icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

La data de 02.12.2021, Direcția  Generală  Educație  și  Cultură  Fălești  a organizat  seminarul  metodic  cu  cadrele  didactice  de  chimie  din  instituțiile  de  învățământ  din  raion, cu  subiectul: Instrumentar  digital  utilizat  pentru  evaluarea  rezultatelor  școlare  la  lecțiile de chimie”.

Dinamica socială  a ultimelor decenii aduce în fața lumii contemporane o serie de provocări față  de care domeniul educației nu poate rămâne indiferent. Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii noștri pentru reușita personală si socială nu pot fi formate în intregime prin intermediul disciplinelor școlare clasice. Noua educație are obligația de a apropia procesul educațional de viață cotidiană a elevilor și de nevoile comunității în care aceștia trăiesc, de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care le vor juca elevii de azi în societatea viitoare, de la acela de ființă  autonoma, de membru al familiei și al unei colectivități, de cetățean și producător, până la acela de subiect și obiect al multiplelor și diverselor experiențe de viață succesive, care îl vor ajuta să se cunoască pe sine și să abordeze o concepție democratică, manifestându-se ca ființă  liberă, creatoare. Problema care se pune este aceea a depășirii frontierelor rigide, a deplasării accentului spre conștientizare, cooperare, gândire critică și creativă, spre adaptabilitate și interpretarea lumii mereu în schimbare. Oare poate învățământul tradițional să răspundă unor asemenea deziderate? Rezolvarea problemei nu rezidă numai în schimbări de curriculum, ci mai ales în schimbări referitoare la implementarea lui. Cheia succesului se află la practicieni – educatoare, învățători, profesori și constă în proiectarea, organizarea și realizarea unui demers didactic în, între și dincolo de orice disciplină - abordare transdiciplinară a învățării.

                                                      Revista Didactica Nr. 2, nov.2008

Secvență de la atelierul Predarea subiectelor controversate   La data de 24 noiembrie 2021,  profesorii de Educație pentru societate s-au întrunit într-un atelier de lucru cu genericul ,,Predarea subiectelor controversate la lecțiile de Educație pentru societate”.

  Principalele subiecte discutate în cadrul atelerului au fost Metodologie de evaluare prin descriptori la Educație pentru societate (2021) și Predarea subiectelor controversate la lecțiile de Educație pentru societate.

  Profesorii au fost formați cum trebuie predate în siguranță temele legate de probleme controversate, care necesită o serie de abilități din partea profesorului: bagajul de cunoștințe și valori pe care le posedă, abilitatea de a dirija o discuție controversată, utilizând diverse metode și instrumente care formează la elevi empatie și flexibilitate. O abordare corectă a controverselor este o cale sigură de creare a unei atitudini tolerante elevilor față de diversitate. Formatori în cadrul atelierului au fost Rotari Margarita, profesoară de Educație pentru societate, IP Gimnaziul ,,Eugen Coșeriu”, Catranîc și Graur Dorina, specialist principal DMCFPC.

,,Învingătorii nu renunță, iar cei care renunță

nu ajung învingători.” (Aristotel)

            În perioada 01.11.2021 – 18.11.2021 s-a desfășurat etapa raională a concursului republican  ,,A chance, Une chance, Eine chance”, ediția I, inițiat de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Centrul Republican pentru Copii și Tineret și organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

            În acestă competiție s-au încadrat elevi din 11 instituții de învățământ din raion: IP LT ,,M. Eminescu”, IP LT ,,I. Creangă”, IP LT ,,A. Pușkin”, IP Gimnaziul Albinețul Vechi, IP Gimnaziul Bocani, IP Gimnaziul Făleștii Noi, IP Gimnaziul Taxobeni, IP Gimnaziul ,,I. Dumeniuk”, Călugăr, IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare și Sfînt”, Năvîrneț, IP Gimnaziul ,,A. Mateevici”, Răuțel, IP Gimnaziul ,,V. Alecsandri”, Scumpia.

   La 12.11.2021 , profesorii de limbă și literatură română în școala cu predare în limbile minorităților naționale, s-au întrunit într-un seminar metodic  care a avut ca  generic Managemenetul implementării calitative a Curriculumului 2019 în clasele a 7-a și a 12-a.

   Chestiunea principală discutată în ședință a fost Evaluarea ca proces, în aspect teoretic și practic. Formatori au fost A.Saviuc , șef DMCFPC , Ina Deaciuc, profesoară și Olga Chifiac  profesoară , LT ,,A.Pușkin”.

     În săptămâna precedentă, DGEC Fălești a  desfășurat ședința ordinară de lucru a Comisiei  metodice raionale, în care, pe lângă întrebările ce țin de procesul de atestare și de dezbateri asupra unui regulament intern de activitate metodică  la nivel de raion,  s-a discutat problema scrierii  și implementării proiectelor educaționale în   instituțiile raionului / la disciplinele școlare.

  Managementul situațiilor dificile și conflictelor devine de multe ori o provocare pentru directorii instituțiilor de învățământ general și extrașcolar. Rolul Consiliilor de etică din aceste instituții este unul important și decisiv adesea. De accea, în scopul eficientizării activității Consiliilor de etică și în scopul respectării etapelor procedurale de examinare a sesizărilor, plângerilor, propunerilor, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești a organizat la data de 04 noiembrie 2021  seminarul de instruire cu Președinții Consiliilor de etică din instituțiile de învățământ din raion cu tema:,,Activitatea Consiliului de Etică în instituția de învățământ, reglementări privind Codul de etică al cadrului didactic.”

Stimaţi manageri, vedeți ataşat

Ordinul nr.286 din 07.09.2021 cu privire la modificarea ordinului 112 din 14 aprilie 2021.

        La data de 26 mai 2021 a avut loc  ședința DGEC  cu  managerii instituțiilor de învățământ  secundar general din raion, unde s-au discutat chestiunile cu referire la  finalizarea anului de studii 2020-2021, cu privire la organizarea și desfășurarea  sesiunii de examene 2021 și despre elaborarea  Raportului anual de activitate a instituțiilor de învățământ  și a cadrelor de conducere  pentru anul de studii 2020-2021. Tot aici au fost prezentate rezultatele monitorizării  privind activitatea metodică  desfășurată în instituțiile de învățământ , în perioada  octombrie – februarie  a anului de învățământ în desfățurare, și s-a actualizat informația și cerințele privind  completarea catalogului școlar, îndeosebi,  înscrierea corectă a lecțiilor recuperate , a notelor finale , a calculării orelor planificate și realizate etc.

Săptămâna Parlamentară în Republica Moldova

   În perioada 18 – 25 mai 2021 Parlamentul Republicii Moldova va sărbători 30 de ani de la data când Consiliul Suprem al RSS Moldovenească la 23 mai 1991 a fost redenumit Parlamentul Republicii Moldova.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI