icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

,,Școala este ,,obligată” să creeze condiții adecvate pentru a oferi șanse fiecărui elev ,,să-și realizeze propria lui dezvoltare optimă”, deoarece  ,,oricine poate învăța, la orice vârstă”.

(J. Bruner)

  În scopul creșterii competențelor profesionale ale cadrelor didactice, al organizării eficiente a evaluării finale a absolvenților cu CES din instituțiile raionului, în anul de studii curent, DGEC Fălești a organizat și desfășurat ședința de consiliere pentru cadrele didactice și manageriale cu genericul ,,Asigurăm tuturor copiilor dreptul la educație”.

   175563624 3849775571805845 1397469170505585484 n   Cultivarea personalităţii omului prin cultură nu se reduce doar la respectarea unei sume de norme şi cerinţe, ci este o pregătire pentru viaţa socială în concordanţă cu un şir de norme  (T. Cartaleanu),  unele dintre cele esențiale fiind  normele lingvistice, adică  pregătirea vorbitorului  cult .

      Anume aceasta este  una din  finalitățile  esențiale  în formarea elevilor, prescrise  de  Curriculumul 2019  la Limba și literatura română.

      În scopul sporirii competențelor  profesionale ale  cadrelor didactice  de Limbă și literatură română din raion,  în colaborare cu doctorul habilitat, profesorul universitar,  Dn. Adrian Ghicov,  deținător al gradului didactic superior,   DGEC Fălești a organizat și desfășurat un seminar metodic la subiectul  ,, Curriculumul 2019  la Limba și literatura română: competențe și esențe. valori și atitudini”.

    Curriculumul la Limba și literatura română pentru școlile cu predare  în limbile minorităților naționale  pune accente  inclusiv pe  dezvoltarea  competențelor inter-/transdisciplinare ale elevului , identificându-le drept competențe –cheie  și imperativ al   momentului  actual de dezvoltare a societății.

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Ordinul nr.112 din 14.04.2021 cu privire la unele modificări în  componența   Consiliului metodic raional și a Comisiilor metodice raionale.

,,Educația este pur și simplu sufletul societății

trecând de la o generație la alta.”

(G.K.Chesterton)

  Pentru a evolua, a se dezvolta, a atinge rezultate durabile, inovația din învățământ trebuie acceptată și studiată pentru o ameliorare durabilă a reușitei educative a elevilor. Acesta a fost unul din obiectivele seminarului metodic raional al cadrelor didactice de limbă engleză cu genericul: ,,Managementul implementării calitative a Curriculumului 2019 la disciplină. Abordarea procesului educațional la limba străină din perspectiva modelului clasei inversate”.

        În temeiul ordinelor MECC nr.344 din 16.03.2020 Cu privire la organizarea și desfășurarea Concursului Republican ,, Limba noastră-i o comoară,, , ediția a IV-a, nr. 1116 din 09.10.2020 Cu privire la modificarea și completarea ordinului 344 din 16.03.2020 și al Circularei MECC  nr.03/1-09/5585din 12.10.2020, în baza  Hotărârii Guvernului nr. 904 din 31 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Programului Național  pentru îmbunătățirea  calității învățării  limbii române  în instituțiile de învățământ general  cu instruire în limbile minorităților naționale  pentru anii 2016-2020,  în perioada 12.10-16.11.2020,   s-a desfășurat concursul  republican pentru elevi ,,Limba noastră-i  o comoară”, ediția a IV –a, etapele locală și raională.

   În perioada 26-30 octombrie, 2020 în IP Gimnaziul „Eugen Coşeriu” se desfășoară seminare instructiv-practice cu genericul „Posibilităţi de organizare a activităţii educaţionale cu utilizarea instrumentelor digitale educaţionale” organizate în cadrul proiectului „Motivaţie prin inovaţie”.

        În conformitate cu Planul de activitate a DGEC Fălești pentru anul de studii 2020-2021, la data de 22 octombrie 2020, în incinta CCACT ,,Lora   Găină”,   a avut loc seminarul metodic pentru profesorii de Limbă și literatură rusă din școlile cu predare în limba rusă ale raionului.

   În conformitate cu prevederile ordinului DGEC nr.289 din 17.09.2020, grupul de lucru privind modificarea Nomenclatorului documentației în cadrul OLSDÎ , s-a întrunit însedință de lucru. Șefii secțiilor, direcțiilor și SAP, au propus anumite modificări ale Nomenclatorului în scopul optimizării și debirocratizării documentelor din cadrul DGEC.
   Nomenclatorul modificat, urmează să fie ulterior examinat și aprobat la ședința Consiliului de administrație, iar apoi implementat de către toți specialiștii DGEC. Galerie foto.

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Ordinul nr.276 din 07.09.2020 cu privire la aprobarea componenței modificate a Consiliului metodic raional și a Comisiilor metodice raionale.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI