icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

    La data de 20 martie 2019, DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv-practic cu profesorii de limbi străine  în Gimnaziul Taxobeni cu tema:”Modalități de verificare a temelor de casă la limbile străine”.

       La 15 martie 2019, în incinta LT ,,A.Pușkin” Fălești, s-a  desfășurat  atelierul de lucru cu profesorii de Limbă și literatură română și rusă care predau elevilor cu CES. Obiectivul seminarului a fost formarea competențelor cadrelor didactice prezente  în scopul de  a asigura calitatea testelor de examen pentru acești elevi.

    La data de 02.03.2018, în incinta CCACT „Lora Găină”, or. Făleşti , s-a desfăşurat  şedinţa Consiliului raional al elevilor (CRE) cu genericul „Implicarea elevilor în procesul decizional”.

Mapa de la seminarul metodic pentru profesorii de Fizică din raion, 22.02.2019.

mapa

    La data de 20 februarie 2019, s-a desfășurat seminarul metodico-practic pentru profesorii de Educație civică/Educație pentru societate din raion, cu subiectul: ,,Strategii didactice de valorizare a ființei umane, a demnității umane și a drepturilor omului prin prisma transdisciplinarității în cadrul lecțiilor de Educație civică/ Educație pentru societate, care a avut loc în IP Gimnaziul Făleștii Noi. În cadrul seminarului s-a desfășurat o lecție publică în clasa a VII-a, profesor Popov Natalia.

Mapa de la seminarul metodic pentru profesorii de Limbă și literatură română din raion, 15.02.2019.

mapa

Materiale de la seminarul metodic  cu  bibliotecari.        mapa

       La data de 05 februarie 2019  DMCFPC, DGE a organizat şi desfăşurat seminarul instructiv- metodic cu bibliotecarii şcolari  în incinta bibliotecii Liceului Teoretic „M.Eminescu”, Făleşti cu tema: Activitatea bibliotecilor şcolare în anul 2018: sinteză, constatări. Completarea rapoartelor statistice anuale 6-c.

   Astăzi, 15 ianuarie 2019, Direcția Generală Educație Fălești a organizat o ședință de lucru cu managerii instituțiilor de Educație Timpurie, managerii și contabilii din instituțiile de învățământ secundar general.

Materiale de la seminarul metodic  cu  profesorii  de Limbă și literatură rusă.        mapa

 

Materiale de la seminarul metodic  cu  profesorii  de  Lilmbă și literatură română. mapa

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI