icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Succesul este utilizarea la maximum a capacităților pe care le posezi.
                                                                                           (Zig Ziglar)

          La data de 12 mai 2023, conform ordinului Nr. 191 din 05.05.2023, Cu privire la organizarea etapei raionale de atestare a cadrelor de conducere”, în baza Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr.454 din 31.05.2012, în scopul organizării eficiente a procesului de atestare în anul de studii 2022-2023, s-a desfășurat etapa raională de atestare a cadrelor de conducere.

 

         Prin atestarea cadrelor manageriale se stabileşte nivelul de competenţe profesionale, se realizează o apreciere a calităţii procesului de evaluare a competenţei manageriale, precum şi motivarea cadrelor manageriale pentru avansarea în carieră.

Pe parcursul procesului de atestare, Comisia raională de atestare a stabilit nivelul de competenţe ale cadrelor manageriale în conformitate cu standardele profesionale, apreciind cultura comunicării participanţilor la atestare, abilităţile de utilizare a tehnologiilor informaţionale, identificarea şi promovarea experienţei cadrelor manageriale.
         În cadrul etapei raionale de atestare, au susținut public Programul de activitate pentru conferirea gradului managerial doi – trei cadre de conducere și Raportul de autoevaluare pentru confirmarea gradului managerial doi - 6 cadre de conducere.

         Evaluând susținerea publică a Pogramelor de activitate și a Rapoartelor de autoevaluare a cadrelor de conducere, Comisia raională a decis de a conferi/confirma gradul managerial doi pentru toate cadrele manageriale care au susţinut Programele de activitate /Rapoartele de autoevaluare.
Preşedintele comisiei raionale de atestare, Dna Mariana Osadța, şefa DGEC Fălești, a felicitat participanţii cu conferirea /confirmarea gradelor manageriale, dorindu-le performanţe, succese, competitivitate şi i-a  încurajat pentru obţinerea unui grad mai înalt pe viitor. Galerie foto.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI