În conformitate cu ordinul DGE Fălești nr.538 din 10.09.2019, în perioada 16-26 septembrie, L.T „Ion Creangă” a gazduit  sesiunile de formare cu tema: ,,Cunoașterea materialelor didactice pentru disciplina Dezvoltarea personală, nivelul primar, gimnazial și liceal. Explorarea abordării de predare și învățare activă”. La formări au participat cadrele didactice din învățământul primar, directorii adjuncți responsabili de procesul educativ, precum și cadre didactice de la învățământul gimnazial/liceal care predau disciplina Dezvoltare personală. Participanții au făcut cunoștință cu modalitățile de predare  a disciplinei în Suedia,  au fost antrenați în diverse activități cu caracter practic și au avut posibilitatea să improvizeze secvențe de lecție. Consiliul Raional al Sindicatelor și științei au asigurat pauze de cafea pentru toate grupele, fapt care a contribuit la buna desfășurare a activității. Galerie foto.

Repere metodologice de organizare a procesului educațional în învățământul general, anul de studii 2019-2020.

 Stimaţi manageri, vedeți ataşat

CURRICULUM 2019

REPERE METODOLOGICE  PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ/RUSĂ.

mapa

Materiale de la reuniunile metodice și sesiunile de formare a profesorilor de limba engleză.

mapa

Materiale de la reuniunile metodice bibliotecarilor școlari.

mapa

Materiale de la reuniunile metodice și sesiunile de formare educația timpurie.

mapa

Materiale de la reuniunile metodice și sesiunile de formare a profesorilor de limba franceză.

mapa

Materiale de la reuniunile metodice și sesiunile de formare a profesorilor de geografie, istoria românilor și universală și educație civică/educație pentru societate.

mapa

În atenția  managerilor școlari și  a profesorilor de Limbă și literatură română!

Consiliul Național pentru Curriculum a aprobat două curricula pentru aria Limbă si comunicare,   destinate treptei liceale:

  1. Învățăm să vorbim argumentat, cl X-XI (autori: M. Hadîrcă, N. Grîu)
  1. Educație pentru media, cl. X-XI. (autori: L. Handrabura, N. Grîu)
   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI