icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

     ,,PROMOVAREA MODULUI SĂNĂTOS DE VIAȚĂ” acesta  a fost genericul mesei rotunde desfășurate  la data de  09 noiembrie, 2023, în Instituția de Educație Timpurie  antepreșcolară grădinița nr.8   ,,Prichindel”,  or. Fălești.

  În cadrul activității ca moderatori au fost Adela Țuțuianu, specialistă principală DMCFC,DGEC și  Alina Rarancean, directoarea  Instituției de Educație Timpurie  antepreșcolară grădinița  ,,Prichindel”nr.8 or. Fălești.

Prezenți la masa rotundă au fost, șefa direcției, Mariana OSADȚA,  reprezentanții, Centrului Medicilor de Familie Fălești, Centrului de Sănătate Publică, Fălești, părinți, cadre didactice și manageriale din IET Grădinițele: Glinjeni, Nr.10 or. Fălesti, Mărăndeni, Pruteni, Reuțel, Scumpia.

,,Fiecare descoperă ceea ce este pregătit să descopere’’
M. Eliade
  În conformitate cu Planul anual de activitate al SAP Fălești, logopedul, Liliana Paladi, a desfășurat la data de 23.10.2023 atelier de lucru cu tema: Jocul în dezvoltarea comunicării la vârsta preșcolară 4-5 ani.
  Cadrele didactice prezente au demonstrat abilități de comunicare, manifestând interes pentru subiectul abordat.
  Aducem mulțumiri participanților pentru implicare și colaborare. Galerie foto.

  Copilul mic vine în această lume cu un potenţial nativ care trebuie dezvoltat şi învăţat. Fiecare este unic prin modul în care creşte, se dezvoltă şi achiziţionează cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi.    

  Pentru a-i permite fiecărui copil să se bucure de succes, este necesar de a porni de la ceea ce el cunoaște, face și înţelege pentru a-i extinde spectrul de abilităţi şi atitudini necesare în atingerea standardelor de dezvoltare şi învăţare la diferite etape de vârstă.

   Din cuvânt se naște înțelepciunea și din graiul limbii –învățătura. La data de 14 octombrie 2023, învățătoarea Musteațî Oxana din IPLT ,,Mihai Eminescu”, orașul Fălești a desfășurat PROIECTUL  EDUCAȚIONAL LA NIVEL REGIONAL, ,,Festivalul porumbului”, ediția I, 2023. Proiectul a fost susținut și desfășurat în  colaborare cu părinții, meșterii populari, învățătoarele din ciclul primar și alți actori educaționali din IET ,,Lăstărel”, IET  din Făleștii Noi, IPLT ,,A. Pușkin”, IPLT ,,Ion Creangă”, IP Gimnaziul din s. Musteața, IP Gimnaziu din s. Gherman, raionul Ungheni, Centrul de Educație non-formală ,,Prietenia”.

,,În fiecare copil pe care îl instruim
este un om pe care îl câștigăm.”
(Victor Hugo)

   În conformitate cu Planul anual de activitate a SAP Fălești, logopedul serviciului, dna Liliana Paladi, a desfășurat în perioada 11.09  - 12.10.2023 un șir de activități logopedice cu genericul: ,,Formarea deprinderilor de comunicare la vârsta preșcolară de 6-7 ani”.

   Părinții care au fost prezinți la activități, au manifestat deschidere și interes față de nevoia de a înlătura tulburările de limbaj (pronunție) a copiilor și s-au prezentat conform programului anunțat preventiv.

   Aducem mulțumiri managerilor de IET din localitățile Glinjeni, Făleștii Noi, Izvoare și Pîrlița pentru buna desfășurare a activităților.

   Copiilor le dorim succese atunci când vor păși în treapta primară. Galerie foto.

,,La connaissance est le seul trésor
qu'on puisse partager sans l'épuiser."
(Sagesse populaire)

  În mijloc de toamnă, o punte de solidaritate și francofonie s-a întins peste distanțele geografice, unind inimi și minți într-o colaborare remarcabilă.

  În aceste zile, domnul Gérard Broussaud, un reprezentant pasionat al Republicii Franceze din pitorescul oraș Bourges, a adus cu el bogăția limbii și culturii franceze pentru a îmbrățișa eforturile noastre comune. Împreună, am creat un tărâm al schimburilor culturale, învățării reciproce și solidarității care a luminat lumea noastră în mod inspirat.

  Astfel, în perioada 10 – 12 octombrie 2023, au fost desfășurate o serie de activități: L'univers culturel de la France (Universul cultural din Franța), Les techniques et méthodes pour capter l'attention des élèves pendant les cours de français (Tehnici și metode pentru a capta atenția elevilor în timpul orelor de limbă franceză), La vie des ados en France (Viața adolescenților din Franța), găzduite de DGEC Fălești, IP LT ,,M. Eminescu”, or. Fălești și IPG ,,Gr. Vieru”, s. Sărata Veche.

  Aducem sincere mulțumiri cadrelor didactice responsabile (Țurcan Zinaida, Harțanu Lilia, Iordachi Elena, Bîrliba Svetlana, Doboș Tatiana și Stoian Verjinia) pentru pasiunea și dedicarea în promovarea limbii și culturii franceze.

  Această colaborare a oferit oportunitatea de a învăța, de a crește și de a împărtăși. Galerie foto.

       Ce poate fi mai frumos decât un copil educat cu blândețe?  Educația cu blândețe cere empatie și respect față de micuți din partea familiei și a celor care participă nemijlocit la creșterea și dezvoltarea copilului.

    Conform Planului complex de activitate al DGEC Fălești pentru anul de studii 2023-2024, la data de 12 octombrie, în incinta IET Grădinița,,Lia-Ciocârlia”s.Scumpia, s-a organizat și desfășurat masa rotundă cu tema: ,,Disciplina pozitivă sau cum îmi educ copilul cu blândețe”.În cadrul activității a participat d-na Adela Țuțuianu,specialistă principală DGEC Fălești, accentul fiind pus pe disciplinarea pozitivă și educația cu blândețe a copilului. Mulțumim cadrelor didactice și managerului IET grădinița Scumpia doamnei Lidia Popovici. Semn de recunoștință pentru părinți. Galerie foto.

   La data de 04 octombrie 2023,  sala Palatului raional de cultură ,,Mihai Volontir”  din orașul Fălești, a devenit neîncăpătoare pentru cei 400 de invitați la sărbătoarea raională ”Ziua Lucrătorului din Învățământ”, organizată și desfășurată de Direcția Generală Educație și Cultură Fălești. D- nul Sergiu Fîntîna, președintele raionului a adus un mesaj de felicitare și a înmânat diplome de merit din partea Ministerului Educației și Cercetării, d- nul Tambur Veaceslav, vicepreședintele raionului, a mulțumit întregii comunități educaționale și  a înmânat diplome de merit din partea Consiliului Raional Fălești. După un mesaj de felicitare care a scos în evidență succesele sistemului educațional din raion, șefa Direcției Generale Educație și Cultură, Mariana Osadța, a decernat cele mai implicate cadre didactice și manageriale. D-nul Ion Buzinschi, șeful adjunct al oficiului teritorial Bălți al cancelariei de stat prezent la eveniment, a venit cu un mesaj de felicitare și a înmânat diplome din partea Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova. De asemeni au fost menționați de către președinta CR al SEȘ, Silvia Voloșciuc angajații care au contribuit la sporirea  imaginii sindicale. În cadrul evenimentului au fost menționate și cadrele didactice care au împlinit jubileu de 20, 30, 40, 50 de ani de activitate pedagogică.

   Surprize scenice au fost oferite de către  Instituția de Educație Timpurie preșcolară Nr 6 ,,Lăstărel”, or. Fălești, iar sărbătoarea a fost încoronată de  spectacolul „Cuiul lui Pepelea” de Vasile Alecsandri, în regia lui Eugeniu Matcovschi.

   Direcția Generală Educație și Cultură Fălești aduce mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea sărbătorii. Galerie foto.

Ansamblul de dansuri populare „Făleșteanca”, la Festivalul de Cultură și Civilizație Românească „Românașul”, ediția a XI-a

La invitația Inspectoratului Școlar Județean Iași și a Școlii Gimnaziale „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, din Iași, România, ansamblul de dansuri populare „Făleșteanca, coregraf Calmuțchi Elena, a participat la data de 6 septembrie 2023, la Festivalul de Cultură și Civilizație Românească „Românașul”, ediția a XI-a, care a fost organizat și desfășurat în Municipiul Iași, România.

În cadrul evenimentului, ansamblul de dansuri populare „Făleșteanca”, a avut o prestație deosebită, susținând momente artistice pe scena amenajată în Parcul Copou din Iași.

La final, dansatorii, s-au bucurat de aprecierea publicului iubitor de folclor și de Diplomele oferite.

Festivalul „Românașul” a fost un fericit prilej de a ne cunoaște mai bine trecutul și prezentul, dar și un mod de relaționa cu alte culturi, cu alte obiceiuri și cu alți oameni.

Direcția Generală Educație și Cultură Fălești aduce sincere mulțumiri organizatorilor acestui prestigios festival pentru invitație, pentru primirea caldă, cât și pentru frumoasa colaborare.

            Pentru a indeplini dezideratele și obiectivele majore ca națiune, este necesar de a depune toate eforturile în realizarea consensului și coeziunii naționale bazate pe principii și valori reale, prin dialog permanent. Galerie foto.

Cu entuziasm și determinare, ziua de 30 august 2023, a adunat minți strălucite din lumea educației, pentru a încuraja și disemina experiențele de succes în domeniul educațional la tradiționala Conferință Pedagogică, anuală, cu genericul ,,Educație în spiritul valorilor naționale și democratice pentru o dezvoltare durabilă”.

Acest eveniment mult așteptat a adus împreună cadre manageriale și didactice, președinți ai comitetelor sindicale, tineri specialiști, parteneri educaționali și onorați oaspeți pentru a discuta despre importanța educației în formarea personalității și despre cele mai noi tendințe și idei care modelează viitorul învățământului din raionul Fălești. Explorând noi orizonturi în educație, participanții care au fost invitați au avut posibilitatea să se inspire reciproc, să împărtășească bune practici și să pună în dezbateri direcțiile actuale și viitoare ale educației.

Felicitare ZIT

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI