icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

  La data de 01.05.2024, conform  graficului de desfăşurare a Spartachiadei raionale între instituțiile de învăţământ, au avut loc competiții sportive raionale de mini-fotbal ,,Guguţă”, anul naşterii 2012-2013. La competiții s-au prezentat 13 echipe din instituțiile de învățământ din raion, conform ofertelor prezentate 130 elevi. În cadrul competiţiei, copiii de clasele a IV-a,  a V-a au demonstrat abilităţi fotbalistice, o bună pregătire fizică şi tactică. În etapa finală s-au întâlnit 3 echipe, clasamentul final fiind:

Locul I – IPLT ,,M. Eminescu” or. Fălești
Locul II – Gimnaziul Albinețul Vechi
Locul III – IPLT ,,A. Pușkin” or. Fălești
MENȚIUNE – IP Gimnaziul ,,V. Alecsandri” s. Scumpia.

 Echipele plasate pe primele patru locuri au fost decorate cu cupe şi diplome sportive.DGEC Fălești inclusiv specialistul principal DMCFPC, Ion Perdevară, aduce mulțumiri profesorilor și echipelor pentru participare activă, colegiului de arbitri pentru competență și corectitudine, gazdelor pentru ospitalitate.

Succes echipei din IPLT ,,M. Eminescu” or. Fălești, la etapa a III-a Regiunea  ,,NORD’’ care se va desfășura la data de 17.05.2024 pe stadionul orășănesc  ,,Spicul’’. Galerie foto.

    În scopul dezvoltării competențelor academice și a pasiunii pentru cunoaștere, Universitatea de Stat „Aleco Russo” din Bălți a fost gazda unei serii de evenimente remarcabile în lunile martie și aprilie. Într-o atmosferă plină de energie și competiție, elevii din clasele IX-XII s-au întrecut în provocările matematicii, informaticii și fizicii. Concursurile au fost mai mult decât simple teste de cunoștințe; ele au reprezentat o oportunitate de a celebra talentul și devotamentul elevilor față de domeniile academice.

    Cu un spirit de competiție și determinare, elevii din raionul Fălești s-au alăturat acestei experiențe educative excepționale. Rezultatele lor strălucitoare au confirmat nu doar aptitudinile, ci și angajamentul lor față de învățare și dezvoltare personală.

    Pentru rezultatele obținute exprimăm sincere felicitări atât elevilor, cât și cadrelor didactice care i-au îndrumat și i-au inspirat pe această cale a cunoașterii. Munca lor asiduă și devotamentul față de evoluția în învățare merită recunoaștere și admirație. Galerie foto.

index1

  Felicitări, dragi elevi, pentru că ați demonstrat că nu există limite pentru realizările voastre!

 La data de 28.04.2024, în cadrul Spartachiadei sportive raionale între instituțiile de învățământ secundar generale din raionul Fălești, a fost desfășurată competiția sportivă de atletism-tetratlon ,,Speranțele Olimpice”. În urma probelor disputate clasamentul final a fost împărțit de următoarele instituții:

Locul I – IP Gimn. ,,Ion Dumeniuk” s.Călugăr;
Locul II – IP LT ,,M.Eminescu” or. Făleşti;
Locul III – IP LT ,,A. Pușkin” or. Făleşti;
MENȚIUNE – IP Gimn. ,,N.Dabija” s.Pînzăreni

  La această competiție au participat 14 echipe, 56 de copii din instituțiile de învățământ din raion.

  Echipele au fost decorate cu diplome și cupe sportive.

 DGEC Fălești aduce mulțumiri tuturor celor implicați în buna desfășurare a competiției. Galerie foto.

   În fiecare an, la data de 23 aprilie este marcată Ziua Bibliotecarului și Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor. Anul acesta comunitatea biblioteconomică raională, a celebrat ziua profesională la data de 24 aprilie, în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Mihai Eminescu”, orașul Fălești. La eveniment au fost prezenți: șefa adjunctă a Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, dna Rovena DVORSCHI, care a venit în fața bibliotecarilor cu un mesaj de felicitare și un îndemn spre atingerea noilor culmi profesionale; șefa Secției Cultură și Turism din cadrul DGEC Fălești, dna Tatiana PALADI, care a reamintit despre importanța bibliotecii și bibliotecarilor în societate. Ca oaspete de onoare l-am avut pe prozatorul și eseistul Nicolae RUSU, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România, director al Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, care cu discursul său a dovedit încă o dată cât de important este cartea, biblioteca și bibliotecarul; Președinta Centrului Sindical Ramural Teritorial Fălești din Domeniul Culturii, Nelea Matcovschi, urându-le celor prezenți la activitate, realizări fructuoase în muncă și în creație. De asemenea cu informații utile și cu mesaje de felicitare au venit: dna Vera Mîță, bibliotecară principală a Bibliotecii Publice Raionale „Mihai Eminescu”, orașul Fălești, Valentina GROSU, bibliotecară, Biblioteca Publică satul Pîrlița și Liliana GRIȚUNIC, bibliotecară, IP Gimnaziul „A. Mateevici”, satul Răuțel.

  Într-o atmosferă plină de vraja emoțiilor pozitive, s-a desfășurat astăzi concursul „Elevul anului”, ediția 2024, un eveniment ce a adus în lumina reflectoarelor tinerii talentați din școlile raionului. În acest an, opt concurenți excepționali și-au pus la încercare cunoștințele și abilitățile într-o competiție strânsă și captivantă.

  Fiecare dintre cei opt elevi a adus cu el un bagaj impresionant de cunoștințe și realizări, reflectând diversitate și bogăția talentului său. De la pasiunea pentru știință și istorie, până la arta sublimă a literaturii, muzicii, dansului și picturii, concurenții au demonstrat că excelența nu cunoaște limite.

  Juriul a avut o sarcină dificilă de a evalua performanțele fiecărui participant, luând în considerare, atât cunoștințele academice (rezultatele testului IQ), cât și abilitățile practice, demonstrate prin bogăția portofoliului de elev, dar și creativitatea reflectată în cele două probe scenice. Toate acestea însumate au creat imaginea clară a rezultatului final:

Elevul anului, liceu – Cernopol Alexandra, IP LT „M. Eminescu”, or, Fălești;
Elevul anului, gimnaziu – Zestra Corneliu, IPG „D. Cantemir”, s. Pîrlița;
Locul I - Ochișor Dana, IPG „D. Gherman”, s. Risipeni;
Locul II – Rusu Alexandra, IPG „E. Coșeriu”, s. Catranîc;
Locul III – Ostaf Evelina, IPG Făleștii Noi și Cuschevici Crina, IPG „I. Dumeniuc”, s. Călugăr;
Simpatia publicului – Gordienco Sofia, IP LT „M. Eminescu”, or, Fălești;
Diplome de participare - Gordienco Sofia, IP LT „M. Eminescu”, or, Fălești și Macnovit Cleopatra, IPG „T. Dron”, Mărăndeni.

 Astfel, cu speranța că acești tineri remarcabili vor continua să strălucească în viitorul lor și să devină lideri și modele pentru generațiile viitoare, încheiem această poveste a excelenței și dedicării din cadrul concursului „Elevul anului”. Galerie foto.

  Drumul lung de ore publice, activități extracurriculare, parcurs de către cadrele didactice în procesul de atestare, a acestui an, s-a încheiat. Pentru cadrele didactice care au conferit gradul didactic doi, confirmat gradul unu și superior, etapa finală a fost analiza  studiului de caz, a  situației didactice la disciplină și prezentatrea produsului didactic în fața membrilor Comisiilor raionale de atestare.

  Ultimii care au încununat acestă opera, în care cadrele didactice și-au prezentat măestria pedagogică au fost profesorii ce predau disciplina Istoria românilor și universală.

  La fel cum istoria este compusă din fapte, evenimente, personalități, așa și dumneavoastră stimate cadre didactice, ați lăsat o filă în istoria DGEC Fălești.

  Vă felicităm și vă încurajăm spre noi trepte în cariera dumneavoastră profesională. Galerie foto.

  „Cea mai veche carte din lume este o mamă

            cea mai frumoasă carte din lume este o mama”.

                                                                       Grigore Vieru

     Astăzi, 17 aprilie 2024, în incinta Palatului Raional de Cultură „M.Volontir”,or. Fălești , s-a desfășurat  sărbătoarea finală a Concursului de lectură „Citind, învăț să fiu”, ediția 2024, dedicată poetului Grigore Vieru, cu genericul ,,Tu iarbă, tot ai mamă ?”.                                                     

    Sala palatului a fost inundată de emoții și trăiri de nedescris, au răsunat versurile poetului dedicate mamei, personajul cel mai des întâlnit în creația viereană cât și melodii a căror text aparține deasemenea marelui scriitor. Atât elevii cât și cadrele didactice care i-au îndrumat pe micii participanți, au surprins membrii juriului cu produse creative și deosebit de inspirate, cu recitaluri expresive și jocuri de rol improvizate în baza operelor lui Gr. Vieru. Au fost prezentate la ecran produsele elevilor care au obținut locuri de frunte, cu scopul de a disemina și împărtăși frumosul, de a servi drept sursă de inspitație pentru cei prezenți în sală – elevi, învățători și părinți. Au început ca adversari dar s-au aplaudat ca adevărați prieteni atunci când s-au anunțat rezultatele etapei finale.

   Învingătorii concursului ,,Citind, învăț să fiu”, ediția 2024, dedicată poetului Grigore Vieru:

Premiul Mare – FRASIN DAVID,cl. III-a, IPG ,,I.Dumeniuk”, Călugăr
Locul I - CEBAN CRISTINA, cl.III-a „C”, IPLT ,,M.Eminescu”, or.Fălești
Locul II – POPOVICI AMELIA, cl.III-a, IPG,,D.Cantemir”, Pîrlița
Locul III – POPOV AMELIA,cl.III-a, IPG Făleștii Noi
Premiul Simpatia Juriului – BURLACU ALEXANDRU,cl.IV-a, IPG,,A.Mateevici”, Răuțel

    Felicitări învingătorilor! Felicitări tuturor elevilor pentru  participare!

    DGEC Fălești aduce mulțumiri instituțiilor care își promovează elevii prin implicarea în diverse activități raionale, astfel îmbogățesc palmaresul reușitelor prin obținerea titlurilor de învingători.  Galerie foto.                      

  Capacitatea cadrului didactic de a soluţiona o problemă, de a interpreta un fenomen, de a lua o decizie sau de a efectua o acţiune, precum și deținerea unor cunoştinţe  temeinice,  prezența unei pregătiri metodice şi psihopedagogice deosebite, a unui stil pedagogic propriu, aplicarea tehnicilor pedagogice cât mai eficiente şi demonstrarea unei măiestrii didactice care să captiveze și să motiveze  discipolii pentru învățare, toate acestea sunt momente și criterii urmărite în cadrul procesului de atestare, care s-a desfășurat în continuare la data de 16 aprilie 2024 pentru evaluarea a 6 profesoare  de  Limba și literatura română.

  Comisia  raională de atestare a avut parte de răspunsuri constructive și experiențe  interesante,  diseminate de 5 pedagogi care au optat pentru conferirea gradului didactic Doi și  a unei colege care a  solicitat confirmarea gradului didactic Unu.

 Toate cele 6 cadre didactice   au demonstrat  profesionalism și măiestrie  și au obținut calificative de Foarte bine, astfel confirmând /conferind gradele solicitate, fapt pentru care  le felicităm. Galerie foto.

    În scopul promovării lecturii și familiarizării elevilor cu viața și activitatea personalităților din literatura, cultura, istoria națională și universală, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Secția Națională IBBY din Republica Moldova, organizează an de an Concursul  național de lectură „La izvoarele înțelepciunii”.
   În acest an, am desfășurat cea de-a XXXIV-a ediție a concursului, dedicată scriitorului Vasile Romanciuc.La data de 13 aprilie 2024, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, a organizat etapa raională a concursului, cu participarea elevilor din clasele a IX - XI-a, din instituțiile de învățământ din raion.Gazdă ne-a fost, ca de fiecare dată, Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” orașul Fălești.
     Învingătorii etapei raionale,cei care ne vor reprezenta raionul la etapa republicană a concursului sunt:
Locul I – Ovăs Inga, IP LT „Ion Creangă”, orașul Fălești;
Locul II – Ceban Ilinca, IP Gimnaziul „Sergiu Moraru” satul Obreja Veche;
Locul III – Mariț  Bianca- Victoria, IP LT „Mihai Eminescu”, orașul Fălești.
    Le urăm succes și îi așteptăm cu rezultate cât mai bune!
    Ceilalți elevi s-au învrednicit cu diplome de participare, experiență și multe emoții pozitive.
   Aducem sincere mulţumiri celor care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea acestui concurs: cadrelor didactice, care au pregătit elevii; comitetului organizatoric; membrii juriului,care au evaluat obiectiv și competent fiecare participant. Galerie foto.
  

„Învățarea nu epuizează niciodată mintea.” 

                                                    Leonardo da Vinci

         Dragi participanți, profesori și membri ai comunității educaționale.

    Într-o zi deosebită, 13 aprilie 2024, s-a desfășurat ultima etapă a concursului în cadrul Olimpiadelor Școlare Raionale la disciplinele Științe și Educație Fizică. A fost un concurs în care am promovat excelența academică și un stil de viață sănătos, prin intermediul unor competiții ce au acoperit domenii precum fizica, chimia, biologia și educația fizică.

    Elevii din gimnazii și licee s-au implicat cu pasiune și determinare, demonstrându-și cunoștințele și abilitățile într-un spectru variat de discipline științifice și sportive. Eforturile lor au fost pe deplin apreciate și recunoscute de către membrii Juriului, iar în urma evaluării probelor teoretice, practice și sportive, s-au stabilit premianții. Galerie foto.

index1
 

      În numele Direcției Generale Educație și Cultură, dorim să transmitem sincere felicitări tuturor câștigătorilor, dar și celor care au participat la acest eveniment, pentru dedicația lor și pentru performanțele remarcabile obținute. Fiecare elev și profesor implicat a adus o contribuție valoroasă la succesul acestor competiții.

      De asemenea, dorim să exprimăm recunoștința noastră față de toți cei implicați în organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare. Managerii școlari, cadrele didactice, părinții și partenerii locali au fost pilonii fundamentali ai acestei olimpiade, iar fără sprijinul și dedicarea lor neîncetată, realizarea acestei concursuri nu ar fi fost posibilă.

Cu gratitudine, Consiliul Raional de Coordonare

  Organizarea şi desfăşurarea procesului de atestare motivează cadrele didactice pentru dezvoltarea competenţelor profesionale. Implicarea cadrului didactic în diverse activităţi, care au rolul de creştere profesională, contribuie la dezvoltarea profesională şi personală. Procesul de atestare contribuie la creșterea calității procesului educațional în instituția școlară.

  La data de 11.04.2024 s-a desfășurat procesul de atestatre a cadrelor didactice, etapa raională, la disciplinele Educația tehnologică, Biologie, Geografie, Cadrul didactic de sprijin și Învățământul extracurricular. Șapte cadre didactice, tinere, pline de energie, entuziasm, creativitate, cu practică în activitatea pedagogică au venit în fața Comisiei raionale de atestare pentru a împărtăși din experiența de zi cu zi din activitatea profesională. Și desigur au făcut-o foarte bine. Direcția Generală Educație și Cultură Fălești vine cu mesaje de felicitare pentru toate cadrele diactice și îi îndeamnă la noi aspirații. Galerie foto.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI