"Stresul afectează corpul, mintea și comportamentul".

  În acest context, în scopul prevenirii riscurilor privind bunăstarea copilului și intervenției timpurii în situațiile de risc, psihologul SAP din cadrul DGEC Fălești, TATIANA Railean, a organizat și desfășurat la data de 01-02.12.2022, ședințe de profilaxie, cu tema: Cum să faci față stresului?. Participanții la activitate fiind elevii claselor a VIII-a, din IP Gimnaziul "D.Cantemir" Pîrlița și IP Gimnaziul "A. Mateevici" Răuțel. Elevii au fost familiarizați cu noțiunea de stres, cauzele stresului, consecințe și modalități de prevenire a stărilor stresante. Adolescenții au lucrat în grup și au dat dovadă de cunoștințe incomplete cu privire la situațiile de stres. Astfel au fost desiminate informații utile, mai aprofundate despre controlul emoțional pentru evitarea situațiilor stresante. Galerie foto.

  La data de 5 decembrie, anul curent, pedagog SAP Fălești, Mihaela VRÎNCEANU, a desfășurat activitate de informare și sensibilizare cu elevii clasei a VII-a ,,B" din IP Gimnaziul Albinețul Vechi, genericul căreia a fost: ,, Sprijinirea recuperării elevilor în situații stresante" .
  Stresul este un laborator de studiu care ne învață mereu cum să rezolvăm cu succes dificultățile pe care le întâmpinăm în viață.
  Elevii, au definit cu propriile cuvinte , noțiunea de stres , au clasificat tipurile de stres, au identificat soluții și modalități practice de aplanare a situațiilor de criză .
 Gândirea pozitivă,stabilitatea emoțională, dialogul și identificarea precoce a stărilor anxioase, stabilizează starea de bine , care duc la confortul spiritual stabil și la relațiile sănătoase între elevi și pentru elevi.
 Șirul activităților de acest gen, continuă în majoritatea instituțiilor școlare din raion. Galerie foto.

"Performant este omul care se perfecționează mereu pe sine și învață necontenit pe alții și de la alții."(Nicolae Iorga)

       Acesta a fost motto-ul seminarului cu directorii adjuncți pentru instruire care s-a desfășurat miercuri, 30.11.2022, în încinta  l.P Liceul Teoretic "Ion Creangă" din or.Fălești cu genericul:" Reglementarea temelor pentru acasă, în contextul școlii prietenoase copilului, conform Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal. "

       La seminar au participat Mariana Osadța, șef Direcție  Generală  Educație și Cultură Fălești, Dvorschi Rovena, șef adjunct Direcție  Generală Educație și Cultură Fălești, Jitari Elena, șef Secția politici educaționale și management și specialist principal, Chiruța Parascovia.

Parteneriat pentru performanță educațională

 La data de 23 noiembrie 2022, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, de comun acord cu Consiliul Raional Fălești, au fost gazdă unui eveniment important în dezvoltarea parteneriatelor educaționale – Simpozionul „Tradiție și Performanță în Educația Europeană”, organizat și desfășurat în incinta Palatului de Cultură „Mihai Volontir”, or. Fălești.

  În  conformitate cu Planul complex  de activitate al DGEC Făleşti,  pentru  anul de studii 2022-2023, în scopul implementării politicilor educaționale  și  promovării schimbului de experiență, la data de 18 noiembrie 2022, în IET ,,Albinuța’’com.AlbinețulVechi, a fost  organizat  schimbul de  experiență cu cadrele didactice și manageriale din IET Grădinițele: nr.5 Fălești, nr.12 Fălești, Musteață, Pîrlița, Albinețul Vechi, Răuțel, cu tema: ,,Domeniile de dezvoltare ca repere  pedagogice  esențiale  pentru a realiza  dezvoltarea  integrată a copilului, individualizarea  educației  și a învățării”.

FB IMG 1668696028542   Starea de bine a elevilor din raionul Fălești este o prioritate a Serviciului de asistență psihopedagogică. 

   În acest context, la data de 16.11.2022, SAP, în coordonare cu IP Gimnaziul Chetriș, a desfășurat prima activitate din cadrul Programului ,,Spațiu sigur” cu elevii clasei a VIII-a.  
    Implementarea acestui program oferă elevilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile la nivel de gestionare a reacțiilor, soluționare a problemelor, gândire pozitivă, etc.
    La final de activitate, elevii au apreciat și încurajat astfel de formări, iar noi le spunem un mare MULȚUMESC pentru participare și deschidere. 
PS: ,,Oamenii vor uita ce au spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.”
Maia Angelou

  Conform planului anual de activitate al Serviciului de asistență psihopedagogică Fălești, azi, 17.11.2022, logopedul SAP, Liliana Paladi, a organizat și desfășurat în incinta CCACT ,,Lora Găina", seminarul metodic cu genericul: ,,Importanța analizatorului auditiv si vizual în dezvoltarea limbajului la vârsta preșcolară. Cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie au manifestat interes sporit pe parcursul activității, în cadrul căreia s-au aplicat metode și bune practici de lucru în activitatea cu viitorii școlari. Galerie foto.

   Miercuri 16 noiembrie 2022, în incinta Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești s-a desfăşurat seminarul metodico-practic raional cu profesorii de istorie cu tema ,,Utilizarea tipurilor de itemi propuşi în programa pentru examenul de absolvire a treptei gimnaziale la disciplina Istoria românilor şi universală în proiectarea evaluărilor sumative la clasa a IX-a.

        

"Secretul bucuriei în muncă  constă într-un singur cuvânt - excelență. A ști cum să faci ceva bine înseamnă  a te bucura de aceasta."

                                                                                                    Pearl Buck.


          Posibilitatea profesorilor de a se bucura de succes  în munca  pe care o realizează zi de zi se datorează și faptului că sunt mereu în căutarea de cunoștințe noi, aptitudini noi și experiențe noi.
        Astfel, în cadrul seminarelor  metodice, realizate cu profesorii de limbă și literatură română din cadrul Comisiei metodice raionale,  din  09.11. 22  și 11.11.2022, cu genericul : "Aspecte conceptuale cu privire la implementarea Curriculumului Național la disciplina școlară limba și literatura română în instituțiile raionului" au fost propuse metode de implementare  a  Curricula 2019  prin prisma DOOM 3 și prin realizarea textelor\ produselor multimodale.

   În cadrul seminarului practic cu subiectul ,,Managementul raţional al timpului şi a regimului zilei”, desfășurat la data de 10.11.2022 în Instituţia de Educaţie Timpurie nr.6 ,,Lăstărel”, cadrele manageriale şi didactice din douăsprezece instituții din raion au constatat că folosirea eficace a timpului oferă  posibilitătea de a-și desfășura activitățile zilnice eficient în propriul ritm. Moderatorii seminarului, Adela Ţuţuianu, specialist principal DMCFPC, DGEC şi Lilia Navroţchi, manager IET nr.6 ,,Lăstărel”, au relatat despre interpretarea corectă a unui Management  raţional al timpului, au specificat factorii care influenţează utilizarea şi percepţia asupra Regimului zilei în IET, au lucrat practic cu participanţii la examinarea rutinelor de bază, etape ale Regimului zilei în IET.

  Cadrele didactice din IET nr.6 ,,Lăstărel” au împărtășit din propria experiență de lucru, privind organizarea unui Regim al zilei raţional de activitate, prin diferite metode interactive, fotografii, videouri, activități practice. Galerie foto.

,,Cea mai frumoasă priveliște vine după cel mai dificil urcuș.”

  Măsura în care oamenii sunt capabili să se dezvolte depinde de nevoile pe care aceștia le au și pe care caută să și le satisfacă, astfel, dezvoltarea noastră profesională reprezintă un proces de învățare care derulează pe toată durata vieții.

 În încercarea de a acumula un bagaj cât mai vast de cunoștințe și experiențe, la data de 02 și 09 noiembrie 2022, au fost desfășurate două ateliere de lucru cu genericul: ,,Aplicarea eficientă a instrumentelor de evaluare. Elaborarea matricei de specificație și a schemei de notare pentru testul sumativ la limba străină.”

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI