoșii lor. Nimic altceva nu poate defini spiritul unui popor decât străvechile sale tradiții și obiceiuri. Un rol aparte în respectarea și păstrarea tradițiilor îl au sărbătorile de iarnă, în special, Crăciunul, care este sărbătarea noastră a românilor. Ea se asociază cu copilăria, cu mirosul de brad și cozonac, cu darurile de sub pomul de iarnă, cu totul ce creează, în sânul familiei creștine, o atmosferă de liniște și pace. O astfel de atmosferă a fost creată, la data de 22.12.2023 și în sânul familiei mari a IP Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Fălești – gazdă primitoare a Festivalului colindelor, ediția a IV-a, cu genericul: „Astăzi S-a Născut Hristos”, organizat de către Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului). La Festival, au participat 10 colective din zona de Nord a Republicii Moldova: Fălești, Florești, Sîngerei, Drochia și Dondușeni. Întru susținerea și încurajarea acestor colective au fost prezenți reprezentanții Episcopiei de Bălți, DGEC Fălești, cadrele didactice, părinții și elevii.

  Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN) și Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) au organizat duminică, 17 decembrie 2023, orele 12:00-15:00, Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, ediția a X-a.

  Evenimentul este dedicat scoarței – element al culturii tradiționale românești, înscris, la 1 decembrie 2016, în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, în urma nominalizării în comun a acestei tradiții de România și Republica Moldova. Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”, organizat la inițiativa Ministerului Culturii, a devenit un eveniment tradițional în agenda culturală a țării, cu un impact vizibil în societate și în special, în comunități. În prezent, scoarțele și alte tipuri de covoare și-au reluat locul de cinste în casele românilor basarabeni, devenind o piesă importantă și valoroasă moștenită de la înaintași. La ediția a X-a a evenimentului au  fost înmânate certificate ale Purtătorilor de Tezaur Uman Viu meșterilor populari și trofee participanților și instituțiilor, pentru acțiuni de salvgardare și promovare a meșteșugului.

   În perioada 15 – 16 decembrie 2023 delegația raionului Fălești a participat la redeschiderea Ansamblului muzeal „Ion Creangă”, din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, după un amplu proces de restaurare și reabilitare, care a inclus Bojdeuca lui Ion Creangă, Muzeul din clădirea anexă, amfiteatrul și spațiile de acces pietonal. Lucrările au beneficiat de finanțare europeană prin proiectul „Călător pe Meridiane Culturale”, implementat de Consiliul Județean Iași, alături de Consiliul Raional Fălești și Primăria orașului Fălești, în calitate de parteneri. Evenimentul cultural – artistic „Сolindători la Bojdeucă” a cuprins sărbătoarea sfințirii Bojdeucii lui Ion Creangă, intervenții ale autorităților centrale, județene și locale din România și a invitaților din Republica Moldova, spectacolul „Colindători la Bojdeucă” cu participarea Ansamblului folcloric „Baștina” al Palatului de Cultură „Mihai Volontir”, orașul Fălești, totodată, vizitarea Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” și a muzeelor din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași: ca Muzeul Literaturii Române, Muzeul „Vasile Pogor” - Casa Junimii și Casa Muzeelor. Galerie foto.

     La data de  15 decembrie 2023, în IET Grădinița nr.1 s. Călinești,s-a  desfășurat masa rotundă  cu tema: ,,Psihologia celor șapte ani de acasă- fii un model pentru copilul tău”.
   Masa rotundă a fost moderată de Adela Țuțuianu- specialistă  principală  DGEC Fălești și managerul, Cristina Bordian.   

  La activitate au participat:  Parascovia Pădurari-asistent social comunitar, Cereteu Marcel-ofițer superior de sector, Morarencu Ala – medic de familie, Munteanu Iana- reprezentant al părinților,  manageri și cadre didactice  din IET Grădinițele :  Albinețul Vechi, Năvârneț, Călinești nr.2 , Chetriș, Hâncești, Pruteni, Pânzăreni, Obreja Veche și Ilenuța.

  Când spunem ,, Cei șapte ani de acasă”, ne gândim la un copil bine crescut unde procesul intersectorial își atinge obiectivele prin activități care duc la buna educație a adultului de mâine .
     ,,Cei șapte ani de acasă”, sunt opera părinților și a sistemelor care contribuie la formarea personalității copilului, sunt moștenire sacră oferită gratis tuturor. 

 Aducemi mulțumiri  organizatorilor pentru buna desfășurare a activității  și participanților pentru implicare activă. Galerie foto.

        Astăzi, în pofida iernii neîmplinite,  la Fălești, a nins. A nins  cu emoții pozitive și har pedagogic,  peste sufletele însetate de frumos și de performanță ale profesorilor de Limbă și literatură română din raion, a fulguit  abundent, cu  exemple   de  dăruire  profesională, izvorâte   din experiența de o viață trăită în fața clasei  a  distinsului  pedagog - practician, doctor habilitat, profesor universitar,  Om de o deosebită inteligență, -  domnul Constantin Șchiopu.

       Ziua  trainingului  din 15.12.2023, pentru cei prezenți la activitatea cu genericul ,, Opera literară: comprehensiune și interpretare”, la sigur, va rămâne în  memorie pentru ani înainte, or, fiecare cadru didactic dintre cei norocoși să asiste la seminar, a menționat că  merge în școală, pentru ca  să aplice la clasă multitudinea   de exerciții interesante pentru mic și mare, axate pe  citirea captivantă, înțelegerea și interpretarea textului literar, pe care  au avut fericirea de a le cunoaște.   

„Colaborarea deschisă încurajează o mare responsabilitate,
care, la rândul său, stimulează încrederea.”
(Ron Garan)

Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, în persoana dnei Rovena Dvorschi, șefă adjunctă a direcției, a participat la data de 13 decembrie 2023, la Conferința Națională cu genericul „Parteneriatul dintre Școală și Poliție în educația juridică a tinerilor”, care s-a desfășurat la Centrul de Excelență Tekwill, or. Chișinău.

Scopul conferinței constă în promovarea bunelor practici și experiențe de parteneriat dintre instituțiile de învățământ și instituțiile de aplicare a legii.

În cadrul activității au fost prezentate și împărtășite cele mai bune practici, experiențe, lecții învățate și provocări ale contextului de educație juridică a tinerilor. S-au oferit referințe și sugestii pentru a inspira și dezvolta în continuare parteneriatul dintre Poliție, Școală și Comunitate.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI