icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

  În fiecare an, luna august aduce cu sine tradițional Conferința Pedagogică organizată de OLSDÎ. La data de 26 august 2020, DGEC Fălești, a desfășurat Conferința Pedagogică cu genericul: „Provocările educației de azi și de mâine”. Conferința s-a desfășurat cu participarea a 48 persoane în sală: conducerea raionului, manageri, pedagogi, părinți, elevi, angajați ai Serviciilor desconcentrate, specialiștii DGEC și cu participarea la distanță a managerilor de IET și managerii instituțiilor de învățământ secundar-general din raion.

 Tradițional, în alt mod de organizare, online, s-au desfășurat  ședințele Comisiilor metodice  raionale, la disciplinele școlare: limba și  literatura  română  (limba de instruire), limba și literatura română (școli alolingve), limba  și  literatura  rusă (limba de instruire), limba și literatura rusă  (școala națională), chimie, biologie  și științe, geografie, istoria  românilor și  universală, informatică, limbi străine, educație muzicală, educație tehnologică și educație fizică, organizate de către specialiștii responsabili din cadrul  Direcției Generale   Educație și Cultură  Fălești și formatorii locali.

Specialiștii responsabili de Învățământul primar și disciplinele școlare: Matematica, Fizica și Educație plastică din cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Fălești au dat startul la 17 august 2020 tradiționalelor reuniuni metodice.            

Reuniunile metodice reprezintă activități cu caracter informațional, în cadrul cărora specialiștii la disciplinele școlare și cadrele didactice din instituțiile de învățământ general discută asupra obiectivelor realizate în anul școlar 2019-2020, soluții la problemele cu care se confruntă, precum și prevederile și reglementările noi din domeniul educațional, direcțiile prioritare în activitate pentru anul școlar 2020-2021.

În anul curent, subiectul principal pus în discuție la reuniunile metodice a fost legat de Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic COVID-19. Galerie foto.

    La data de 29 iulie 2020 a demarat Programul național de educație digitală, nivelul începător, pentru 35 de cadre didactice, utilizatori debutanți ai instrumentelor și resurselor digitale, din 14 instituții de învățământ din raion. Durata programului este de 60 de ore, dintre care 16 ore - contact direct și 44 ore -  lucrul individual. Forma de organizare pentru acest nivel este de contact direct, astfel avem formate 5 grupe, care  sunt coordonate de 3 formatori locali: Munteanu Aliona – IP Liceul Teoretic ”M. Eminescu”, Lacman Elena – IP Liceul Teoretic  ”I. Creangă” și Grecu Marina – IP Gimnaziul ”Ștefan cel Mare și Sfînt”, Năvîrneț, cu desfășurarea activităților în 3 laboratoare de informatică din raion.

   În perioada  14-28 mai 2020, Ministerul Educației Culturii și Cercetării și Comisia сultură, educație, сеrсеtаrе, tineret, sроrt și mass-media а Parlamentului a desfășurat controlul  parlamentar privind implementarea Codului Educației nr.152/2014. În acest  context, la data de 27 și 28 mai, specialiștii Direcției Generale Educație și Cultură Fălești s-au întrunit în ședință de lucru privind analiza și sistematizarea propunerilor parvenite din instituțiile de învățământ, pentru informarea ulterioară a MECC. Galerie foto.

image001

FORMULAR DE PARTICIPARE

                                           „Ar trebui să citim pentru a da șansa sufletelor noastre de a huzuri.” Henry Miller

      În condițiile actuale de viață, schimbate la maxim de pandemie,  anume cititul, încă o dată,  s-a arătat a fi  preocupația care  ne-a salvat de  emoții  și gânduri negative, care ne-a energizat sufletele  și ne-a îmbogățit mințile...

Liceul Teoretic „Ion Creangă” din or. Fălești s-a alăturat campaniei inițiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării Fii RESPONSABIL! Clasa ta e ACASĂ!

Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO vă informează despre activitățile planificate spre realizare în următoarea perioadă, după cum urmează:

Pentru cadre didactice

Maratonul-online ARTico MARATON este un concurs desfășurat la distanță, bazat pe creativitatea și perseverența participanților, care realizează o sarcină complexă din mai multe etape, urmând instrucțiunile primite și termenii stabiliți.

      În scopul  asigurării   implementării calitative a curriculumului  la  Limba și literatura rusă în școala națională  și în școlile cu predare în limbile minorităților naționale, la data de 12.03.2020, în incinta CCACT  din or.Fălești  a avut loc  seminarul teoretico-practic pentru cadrele didactice de limbă și literatură rusă din raion,  la care a dominat  studiul , schimbul de experiență, creativitatea   și promovarea valorilor.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI