icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

   La data de 14 mai 2023,  cadrele didactice și elevii implicați în cadrul Concursului în mediul de programare Scratch ,,JuniorScratchCoder”, ediția a II-a,  au participat la ceremonia de premiere. Acest Concurs a fost desfășurat cu sprijinul Proiectului  ,,Viață fără violență” implementat de AO Asociația Cadrelor didactice Fălești cu suportul financiar PH International.

  Scopul concursului a fost dezvoltarea la elevi a capacităților intelectual-creative, popularizarea specialităților din domeniul IT și promovarea Nonviolenței.

   Tematica celor 31 de produse filmulețe realizate a fost ,,Nonviolența în stradă” în care elevii au promovat comportamente care oferă siguranță personală în viața curentă și în situații de risc. Galerie foto.

   Aici puteți accesa produsele elevilor https://scratch.mit.edu/studios/33348592

    Astăzi, 18 mai, în incinta Centrului Regional pentru Tineri, or. Fălești, s-a desfășurat o activitate organizată de A.O. Super Like despre instruirea modelării jocului transformațional Media Jungle cu profesorii, bibliotecarii și învățătorii din rl. Fălești.

   Această activitate face parte din proiectul Media Jungle, care îşi propune să crească nivelul de conştientizare cu privire la calitatea informaţiilor consumate, să promoveze educaţia media în rândul tinerilor şi personalului didactic din instituţiile de învăţământ, precum şi să-i formeze şi să-i împuternicească pentru a modera Jocul Media Jungle. Proiectul Media Jungle, ediţia III, este implementat cu sprijinul Interaevvs în Moldova şi cu suportul financiar al Uniunii Europene. Galerie foto.

,,Știința este ca timpul. Ea merge mereu înainte și niciodată înapoi.
Fiecare nouă zi aduce mult din necunoscut și ne aduce
mai aproape de dezvăluirea secretelor universului.”
(K. Thompson)

  Tehnologiile informaţionale au modificat radical mai multe domenii de activitate umană și educația nu face o abatere în acest sens.

  În prezent, cunoaşterea tehnologică constituie tipul de resursă care deţine două atribute esenţiale: este inepuizabilă şi se perfecţionează continuu. Astfel, apare evidentă necesitatea dezvoltării tehnologiilor şi standardelor educaţionale care să contribuie la eficientizarea procesului de învăţământ.

  La data de 16 mai 2023 s-au întrunit membrii comisiei de atestare a personalului de specialitate din biblioteci pentru a evalua Rapoartele de autoevaluare și susținerea probei practice a Interviului de performanță. La această etapă au fost înscriși 2 bibliotecari, care au susținut cu brio procesul de conferire a categoriei de calificare. Mulțumim membrilor comisiei pentru implicare și apreciere obiectivă. Galerie foto.

   La data de 13 mai 2023, un grup de elevi din raionul Fălești a participat la evenimentul „Ziua Ușilor Deschise” la USARB cu scopul de a se familiariza cu universitatea și activitățile acesteia. Elevii au avut oportunitatea de a  participa la diverse acțiuni interactive la facultăți, vizite în laboratoare, cursuri deschise din toate domeniile, jocuri sportive, tururi ghidate și prezentarea ofertei academice, vizite la CITT NORTEK și workshop-uri organizate de specialiștii în carieră.

Succesul este utilizarea la maximum a capacităților pe care le posezi.
                                                                                           (Zig Ziglar)

          La data de 12 mai 2023, conform ordinului Nr. 191 din 05.05.2023, Cu privire la organizarea etapei raionale de atestare a cadrelor de conducere”, în baza Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.454 din 31.05.2012, în scopul organizării eficiente a procesului de atestare în anul de studii 2022-2023, s-a desfășurat etapa raională de atestare a cadrelor de conducere.

  La data de 07.05.2023, conform  graficului de desfăşurare a Spartachiadei raionale între instituțiile de învăţământ, au avut loc competiții sportive raionale de mini-fotbal ,,Guguţă”, anul naşterii 2011-2012.

  La competiții s-au prezentat 15 echipe din instituțiile de învățământ din raion, conform ofertelor prezentate 150 elevi. În cadrul competiţiei copii de clasele a IV-a,  a V-a au demonstrat abilităţi fotbalistice, o bună pregătire fizică şi tactică.   4fff

 În etapa finală s-au întâlnit 4 echipe, clasamentul final fiind:

Locul I – IPLT ,,M. Eminescu” or. Fălești
Locul II – Gimnaziul ,, Gr. Vieru’’ s. Sarata Veche
Locul III – Gimnaziul Musteața
MENȚIUNE – IPLT ,,A. Pușkin” or. Fălești

  Echipele plasate pe primele patru locuri au fost decorate cu cupe şi diplome sportive.

 DGEC Fălești inclusiv specialistul principal DMCFPC, Ion Perdevară, aduce mulțumiri profesorilor și echipelor pentru participare activă, colegiului de arbitri pentru competență și corectitudine, gazdelor pentru ospitalitate.

Succes echipei din IPLT ,,M. Eminescu” or. Fălești, la etapa a III-a Regiunea  ,,NORD’’ care se va desfășura la data de 12.05.2023 pe stadionul orășănesc  ,,Spicul’’. Galerie foto.

tetra La data de 06.05.2023, în cadrul Spartachiadei sportive raionale între instituţiile de învăţământ secundar generale din raionul Făleşti, a fost desfăşurată competiţia sportivă de atletism-tetratlon ,,Speranţele Olimpice”. În cadrul căreia au concurat copii la probe de: alergare de viteză 60m, aruncarea mingii de 150g, săritura în lungime cu elan, alergare de rezistenţă 500m(f)-600m(b). În urma probelor disputate clasamentul final a fost împărţit de următoarele instituţii:

Locul I –IPLT ,,M.Eminescu” or. Făleşti;
Locul II – IP Gimn. ,,Ion Dumeniuk” s.Călugăr;
Locul III – IP Gimn. ,,Gr. Vieru” s.Sarata Veche;
MENȚIUNE – IP Gimn. ,,V. Alecsandri” s.Scumpia

  La această competiţie au participat 17 echipe, 68 de copii din instituţiile de învăţământ secundar general din raion.

  Echipele au fost decorate cu diplome și cupe sportive.

 DGEC Fălești aduce mulțumiri tuturor celor implicaţi în buna desfăşurare a competiţiei. Galerie foto.

  Astăzi, 02 mai, s-a desfășurat ședința de lucru cu participarea managerilor din instituțiile de învățământ general din raion.  

  Subiectele discutate s-au referit la cele mai importante aspecte ale organizării și desfășurării activității manageriale/didactice de la finele anului de studii 2022-2023: evaluarea internă a instituțiilor, elaborarea și implementarea Planului strategic, activitatea comisiilor metodice, examenele naționale de absolvire a gimnaziului și liceului, planificarea achizițiilor publice, dar și asigurarea și controlul integrității instituționale și profesionale în domeniul educației.

  O deosebită atenție s-a atras asupra importanței desfășurării eficiente a examenelor într-o atmosferă cât mai corectă și transparentă, conform programelor de examene, dar totodată lucrativă și lipsită de emoții negative pentru toți actorii implicați în acest proces.

   În acest context, managerii și cadrele didactice vor îndemna elevii claselor absolvente să se pregătească temeinic și conștiincios pentru susținerea examenelor naționale de absolvire din sesiunea 2023. Galerie foto.

“Un savant în laboratorul său nu este doar un tehnician; este şi un copil pus în faţa unor fenomene naturale, care îl impresionează ca o poveste cu zâne.”

                                                                                                    (Marie Curie)

  La 18 aprilie 2023, Cabinetul de chimie, din Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Fălești,  în care au fost pregătite din timp,  ustensile  și reactivii chimici,  s-a transformat în adevărat  laborator chimic.

     Profesorii  de chimie din instituțiile de învățământ din raion, fiind în rol de elevi, au  fost  antrenați  în realizarea  activităților  practice, în cadrul  seminarului  „Experimentul chimic- metodă specifică orei de chimie”.

    Așa cum pictarea unui tablou este o artă pentru suflet,
tot așa și scrierea unui program este o artă pentru minte.
 
   La data de 10 aprilie 2023 s-a desfășurat Ședința de premiere a elevilor participanți la Concursul interraional de programare în mediul Scratch ,,JuniorScratchCoder”, ediția a II-a.
    Scopul concursului este de a dezvolta la elevi capacităţi intelectual-creative şi de a populariza specialităţile din domeniul  IT.
    Juriul format din 9 membri, specialiști din cadrul direcțiilor responsabili de disciplina informatică și cadre didactice de înformatică din raioanele Fălești, Ocnița și Telenești, au avut misiunea de a aprecia 82 de proiecte ale elevilor în conformitate cu criteriile de jurizare.
    Din raionul Fălești au participat 31  de elevi din 8 instituții de învățământ.
    Felicitări tuturor participanților!
    Mulțumim echipei de jurizare și cadrelor didactice pentru susținere și implicare!
    Am trăit împreună o experiență frumoasă și de neuitat. Galerie foto.

Lista premiantilor JuniorScratchCoder.

Aici puteți accesa proiectele participanților:
   
Copyright © 2024 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGE FALESTI