icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Limbă și comunicare

  • Curriculum la disciplina Limba și literatura română – școala națională (gimnaziu și liceu)
  • Curriculum la disciplina Limba și literatura română pentru instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale (gimnaziu și liceu)
  • Curriculum la disciplina Literatura universală
  • Curriculum la disciplina Limba și literatura rusă pentru școlile cu instruire în limba rusă (gimnaziu și liceu)
  • Curriculum la disciplina Limba rusă pentru școlile cu instruire în limba română(gimnaziu și liceu)
  • Curriculum la disciplina Limba străină (gimnaziu și liceu)

Matematică și științe

Educație socioumanistică

  • Curriculum la disciplina Istoria românilor și universală (gimnaziu și liceu)
  • Curriculum la disciplina Geografie (gimnaziu și liceu)

Arte

Sport

  • Curriculum la disciplina Educație fizică (gimnaziu și liceu

 

Profesorii din raion continuă să patrundă în prevederile  curricula disciplinare  2019…

Studiu, schimb de opinii și experiență, întrebări, răspunsuri,  ore de muncă  asiduă  în cele de-a  treia și a patra zi  de formare a cadrelor didactice din aria curriculară ,,Limbă și comunicare”. Galerie foto.

Materiale la disciplina Dezvoltare personală.

mapa

        La data de 06 iunie 2019,  în baza ordinului DGE nr. 400 din 05  iunie 2019, în incinta LT ,,I.Creangă” Fălești, au demarat discuțiile publice vis-à-vis de apreciera  proiectului de curricula disciplinare dezvoltată  lansată de MECC pentru dezbateri publice.   La discuții au participat managerii  instituțiilor  de învățământ secundar general și membrii Comisiei  metodice raionale . Ei au lucrat în ateliere și au  discutat proiectele de curricula , au scos în evidență  punctele forte ale documentului și au venit cu unele propuneri de îmbunătățire. Vă mulțumi pentru implicare!

Ordinul MECC nr.405 din 11.04.2019 Cu privire la aprobarea Reperele metodologice de organizare a activităţilor de diriginte.

Reperele metodologice de organizare a activităţilor funcţiei de diriginte. 

 

Ordinul MECC nr.406 din 11.04.2019 Reperele metodologice de organizare a activităţilor funcţiei de director adjunct (responsabil de activităţi educative).

Reperele metodologice de organizare a activităţilor funcţiei de director adjunct (responsabil de activităţi educative).

    Conform planului de activitate a Direcției Generale Educație Fălești, la 17 și 18 aprilie Comisia Raională de Atestare și-a continuat activitatea. În aceste două zile 21 de cadre didactice din învățământul preșcolar și secundar general au prezentat public Rapoartele de autoevaluare pentru conferirea gradului didactic doi. Rapoartele au vizat activitatea didactică pentru ultimii 5 ani de studii. Cadrele didactice au demonstrat cunoștințe temeinice la didactica de specialitate și abilități de proiectare a domeniilor de perspectivă.

   La 16.04.2019,  în sala de ședințe a Direcției Generale Educație Fălești a avut loc I ședință a Comisiei Raionale de Atestare a cadrelor didactice  din învățământul general. În fața comisiei  au susținut rapoartele de autoevaluare  15 cadre didactice ( 7 pentru confirmarea gradului didactic I și 8 pentru conferirea gradului didactic II). Toți candidații au respectat Regulamentul de atestare și au răspuns la întrebările comisiei, demonstrând competențe profesionale în conformitate cu standardele , responsabilitate pentru activitatea didactică și motivație de autoafirmare. Comisia a decis: a) a propune Comisiei republicane 7 cadre didactice din raion pentru confirmarea gradului didactic I și b) conferirea gradului didactic II la 8 cadre didactice.

   Direcția Generală Educație aduce mulțumiri comisiilor școlare de atestare pentru sprijinul acordat cadrelor didactice și atitudinea responsabilă în pregătirea documentației cu referire la atestare. Galerie foto.

      În conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii 2018-2019 și în scopul dezvoltării competențelor profesionale ale învățătorilor care predau elevilor cu CES,  DGE Fălești a organizat la data de 04 aprilie 2019, ora 12.00, în incinta CRRT,  atelierul de lucru cu învățătorii din instituțiile de învățământ din  raion, care predau elevilor cu CES din clasa a 4-a, cu tema: ,,Elaborarea testelor pentru proba de evaluare finală în clasa a IV-a, pentru elevii cu CES ”.

  Seminar practic cu cadrele didactice care predau disciplina matematică din instituțiile de învățământ din raion cu subiectul: ”Utilizarea TIC în desfășurarea procesului educațional la matematică”

    „Tehnologia este arta de a transforma știința în ceva practic.”Marcio Barrios
  În acest context, în conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești pentru anul de studii 2018-2019 și a Planului de activitate al DMCFPC, în scopul asigurării calității în educație, la data de 02 aprilie 2019, în incinta IPLT „Mihai Eminescu”, specialistul principal DMCFPC, DGE Fălești, Inga Bînzari a organizat un seminar practic cu cadrele didactice ce predau disciplina matematică, din instituțiile de învățământ din raion cu subiectul „Utilizarea TIC în desfășurarea procesului educațional la matematică”.

  La 27 martie 2019, în incinta CCACT ,,Lora Găină”, Făleşti, s-a desfășurat atelierul de formare a profesorilor de educație civică cu tema: ,,Implementarea curriculumului reconceptualizat la disciplina Educație pentru societate”. Galerie foto.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI