icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

   În baza Regulamentului privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi secundar, aprobat prin ordinul MECC nr.70 din 30.01.2020, în conformitate cu ordinul MEC nr.200, din 28.02.2023, cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2023-2024, în concordanță cu decizia ședinței Comisiei metodice raionale, proces-verbal nr.02 din 29.11.2023, în scopul organizării eficiente a tezelor semestriale în învăţământul liceal, începând cu data de 08.12.2023, se organizează și se desfășoară sesiunea de iarnă, anul de studii 2023-2024.

  Conform ordinului DGEC nr. 456 din 29.11.2023, sesiunea de susținere a tezelor vizează și în acest an cele trei licee ale raionului: IP LT ,,M. Eminescu”, IP LT ,,I. Creangă”, IP LT ,,A. Pușkin”, din or. Fălești.

  Sesiunea de teze semestriale reprezintă un moment important în viața elevilor, oferindu-le posibilitatea de a-și demonstra cunoștințele acumulate în prima jumătate a anului școlar și de a-și îmbunătăți pe parcurs performanțele școlare.

  Managerii instituțiilor și cadrele didactice depun eforturi  pentru a asigura un mediu propice desfășurării tezelor, atât în ceea ce privește pregătirea sălilor, cât și susținerea emoțională a elevilor. Ei  sunt îndrumați să-și pună în aplicare strategiile de gestionare a timpului și să-și folosească cunoștințale cu încredere. Galerie foto.

   Cel mai înalt rezultat al educației, este toleranța, motiv pentru care anual, la data de 3 decembrie, comunitatea noastră dă start decadei incluzive, astfel conștientizăm și marcăm egalitatea, acceptăm diferențele și cultivăm empatia, empatia fiind considerată cea mai esențială calitate a civilizației.
,,Dacă te dor durerile tale, ești viu, Daca te dor durerile altora, ești OM”- genericul activității dedicată copiilor cu necesități speciale, desfășurată conform planului anual de activitate al Serviciului de Asistență Psihopedagogică Fălești , 2023-2024.
  Scopul activității a fost de a elimina anumite bariere, de a dărâma ziduri create în jurul unor copii, de a accepta realitatea, de a diminua negația, de a consolida relații, de a valorifica abilitățile individuale ale fiecărui copil și de a crea starea de bine a acestora.

           Formarea continuă  𝐚 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢t  un element  𝐢𝐧𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐮𝐧𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 și  implementării calitative a Curriculumului 2019 la disciplinele   școlare din Plan cadru, 𝐢𝐚𝐫  reuniunile metodice raionale ale profesorilor din raion 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐚̆ 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭ă𝐭̦𝐢 𝐝𝐞 𝐢̂𝐧𝐯𝐚̆𝐭̧𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐳𝐢𝐧𝐭ă  o susrsă  𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭ă 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 sporirea nivelului de profesionalism ale acestora.   

         Pedagogii  𝒕𝒓𝒆𝒃𝒖𝒊𝒆 𝒔𝒂̆-𝒔̦𝒊 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆𝒛𝒆 𝒊̂𝒏 𝒎𝒐𝒅 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒕𝒆𝒏𝒕̦𝒆𝒍𝒆 𝒔̦𝒊 𝒔𝒂̆ 𝒍𝒆 𝒂𝒅𝒂𝒑𝒕𝒆𝒛𝒆 cerințelor actuale,  𝒊𝒂𝒓 𝒂𝒄𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒖𝒄𝒓𝒖 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂̆ 𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒔𝒂𝒃𝒊𝒍e, îndeosebi  pentru 𝒓𝒆𝒛𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕𝒆𝒍𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐𝒓.

🌀La data de 02.12.2023, în incinta Centrului Regional de Resurse pentru Tineret s-a desfășurat prima ședință a membrilor Consiliului Raional al Elevilor Făleşti. În acest an, din cadrul structurii reprezentative și consultative a elevilor de pe lângă Direcția Generală Educație şi Cultură Făleşti fac parte 34 de elevi din raion.

Şedința de constituire a avut drept obiective 👇:
• Determinarea misiunii, scopului și atribuțiilor CRE;
• Stabilirea modalităților de organizare a activității CRE;
• Familiarizarea cu prevederile actelor normative (regulamentul CRE);
• Crearea unui mediu de încredere, cooperare și respect între membrii CRE. Galerie foto.
👉 Organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcțiile de conducere a CRE

   ,,Curricula- o provocare la inovație”, aceasta a fost tema seminarului raional al directorilor din instituțiile secundar generale din raion, ce s-a desfășurat la data de 30 noiembrie, în incinta IPLT ,,Mhai Eminescu ”, orașul Fălești.

    Cu o agendă destul de bogată în activități practice, echipa managerială a instituției, condusă de doamna directoare Cristina Tambur și cadrele didactice, ce au desfășurat ore publice în cadrul seminarului, elevii și toți cei implicați în buna organizare și desfășurare a seminarului  au lăsat o amprentă frumoasă în imaginea instituției. Managerii instituțiilor din raion au asistat la orele publice ale cadrelor didactice, care au demonstrat că o școală prietenoasă copilului este acea unde acestora le sunt puse la dispoziție diverse tehnici de lucru, metode interactive, însoțite de tehnică perfomanță pe  care copiii de astăzi sunt ingenioși să le exploreze.

     Aceasta a fost  o provocare la inovație, iar lecțiile au fost apreciate cu calificativul,,foarte bine”.

   La 29 noiembrie 2023, conform Planului de activitate al Direcției Generale Educație și Cultură Fălești,  în  noul laborator digital din IP LT ,, A.Pușkin,, or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodic  pentru profesorii de Limbă și literatură rusă din școlile cu predare în limba rusă  ale raionului, cu subiectul ,,Diversificarea  produselor  învățării la lecțiile de Limbă și literatură rusă în scopul dezvoltării competențelor specifice la disciplină.”

    Într-o atmosferă plină de elocvență și pasiune pentru vorbirea în public, IPLT ,,M. Eminescu” a găzduit la data de 25.11.2023 un eveniment remarcabil – Public Speaking Contest, ediția a IV-a, inițiat de dna Tatiana Gâdei, profesoară de limbă engleză.

   Juriul, format din profesori experimentați și invitați speciali, au avut sarcina dificilă de a evalua prestațiile elevilor în funcție de conținut, exprimare și abilități de captare a atenției publicului.

   Elevii au abordat teme variate, de la probleme sociale contemporane la lecții învățate din cărți clasice. Fiecare vorbitor a adus un element distinctiv în concurs, făcându-l o experiență memorabilă pentru toți cei prezenți. A fost impresionant să vedem cum tinerii noștri au călcat cu încredere pe scenă și au împărtășit idei ce au puterea de a schimba perspectiva asupra lumii.

    În acest an, provocarea de a participa la acest concurs a fost acceptată și de alte instituții, atât din raion (IPLT ,,I. Creangă”, IPLT ,,A. Pușkin”, IPG ,,I. Dumeniuk”, s. Călugăr, IPG ,,Gr. Vieru”, s. Sărata Veche), cât și din exteriorul lui (IPLT ,,M. Eminescu”, or. Cimișlia, IPLT ,,B.P. Hasdeu”, or. Drochia, IPG nr.2, or. Drochia).

   În concluzie, acest concurs a demonstrat că  vorbirea în public nu este doar o competență, ci și o formă de artă ce poate influența și inspira. Galerie foto.

      La data de 22 noiembrie, 2023, conform planului de ativitate al DGEC, Fălești  a fost organizat seminarul de informare și aplicare a  Planului-cadru pentru învățământul preşcolar.
Formatori: Adela Țuțuianu, specialistă principală DMCFPC, DGEC;
                    Larisa Bodrug, manageră IET Grădinița Musteață;
                    Manaeața Ina, educatoare- metodistă IET Grădinița nr.12 or. Fălești;
                    Rurac Victoria, educatoare  IET Grădinița nr.5,or. Fălești.
 Planul-cadru pentru învățământul preşcolar este un document normativ, fiind o componentă esențială a Curriculumului național. Sarcinile de bază ale Planului de învățământ sunt:
  1. Reglementarea sarcinii educaționale pentru toate grupele de vârstă din instituția de educație timpurie;
  2. Realizarea Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani și a Curriculum-ului pentru educația timpurie, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Planul-cadru pentru învățământul preșcolar este un document normativ, care stabilește tipurile de activități educaționale, volumul timpului alocat nemijlocit pentru activitățile educaționale desfășurate în anul de studii în curs. Galerie foto.

  La data de 21.11.2023, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, a avut loc campania de informare despre măsurile de prevenire și combatere a corupției din învățământ, desfășurată sub îndrumarea dlui Ion Prutean, șef al Direcției educație anticorupție a CNA, unde au fost evidențiate strategiile cruciale pentru asigurarea integrității.

  Participanții, directorii de școli și instituții de educație timpurie, au fost informați despre importanța transparenței, aplicării corecte a regulamentelor și promovarea unei culturi a eticii în instituțiile de învățământ.

  De asemenea, a fost subliniat și rolul liderilor educaționali în modelarea unui mediu în care corupția este inacceptabilă.

 În concluzie, ședința a reprezentat un pas semnificativ către consolidarea integrității din sfera învățământului. Participanții au plecat cu o înțelegere clară a măsurilor de prevenire și combatere a corupției și cu angajamentul de a contribui la un mediu educațional corect și etic. Galerie foto.

 În perioada 16 – 17 noiembrie 2023 Direcția Generală Educație și Cultură Fălești a organizat un șir de activități culturale pentru promovarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului „Călător pe meridiane culturale”, implementat de Consiliul Județean Iași în parteneriat cu Consiliul raional Fălești și Primăria orașului Fălești în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

În prima zi, reprezentanții județului Iași, România, reprezentând Consiliul Județean Iași și Muzeul Literaturii Române au vizitat expoziția eroilor din poveștile lui Ion Creangă, expusă în holul Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” și Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” din orașul Fălești.

  Rezultatele etapei raionale a Concursului de creație a copiilor cu tematica „ Prevenirea situațiilor de risc în viziunea copiilor”, organizat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI în comun cu organele de specialitate în domeniul învățământului ale Ministerului Educației și Cercetării.

  Unul din obiectivele majore ar fi, educarea și formarea cunoștințelor copiilor privind măsuri de prevenire dar și de intervenție în caz de o situație de urgență.

  Comisia raională de concurs, instituită prin ordinul nr. 342 din 02 octombrie 2023 a DGEC Fălești, a selectat pentru etapa finală,  care va fi organizată și desfășurată de către Direcția generală prevenție a IGSU în perioada 20 noiembrie – 20 februarie din 12 produse,  lucrările următorilor elevi, care au respectat capitolul IV al REGULAMENTULUI privind organizarea și desfășurarea Concursului de creație a copiilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, în baza demersului nr. 453 din 27.09.2023, conform ordinului IGSU nr. 199 din 15.09.2023. Galerie foto.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI