icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

   La data de 19 și 20 decembrie 2019, în IET Musteața și IET Glinjeni, DGE  a organizat și a desfășurat seminarul instructiv-metodic cu managerii IET, cu tema:,, Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale în  scopul promovării  bunelor  practici”.

       În scopul asigurării calităţii managementului educaţional, la data de 17 decembrie 2019, în Sala de ședințe a Consiliului Raional, Fălești, s-a desfășurat  ședința ordinară cu managerii instituțiilor de învățământ secundar general din raion. 

Materiale de la seminarul metodic cu profesorii de limba engleză data 27.11.2019.

mapa

Materiale de la seminarul metodic cu profesorii ce predau disciplina matematica în clasa a V-a, 26.11.2019.

mapa

        La data de 27 noiembrie 2019, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul metodic cu profesorii de limba engleză  în incinta Liceului Teoretic ”M. Eminescu” cu tema: „Activitățile de mediere în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii engleze”.

     Astăzi, 26.11.2019, cadrele didactice, ce predau disciplina matematica în clasa a V-a, s-au întrunit în şedinţă de lucru cu tematica „Implementarea Curricula Naţională, Ediţia 2019, la Matematică”. 

           Implementarea  Curriculumului 2019 la Limba și literatura română în clasa a V-a, monitorizată de DGE, conform Planului de activitate  pentru anul de studii în desfășurare, rămâne problemă prioritară. S-au scurs  deja aproape 3 luni de activitate  educațională, e posibil să facem niște totaluri și concluzii, să trasăm obiective clare pentru activitatea ulterioară.

Cum scriem rapoartele de autoevaluare şi completăm dosarele de atestare.

Materiale de la seminarul metodic cu profesorii de limba franceză data 20.11.2019.

mapa

      La data de 20 noiembrie 2019, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul  metodic cu profesorii de limba franceză  în incinta CCACT ”Lora Găină” cu tema: „Activitățile de mediere în procesul de predare-învățare-evaluare a limbii franceze”.

   Implementarea  Curriula 2018  și 2019 la disciplinele școlare, conform Planului –cadru,  și a documentelor de politici educaționale în vigoare, inclusiv  a actelor normative ce țin de organizarea procesului educațional în anul de studii 2019-2020, solicită din partea cadrelor manageriale și didactice  studiere aprofundată, muncă asiduă și responsabilitate maximă.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI